Rekrutacja rozpoczęła się z problemami

Martyna Czerwińska | Utworzono: 2014-04-16 10:18 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

fot. archiwum prw.pl

O przyjęciu dziecka decyduje punktacja. Czas na uzupełnienie elektronicznego wniosku (generowanego na stronie www.edu.wroclaw.pl) i złożenie go w placówce pierwszego wyboru rodzice mają czas do 29 kwietnia.

Rekrutacja dotyczy dzieci 3-4 letnich (do przedszkoli( oraz dzieci 5-6 letnich (do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

Terminy, zasady, kryteria, punktacja (doc.)

Wyniki będą znane 21 maja. Po tym terminie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Niestety, od rana były problemy z wejściem na stronę:

Urząd miasta opublikował komunikat:Kryteria podstawowe (najważniejsze)
Wielodzietność 200 pkt
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja (doc.)

Kryteria dodatkowe
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej 10 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca pracy rodziców lub rodzica 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli (TERMINY)

Terminy

Zadania

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych (ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

16-29.04.2014 r.
(29.04.2014 r. do godz.14.00)

Wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek

16-29.04.2014 r.
w godz. 8.00-16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

14.05.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji
(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14–16.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

21.05.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej  w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:

  • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
  • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama