Lubin: Likwidują straż miejską, bo funkcjonariusze nie mieli co robić

Andrzej Andrzejewski | Utworzono: 2016-03-06 16:31 | Zmodyfikowano: 2016-03-06 16:18
A|A|A

fot. wikipedia (Creative Commons)

Nie mogą obsługiwać mierników prędkości, w centrum monitoringu zastąpi ich komputer, nie są potrzebni nawet do kontroli biletów, bo w Lubinie komunikacja miejska jest darmowa. Dlatego zapadła ostateczna decyzja: tamtejsza straż miejska zostanie zlikwidowana. Ostatni patrol w charakterystycznych mundurach pojawi się na ulicach miasta pod koniec kwietnia.

- Taką decyzję poparli wszyscy radni - podkreśla Jacek Mamiński, rzecznik magistratu.

- Była to pierwsza w Polsce straż miejska. Utworzona w 1991 roku. Wówczas była czymś, co pozwalało skutecznie wspomagać pracę policji. Niektóre z tych osób zostaną na etatach w Urzędzie Miejskim. Część, z tego co wiemy, będzie chciała aplikować do policji.

Liczba etatów Straży Miejskiej w Lubinie już od kilku lat była systematycznie ograniczana. W tej chwili pracuje w niej jeszcze 19 osób.

- Zdecydowaliśmy się na rozformowanie, bo ta służba od dłuższego czasu traci znaczenie – dodaje Mamiński.

- Strażom miejskim ustawodawca ciągle odejmował uprawnień i od tego roku straż miejska w całej Polsce przestaje być skutecznym narzędziem do pomocy policji. W tym momencie mieszkaniec nie będzie miał już dylematów czy dzwonić w danej sprawie do straży czy na policję. Bedzie dzwonił po prostu na policję.

Jak na ironię ćwierć wieku temu to właśnie prezydent Robert Raczyński osobiście podejmował decyzję o utworzeniu Straży Miejskiej w Lubinie. Dziś przyznaje, że trochę mu przykro burzyć coś, co sam budował. Z 19-osobowej formacji kilku funkcjonariuszy pozostanie w urzędzie na stanowiskach pracowników technicznych.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Straż miejska wykonuje:
2018-01-16 13:39:58
z adresu IP: (80.53.xxx.xxx)
Ocena: 0
- kontrole wynikające z Ustawy o czystości i porządku w gminach dotyczące sprzątania chodników i nieruchomości, usuwania śliskości i śniegu z chodników dla pieszych, oraz porządku czystości w obrębie nieruchomości i dróg - kontrole porządku na drogach obejmujące stosowanie się kierowców o zakazów parkowania pojazdów i do zakazu ruchu pojazdów na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, - kontrole prawidłowego oznakowania dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie art., 85 i 85a Kodeksu Wykroczeń, - kontrole pozbywania się odpadów wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - Kontrole z zakresu Ustawy o ochronie środowiska w tym dotyczące spalania dopadów w piecach domowych. - kontrole pod kątem wypełniania obowiązków związanych z trzymaniem zwierząt: psów ( psy bez smyczy, niezbieranie odchodów), kotów, ptaków oraz innych zwierząt gospodarskich wynikających z Regulaminu Utrzymania porządku i czystości na terenie gmin oraz Ustawy o ochronie zwierząt. - kontrole placów, chodników, parków, terenów rekreacyjnych, terenów szkół i boisk pod kątem stosowania się do zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych na Podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - kontrole pod kątem usuwania zaparkowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - kontrole miejsc objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych np. na dworcach komunikacji publicznej, terenach szkół i placach zabaw na mocy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, - kontrole stosowania się do zakazu rozlepiania plakatów i ogłoszeń w miejscach niedozwolonych (niszczenia elewacji) na mocy art. 63 Kodeksu Wykroczeń - kontrole oświetlenia ulic na mocy art. 79 Kodeksu Wykroczeń w związku z zaniechaniem obowiązku oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności - kontrole miejsc publicznych i terenów rekreacyjnych pod kątem ochrony mienia publicznego i zachowania się w miejscach publicznych na mocy Ustawy o strażach gminnych i Kodeksu Wykroczeń (zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, nieobyczajne wybryki, publiczne używanie słów nieprzyzwoitych, niszczenie trawników, niszczenie zieleni miejskiej). - kontrole uszkodzeń nawierzchni dróg i zgłaszanie awarii i uszkodzeń zarządcom dróg. - kontrole parków miejskich w godzinach wieczornych pod kątem bezpieczeństwa osób. - Kontrole z zakresu ochrony środowiska na mocy Ustawy o ochronie środowiska – obejmują kontrole spalania odpadów w piecach domowych i na powierzchni ziemi oraz zanieczyszczania powietrza oraz wód powierzchniowych i gruntowych, - w okresie zimowym kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych w związku z zagrożeniem życia niskimi temperaturami. - w godzinach wieczornych kontrole miejskich ciągów pieszych i handlowych i terenów rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców oraz zachowania w miejscach publicznych. - i inne kontrole w zależności od potrzeb i specyfiki gminy DLATEGO DZIWIĘ SIĘ, ŻE W LUBINIE NIE MA ZAJĘCIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ.
~Kazimierz57
2016-03-07 06:11:09
z adresu IP: (109.197.xxx.xxx)
Ocena: 0
To stado nierobów jest, moim zdaniem, potrzebne jak plaster na du..ę! Od samego początku utworzenia tego "kuriozum" byłem zdecydowanym przeciwnikiem. Zamiast tych pajac..ów byłem gorącym zwolennikiem utworzenia dodatkowych etatów w policji.
~Fotoamator
2016-03-06 19:03:05
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 2
Zdjecie z karetką Marynarka Wojenna RP idealnie pasuje do Lubina. Jak się wrzuca zdjęcie z Wikipedii trzeba myśleć.
NA ANTENIE
MichałHamburger
Michał Hamburger
 06:00 - 09:00
Poranek zDolnego Śląska
Zastrzyk wszystkiego, co rano ważne
Reklama