Dotacje unijne w 2018 roku dla dolnośląskich przedsiębiorców

z informacji prasowych, mh | Utworzono: 2017-11-27 15:32
A|A|A

Dla firm będą dostępne dotacje na rozwój i wzrost konkurencyjności – na nowe technologie, inwestycje w innowacje, prace badawczo – rozwojowe, szkolenia, otwarcie działalności, czy OZE.

Podczas spotkań zostaną omówione możliwości dofinansowań dolnośląskich przedsiębiorstw na lata 2018-2020 oraz nowa, atrakcyjna forma wsparcia unijnego rozwoju przedsiębiorstw jakim są instrumenty zwrotne, tj. pożyczki i poręczenia. Podczas spotkań będzie także możliwość indywidualnych, kompleksowych konsultacji ze specjalistami z instytucji:

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP)– jest jednostką samorządową Województwa Dolnośląskiego, zajmuje się organizacją konkursów na dofinansowania projektów ze środków unijnych. Są to konkursy na dofinansowanie realizacji projektów w ramach zagadnień tematycznych (tzw. osi priorytetowych) „Przedsiębiorstwa i innowacje” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”.
- Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie wspierająca rozwój biznesu dolnośląskich firm. Organizacja należy do konfederacji Lewiatan,
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) – zajmuje się wspieraniem dotacjami projektów związanych m.in. związanych z poprawą szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprawą zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, poprawą dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, wydłużeniem aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, poprawą efektywności kształcenia zawodowego.
- Bank Gospodarstwa Krajowego - pełni rolę Funduszu dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach dolnośląskiego RPO, które będą zwiększały dostęp przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego takich jak pożyczki, mikropożyczki , poręczenia i reporęczenia.

Kolejne spotkania odbędą się w Wałbrzychu, dnia 5 grudnia oraz w jeleniej Górze 7 grudnia br.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama