60 lat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Radio Wrocław | Utworzono: 2011-11-04 14:24 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Fot. Wikipedia

Powstał jako Wydział Zootechniczny w 1951 r., ale swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, z której przybyli do Wrocławia pierwsi profesorowie: Mieczysław Cena, Tadeusz Konopiński, Władysław Nadwyczawski i Tadeusz Olbrycht.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadaliśmy 60 osobom, a stopień doktora – ponad 300 osobom. Od 15 lat Wydział kształci studentów na studiach III stopnia – doktoranckich.

W ciągu 60 lat dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia nadano blisko 11.000 absolwentom kierunków: zootechnika, biologia i rybactwo oraz ponad 3.000 osobom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Aktualnie na Wydziale studiuje 1.660 osób.

Rozwijamy nowe specjalności naukowe oraz dydaktyczne i podejmujemy coraz ambitniejsze programy badawcze. W zeszłym roku uruchomiliśmy studia na kierunku bioinformatyka, w bieżącym – na kierunku bezpieczeństwo żywności, a w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie kształcenia na kolejnym kierunku unikatowym – biologia człowieka.

Wydział otrzymał pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczony został do najwyższej kategorii naukowo-badawczej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama