Minister klimatu dopuścił organizacje ekologiczne do postępowania ws. koncesji dla Turowa

GN | Utworzono: 2021-12-14 13:29 | Zmodyfikowano: 2021-12-14 13:57
A|A|A

fot. archiwum Radia Wrocław

Jak podało ministerstwo, dotychczasowe postanowienia ministra co do odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach ws. koncesji dla kopalni Turów zostały wydane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.

Jednak zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ministerstwo klimatu zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne miały zapewniony realny, a nie jedynie formalny udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Sąd wskazał również na konieczność odniesienia się i powiązania tej sprawy ze sprawą prowadzoną przed TSUE, a także wyrokami dotyczącymi zarządzonego środka tymczasowego.

Dodatkowo - jak wskazało ministerstwo - WSA w Warszawie podkreślił w wyrokach, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego, organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne) są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego.

Ponadto - według WSA - organ koncesyjny, czyli minister - musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień o odmowie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu. Zmiana ta została dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy ooś, która była wynikiem ponownej implementacji Dyrektywy EIA.

W efekcie, realizując wytyczne nowych zmian ustawy ooś, minister jako organ koncesyjny umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jak przypomniało ministerstwo, 1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydano odpowiednie obwieszczenia i przesłano je do Gminy Bogatynia, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczeniach wyznaczono stronom termin na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie. Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska – wyda decyzję rozstrzygającą - zaznaczył resort.

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~tutejszy
2021-12-15 13:43:11
z adresu IP: (80.49.xxx.xxx)
Ocena: 3
jesli premierem jest komiwojażer agendy 2030 to na rozsądek i suwerennośc nie liczcie
~Franek
2021-12-15 06:27:20
z adresu IP: (91.90.xxx.xxx)
Ocena: 3
Już widzę jak w Niemczech zieloni mają wpływ na działanie kopalni lub elektrowni. Brawo PiS mam nadzieje, że w najbliższych wyborach już was więcej nie zobaczę - mieszkańcy Bogatyni i okolic będą pamiętać kto im zakład prac zamkną.
Reklama