Poznamy warianty przebiegu obwodnicy Złotego Stoku

Radio Wrocław,mk | Utworzono: 2021-12-02 21:46 | Zmodyfikowano: 2021-12-02 21:47
Poznamy warianty przebiegu obwodnicy Złotego Stoku - UM Złoty Stok
UM Złoty Stok

Spotkania zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramem:

  • Gmina Złoty Stok - 13 grudnia 2021 r. w godz. 16 - 18 w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
  • Gmina Kamieniec Ząbkowicki - 14 grudnia 2021 r. w godz. 16 - 18 w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
  • Gmina Bardo - 15 grudnia 2021 r. w godz. 16 - 18 w Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie
  • Gmina Paczków - 16 grudnia 2021 r. w godz. 15:30 - 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie.

W czasie spotkań mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań na temat wariantów przebiegu obwodnicy, a także zgłaszania uwag za pomocą udostępnionych formularzy.

Podpisane formularze można złożyć podczas zaplanowanych spotkań lub przesłać (między 13 a 31 grudnia 2021 r.) na adres: Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-Projekt” Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected].

W związku z trwającą pandemią COVID-19, spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych.

Zakres i cel inwestycji

Na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. Trasa będzie miała długość ok. 8 km. Przeanalizowanych zostanie kilka jej wariantów. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie, zieleń drogowa. Powstaną nowe obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanały technologiczne oraz urządzenia ochrony środowiska.

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność do bazy turystycznej w regionie. Realizacja obwodnicy planowana jest w latach 2027-2030.
Program 100 Obwodnic

Obwodnica Złotego Stoku jest jedną z siedmiu obwodnic w woj. dolnośląskim realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Pozostałe to obwodnice: Głogowa w ciągu DK12 o długości 20 km, Kaczorowa w ciągu DK3 o długości 3,7 km, Legnicy w ciągu DK94 o długości 2,8 km, Oławy w ciągu DK94 o długości 11 km, Milicza w ciągu DK15 o długości 12 km oraz Międzyborza w ciągu DK25 o długości 8 km.​​​ Budowa obwodnic stworzy stabilny układ komunikacyjny na sieci dróg w województwie dolnośląskim, który pozwoli poprawić bezpieczeństwo na drogach, wyprowadzi ruch tranzytowy z miast i da możliwości rozwoju przemysłu i turystyk

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.