Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

Marianna Kasperczyk, | Utworzono: 2008-11-13 10:41 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Bezpłatna oferta wrocławskich stowarzyszeń i fundacji

1. Szkolenie
Temat: Władza rodzicielska - prawa i obowiązki związane z wychowaniem dzieci
Organizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99
Termin: 01.12.2008, godz. 17.00-18.00
Miejsce: ul. Włodkowica 23, Wrocław, tel. 71 344 66 33

2. Seminarium dla osób pomagających ofiarom przemocy
Temat: Zespół stanu pourazowego u ofiar przemocy - diagnoza i terapie
Temat II: Prezentacja dobrych praktyk krajów członkowskich UE uczestniczących w projekcie „Daphne III"
Organizator: Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski
Termin: 04.12.2008, godz. 14.00-17.00
Miejsce: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław tel. 71 341 71 43

3. Spotkanie z kobietami, które doświadczyły przemocy i chcą się podzielić swoimi doświadczeniami po przebytej terapii
Organizator: Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski
Termin: 05.12.2008, godz. 16.00-18.00
Miejsce: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław tel. 71 341 71 43

4. Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych
Temat: Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Organizator: Stowarzyszenie Generacje tel. 71 784 30 76
Termin: 25.11-10.12.2008
Miejsce: Wrocławskie Szkoły Ponadpodstawowe

5. Spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych
Organizator: Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski
Termin: 25.11.2008, godz. 12.00-14.30
Miejsce: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław tel. 71 341 71 43

6. Konferencja
Temat: Rozwiązywanie problemów przemocy z perspektywy europejskiej i polskiej
Organizator: Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski
Termin: 08.12.2008, godz. 10.00-15.00
Miejsce: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław tel. 71 341 71 43

7. Konsultacje prawne
Organizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99
Termin: 04 i 05.12.2008 godz. 17.00-18.00
Miejsce: ul. Włodkowica 23, Wrocław, tel. 71 344 66 33

8. Konsultacje prawne
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dumas
Termin: 26.11, 03.12, 10.12.2008 godz. 10.00-14.00 oraz od 11-31.12.2008
w poniedziałki godz. 14.00-18.00, środy godz. 14.00-19.00, czwartki godz. 12.00-19.00
Miejsce: ul. Ruska 18, pok. 42, Wrocław, tel. 608 37 27 87

9. Konsultacje dla młodzieży
Organizator: Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Termin: 25.11 godz. 16.00-17.00, 28.11 godz. 19.00-20.00, 01 i 02.12 godz. 16.00-17.00, 05.12.2008 godz. 19.00-20.00
Miejsce: ul. Stalowa 6a, Wrocław tel. 71 361 97 70

10. Konsultacje dla rodziców, opiekunów i instytucji dot. wsparcia i pomocy dzieciom krzywdzonym
Organizator: Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
Termin: 01. i 08.12.2008 godz. 16.00-20.00
Miejsce: ul. Stalowa 6a, Wrocław tel. 71 361 97 70

11. Konsultacje psychologa
Organizator: Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii Evolutio
Termin: 26.11.2008, 03.12.2008, 10.12.2008 godz. 13.00-14.00
Miejsce: pl. Dominikański 2, tel. 506 191 823

12. Porady prawne i konsultacje psychologa dla osób doświadczających przemocy
Organizator: Centrum Praw Kobiet
Termin: poniedziałek-czwartek: godz. 9.00-18.00, piątek godz. 9.00-15.00
Miejsce: ul. Ruska 46B, pok. 208, tel. 071 358 08 74

13. Dyżur psychologa - konsultacje telefoniczne i osobiste
Organizator: Stowarzyszenie dla Osób w Sytuacji Kryzysowej Interwencja
Termin: w dni powszednie od 25.11-10.12.2008, godz. 18.00-20.00
Miejsce: ul. Podwale 13, Wrocław tel. 71 783 36 64

14. Dyżur pedagoga - konsultacje telefoniczne, poprzez e-mail
Organizator: Stowarzyszenie Misja Dworcowa
Termin: poniedziałki, wtorki i piątki, godz. 15.00-19.00, tel. 508 168 979
Dyżur internetowy - wtorki, środy, godz. 18.00-20.00, e-mail:[email protected]

15. Dyżur psychologa, prawników, psychoterapeuty, psychiatry, pracownika socjalnego, pracownika policji
Organizator: Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski
Termin: 02.12.2008, godz. 10.00-14.00
Miejsce: ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław tel. 71 341 71 43

16. Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Obornicka 99, Wrocław tel. 71 352 94 03 - całodobowy telefon interwencyjny
poniedziałek - piątek godz. 8.00-20.00, dni wolne całodobowo

17. Telefony Policyjne
• 71 340 44 90 Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego
• 0800 283 107 Policyjny Telefon Zaufania
• 997 lub 112 z telefonu komórkowego - Pogotowie Policyjne

18. Wrocławski Telefon Zaufania
• 71 77 66 208, pon.-pt. 15.00-19.00, dni wolne i święta godz. 9.00-20.00

19. Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
• 0 801 12 00 02 www.niebieskalinia.info, e-mail:[email protected]

20. Debata
Temat: Nawet lekki klaps szkodzi. Debata nt. dylematów wychowania.
Organizator: Centrum Praw Kobiet oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa
Termin: 04.12.2008, godz. 16.00
Miejsce: ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111 tel. 71 358 08 74

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama