Ochotnicze Hufce Pracy „Gwarancjami dla Młodzieży"

Radio Wrocław | Utworzono: 2014-10-14 18:21 | Zmodyfikowano: 2014-10-14 18:22
A|A|A

Ze wsparcia korzystają młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET - not in employment, education or training).

Oferowane wsparcie dla młodzieży to:

Dla osób w wieku 15-16 lat:

- szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe.

Dla osób w wieku 16 – 17 lat, mających ukończone gimnazjum:

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),

- szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Dla osób pełnoletnich:

- szkolenie zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),

- sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),

- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,

- trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy,

- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,

- pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama