Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy

Dariusz Wieczorkowski | Utworzono: 2010-10-27 12:45 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy

Ze względu na wzmożony ruch w rejonie wrocławskich nekropolii wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Zmiany obejmują rejony następujących cmentarzy:

- Osobowickiego
- Grabiszyńskiego
- Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida
- Św. Rodziny przy ul. Smętnej
- Św. Ducha przy ul. Bardzkiej
- przy ul. Złocieniowej
- przy ul. Jerzmanowskiej
- przy ul. Trzmielowickiej
- przy ul. Zabrodzkiej
- przy ul. Gorlickiej
- przy ul. Działkowej
- przy ul. Kiełczowskiej

W rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.


Kliknij, by powiększyć

Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W rejonie Cmentarza Grabiszyńskiego w dniu 23 października 2010 r. od godz. 12.00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego jezdnię boczną ulicy gen. Józefa Hallera.


Kliknij, by powiększyć

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. od godz. 7:00 zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

W rejonie Cmentarza Św. Ducha, ul. Bardzka, dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking płatny na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia – Wrocław S.A. przy ulicy Buforowej 2. Parking płatny funkcjonować będzie w dniach od 31 października do 2 listopada 2010 r.


Kliknij, by powiększyć

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. ulica Bardzka na odcinku od ulicy Morwowej do ulicy Terenowej przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej i TAXI.

Pozostałe cmentarze:

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :
- Smętną
- Narcyzy Żmichowskiej
- Emilii Plater
- Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej
- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna)

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

W dniu 23 października 2010 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice :

- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych
- Sopocką
- Liskego
- Czerwonego Krzyża

CMENTARZE PRZY ULICACH :

- JERZMANOWSKIEJ,
- TRZMIELOWICKIEJ,
- ZABRODZKIEJ,
- GORLICKIEJ,
- DZIAŁKOWEJ,
- KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

W dniach od 30 października do 1 listopada 2010 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama