Człowiek? Najlepsza inwestycja

Artykuł sponsorowany | Utworzono: 2012-10-26 07:33 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

fot. mat. prasowe

Dzięki budżetowi Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ostatnie lata obfitowały w liczne projekty szkoleniowe organizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Spośród nich wyróżnia się „Akademia Turystyki Biznesu”, organizowana przez EuroSpektrum – jedną z czołowych firm szkoleniowo – doradczych z Wrocławia.

Projekt obejmuje moduł turystyki biznesowej (organizacja szkoleń, konferencji, event’ów), szkolenia interpersonalne oraz język angielski. Co ważne dla uczestników - jest całkowicie bezpłatny – finansowanie zapewnia Unia Europejska. Zajęcia zbierają bardzo dobre recenzje zarówno wśród uczestników, jak i osób prowadzących. Beneficjenci projektu są zadowoleni z wysokiego poziomu merytorycznego projektu, dzięki temu, że szkolenia prowadzą praktycy, a zajęcia mają charakter warsztatowy.

Miejscem zajęć jest Centrum Konferencyjne WenderEDU Business Center na Ostrowie Tumskim, szkolenia odbywają się poza godzinami pracy, w weekendy (w godz. 9  - 15:40). Uczestniczki w czasie zajęć otrzymują materiały szkoleniowe, a pomiędzy zajęciami zapewniony mają obiad oraz przerwy kawowe.

Projekt cieszy się tak dużym powodzeniem (trzykrotnie większa liczba chętnych niż miejsc podczas rekrutacji), iż EuroSpektrum postarało się ponownie o środki z EFS na podnoszenie kompetencji  w branży turystycznej. Firma złożyła nowy projekt, kładący szczególny nacisk na turystykę biznesową, aplikując o środki w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pomysł został wysoko oceniony przez komisję i  otrzymał dofinansowanie.

Warto dodać, że to już praktycznie ostatnia szansa na bezpłatne podniesienie swych kwalifikacji. Środki unijne przeznaczone na szkolenia w okresie programowania 2007-2013 zostały już właściwie wyczerpane, a w  kolejnej perspektywie prawdopodobnie nie będą finansowane takie przedsięwzięcia. W październiku ruszyła rekrutacja do nowego projektu firmy konsultingowej EuroSpektrum - „Kompetencje w Turystyce Biznesowej”. Skierowany jest on do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska i jest dla Uczestniczek i przedsiębiorstw bezpłatny.

Wsparcie ma na celu podniesienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw z branży turystycznej (biura podróży, hotele, pensjonaty, agroturystyka, firmy organizujące eventy itp., rekreacja, gastronomia). Każde przedsiębiorstwo z tej branży może skierować na szkolenie zatrudnione oraz samozatrudnione panie (projekt skierowany do kobiet).

Tematyka szkoleń obejmuje turystykę biznesową, nowoczesny marketing w turystyce, język angielski z elementami Business English, umiejętności interpersonalne oraz kompetencje informatyczne przydatne dla branży turystycznej. Projekt daje nie tylko możliwość osiągnięcia korzyści dla przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji pracowników, ale Uczestniczki zyskują też możliwość samorozwoju. Rekrutacja trwa od października do listopada 2012 r, decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronach internetowych www.kompetencjetb.pl oraz www.eurospektrum.pl , lub pod nr telefonu 71 7336995, a także osobiście w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego 4-6 (okolice Placu Staszica).

REKLAMA
Reklama