Bieg koguta

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-05-15 12:25
A|A|A

Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 06 września 2015 roku (niedziela) w Oławie.
• Start o godz. 11:00. Start i meta zawodów na oławskim rynku.
• Dystans 10 km. Bieg przeprowadzony zostanie na trasie o nawierzchni asfaltowej.
• Trasa będzie oznaczona co 1 km. Na 2,5 km, 5 km i 7,5 km ustawiony będzie punkt z wodą.
• Trasa posiada atest PZLA.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• Impreza ma charakter otwarty – mogą w niej uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia za...świadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 06 września 2015 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów.
• Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.klub-biegacza.olawa.pl

Formularz zgłoszeń zostanie wyłączony dnia 31.08.2015.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów (Stadion Miejski – Hala Sportowa w Oławie ul. Sportowa 1)
4 września od 15.00 do 21.00
5 września od 18.00 do 21.00
w dniu imprezy od 7.00 do 10.00.

Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
• Uczestnicy VIII Biegu Koguta mają limit 2 godzin na ukończenie pełnej trasy 10 km, po tym czasie zawodnicy nie będą brani do klasyfikacji i zostaną poproszeni o opuszczenie trasy z powodów bezpieczeństwa.

Wysokość opłat:
Wpisowe jest uzależniona od terminu wpłaty na konto i wynosi:

• dla zgłoszonych, którzy wpłacą wpisowe do 31.08.2015 – 25 zł
• dla pozostałych uczestników – 40 zł
• dane do przelewu:
nr konta 54 9585 0007 2004 0197 9466 0001
KLUB BIEGACZA OŁAWA
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, rocznik i miejscowość zamieszkania
Klasyfikacja końcowa
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna dla 3 osób z kategorii kobiet, mężczyzn oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:
Mężczyźni:
M 16 (16 - 19 lat ), M 20 (20 - 29 lat), M 30 (30 - 39 lat), M 40 (40 - 49 lat), M 50 (50 - 59 lat),
M 60 ( 60 – 69 lat), M 70 + (70 i więcej lat)
Kobiety:
K 16 (16 - 19 lat ), K 20 (20 - 29 lat), K 30 ( 30 - 39 lat), K 40 ( 40 - 49 lat), K 50 (50 - 59 lat) ,
K 60+ (kobiety 60 i więcej lat)

Dodatkowe kategorie:
• Mieszkańcy powiatu Oława dla 3 kobiet i 3 mężczyzn
• Najstarszy zawodnik i zawodniczka
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 puchary
• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie 1-3 miejsc statuetki

Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych zatem nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal, ubezpieczenie na czas trwania biegu, gadżet z logiem biegu oraz posiłek. Pierwszych 1500 zawodników otrzyma medale na mecie - pozostali otrzymają je pocztą w ciągu 4 tygodni. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama