OHP jako realizator usług rynku pracy

Radio Wrocław | Utworzono: 2013-11-07 10:53 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

Podjęte na nim ustalenia pozwoliły na rozpoczęcie wdrażania projektu na obszarze Dolnego Śląska. Jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2013 r.

W ramach projektu na terenie całego kraju tworzona jest sieć działających komplementarnie młodzieżowych centrów kariery (MCK), punktów pośrednictwa pracy (PPP) i ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ). Celem projektu jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń. Na realizacji projektu zyska przede wszystkim młodzież pochodząca z  małych miejscowości i obszarów wiejskich.

W skali kraju pomocą objętych zostanie 25 tys. osób w wieku 15-25 lat, w tym 600 bezrobotnych  i 2440 nieaktywnych zawodowo. Ze wsparcia skorzystają bezrobotni lub poszukujący pracy, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji); uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy wymagający wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego; w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Do tej pory, w wyniku współpracy z władzami samorządowymi, w województwie dolnośląskim w ramach projektu utworzonych zostało 31 jednostek - 13 Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK): w Bolesławcu, Ołdrzychowicach, Jelczu- Laskowicach, Ziębicach, Jaworze, Ząbkowicach Śląskich, Brzegu Dolnym, Górze, Lwówku Śląskim, Miliczu, Lubaniu, Strzegomiu i Świebodzicach, 10 Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP): w Lubaniu, Boguszowie-Gorcach, Brzegu Dolnym, Strzelinie, Bielawie, Bolesławcu, Wołowie, Głogowie, Lubinie, Nowej Rudzie oraz 6 Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ): w Bolesławcu, Wołowie, Miliczu, Legnicy, Strzelinie, Górze, Kowarach, Wałbrzychu. Utworzone jednostki pełnią funkcję placówek otwartych dla młodzieży zainteresowanej skorzystaniem z usług oferowanych w ramach projektu.

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań przewidzianych w projekcie na Dolnym Śląsku, do końca sierpnia 2013 r., wyniosły ok. 4.000.000 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKLAMA
Reklama