Otwarte Debaty Europejskie 24 kwietnia na Uniwersytecie Wrocławskim

Radio Wrocław | Utworzono: 2013-04-18 12:30 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Nie ma na to jednej recepty. Jesteśmy świadkami pogłębiającego się napięcia między zwolennikami podejścia międzyrządowego i podejścia wspólnotowego w Unii Europejskiej. Debata dotyczy nie tylko sposobów walki z kryzysem, ale także przyszłej konstrukcji Wspólnoty Europejskiej.

Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego i Grupa Spinelli organizuje w środę 24 kwietnia dwie otwarte debaty na temat Europy i jej przyszłości, w których wezmą udział politycy, europejscy parlamentarzyści, przedstawicieli organizacji obywatelskich, naukowcy, studenci. Odbędą się one w budynku Instytutu Politologii przy ul. Koszarowej 3, w aulach A, B i C. Rejestracja uczestników od godz. 10.30.

Pierwsza debata na temat europejskiego społeczeństwa obywatelskiego rozpocznie się o godz. 11.00, zakończy o godz. 13.00. Wezmą w niej udział: Róża Thun, Isabelle Durant, Radosław Gawlik, Łukasz Jachowicz, Wiesław Bokajło i Michał Syska. Wspólnie z publicznością będą szukać odpowiedzi na pytania:

- Czy zbudowanie transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego jest możliwe?
- Czy obrona własnych interesów jest sprzeczna z ideą europejskiego społeczeństwa obywatelskiego?
- Czy Polacy mogą stać się motorem integracji europejskiej?

Druga debata z udziałem polskich i europejskich polityków (Daniela Cohn-Bendita, Janusza Palikota, Lidii Geringer de Oedenberg, Jarosława Sellina, Andrzeja Sztorca), rozpocznie się o godz. 14.00, zakończy o godz. 16.00. Tematy do dyskusji:

- Czy Europa jest w stanie poradzić sobie z kryzysem finansowym, ekonomicznym, społecznym, ekologicznym?
- Czy w interesie Polski jest budowanie federalnej Europy?
- Czy Polska jest gotowa na przyjęcie euro i czy strefa euro jest gotowa na przyjęcie Polski?

Wstęp na debaty jest wolny i otwarty. Debaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski i francuski.

REKLAMA
Załączniki
Reklama