Stawiam na Innowacje

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-02-20 12:12 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Podstawowym celem spotkania jest upowszechnienie wyników pierwszego w Polsce badania pt. „Działalność jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie tworzenia odpowiednich warunków i wsparcia dla kreowania oraz transferu wiedzy i technologii – stan obecny i rekomendacje”, przeprowadzonego przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie Gminy Wrocław.

Jednym z istotnych celów badania było ustalenie barier, które w mniemaniu samorządów stanowią przyczynę braku ich zaangażowania w procesy transferu wiedzy i technologii. Najważniejsze bariery, podane przez JST, zostały wprowadzone do programu konferencji jako zasługujące w szczególny sposób na omówienie i obalenie stereotypów z nimi związanych.

Dokonano również przeglądu dobrych praktyk w regionie. Przedstawiciele wiodących w regonie JST podzielą się podczas konferencji swoimi doświadczeniami w inicjowaniu i wspieraniu procesów innowacyjnych.

Ciekawym i innowacyjnym punktem konferencji będzie wystąpienie poświęcone wpływowi zaangażowania w procesy innowacyjna na kreowanie wizerunku menedżera samorządowego.

Konferencja odbędzie się 14 marca br. we Wrocławskim Parku Technologicznym (budynek Gamma) przy ul. Muchoborskiej 18 we Wrocławiu w godzinach 1000 – 1500.

Więcej informacji na stronie www.stawiamnainnowacje.pl.

REKLAMA
Załączniki

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama