Profesor Adam Jezierski nowym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

Dorota Kuźnik | Utworzono: 2016-03-23 13:24 | Zmodyfikowano: 2016-03-23 13:24
A|A|A

Prof. Adam Jezierski (fot. Dominika Hull, Jerzy Katarzyński/Uniwersytet Wrocławski)

Dotychczasowy prorektor ds. współpracy z zagranicą w pierwszej turze uzyskał niemal 50% głosów, a żeby wygrać wybory od razu zabrakło mu trzech mandatów. Sprawa rozstrzygnęła się w drugiej turze, kiedy to profesor Jezierski uzyskał 152 głosy poparcia. Jak mówi planuje zwiększyć liczbę grantów na badania, ale też zabrać się za wizualną stronę uczelni:

Jego konkurentka - prof. Elżbieta Kościk w drugiej turze zdobyła 27 głosów.

Profesor Adam Jezierski w 1970 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii uzyskał dyplom magistra chemii, w 1978 r. zrobił doktorat, zaś stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych otrzymał w 1986 r. W 1995 roku został profesorem nauk chemicznych, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym. Specjalizuje się w fizykochemii nieorganicznej, spektroskopii molekularnej.

Zajmuje się m.in. problemami ochrony gleby, utylizacji odpadów, zastosowaniem nowoczesnych metod fizykochemicznych do badania środowiska. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi i uczestniczy w dużych międzynarodowych programach badawczych.


"Powinniśmy wreszcie zacząć traktować poważnie przesłanie sprzed 300 lat w Auli uniwersyteckiej: obok cesarza, po lewej i po prawej stronie, znajdują się Consilio et Industria, czyli Radą i Przemyślnością (Praktyką) - to oczywiście hasło cesarza Leopolda I, ale również przesłanie dla nas na dziś. Natomiast usunąć ze środowiska akademickiego należy to, co znajduje się u nóg cesarskich: Discordia (Waśń, Kłótliwość) oraz Stultitia (Głupota, postać z oślimi uszami)" - fragmenty prezentacji prof. Adama Jezierskiego z otwartego posiedzenia  Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów. Całą prezentację można znaleźć TUTAJ.


Jego zainteresowania badawcze dotyczą chemicznych przemian materii organicznej w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem chemii wolnych rodników; utylizacji odpadów; roli metali ciężkich oraz innych ksenobiotyków w środowisku przyrodniczym; zastosowania metod rezonansów magnetycznych w badaniach środowiska przyrodniczego; zastosowania spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w badaniach wpływu czynników chemicznych i biologicznych na błony komórkowe oraz zastosowania nowoczesnych biodegradowalnych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów).


Zasadnicze pytanie, które sobie stawiam: czy mam prawo wypowiadać się na temat Uniwersytetu Wrocławskiego, a zwłaszcza przyszłości uczelni? Argumenty za:

 1. Studia i kariera akademicka na Uniwersytecie Wrocławskim
 2. Funkcja prodziekana sprawowana przez 12 lat (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, później Wydział Chemii)
 3. Funkcja prorektora do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą sprawowana przez dwie czteroletnie kadencje

Opracowane przez niego i stosowane metody pozwalają na szybki i efektywny monitoring jakości i przemian materiału organicznego w przyrodzie oraz ocenę stanu środowiska przyrodniczego i organizmów żywych w oparciu o reakcje wolnorodnikowe. Prof. Jezierski jest autorem ponad 130 publikacji w czasopismach międzynarodowych i książkach. Aktywnie uczestniczył w 140 konferencjach międzynarodowych, współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się problemami m.in. ochrony gleb, utylizacji odpadów i reakcji wolnorodnikowych w środowisku przyrodniczym.

Wykładał na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Rosji oraz Chinach, zapraszany jest ponadto do licznych ośrodków zagranicznych z referatami. Jest członkiem gremiów naukowych międzynarodowych konferencji, recenzentem czasopism naukowych i uczestnikiem międzynarodowych programów badawczych dotyczących ekologii. Liczba cytowań publikacji (bez autocytowań) sięga 900.


Uwagi osobiste - czego nie lubię:

 1. INTRYG wszelkiego rodzaju i kalibru
 2. AROGANCJI WŁADZY (każdej)
 3. NARZEKANIA (wielkiego i totalnego, małe można tolerować, a nawet pochwalić)
 4. DISCORDIA i STULTITIA (do usunięcia)

Wypromował czterech doktorów i kilkudziesięciu magistrów chemii. Prof. Jezierski w latach 1990–1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (po reorganizacji Wydziału Chemii), w latach 1999–2005 – prodziekana Wydziału Chemii, a od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (dwie kadencje). Jest współorganizatorem działającego na UWr od roku 1992 interdyscyplinarnego seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis oraz redaktorem wydawnictw tego Studium (dotychczas wydane 19 tomów). Prowadzi seminaria i współredaguje wydawnictwa.


Uwagi osobiste - to, co lubię i popieram:

 1. ŁĄCZENIE (zamiast dzielenia)
 2. BUDOWANIE (zamiast burzenia)
 3. EWOLUCJĘ (zamiast rewolucji)
 4. OKAZYWANIE SZACUNKU (zamiast lekceważenia i pogardy)
 5. RZETELNĄ DYSKUSJĘ (zamiast demagogii)

Jest zaangażowany w popularyzację nauki, a w kadencji 2015–2020 jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO Dolnego Śląska. Prof. Jezierski lubi piesze górskie wycieczki w Sudetach i wycieczki rowerowe w okolicach Wrocławia. Lubi muzykę barokową i romantyczną, sam też gra na fortepianie i organach głównie dla gości odwiedzających Uniwersytet oraz dla starszych pracowników UWr. Czyta i stara się zrozumieć książki dotyczące historii myśli filozoficznej. Lubi i ceni polską poezję XIX i początku XX wieku.

Aby zapewnić sobie niezbędną dawkę optymizmu w chwilach trudnych czyta książki Stanisława Lema.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~motorola
2016-03-23 23:36:08
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: -1
Dobra zmiana:)
~Wrocławianin
2016-03-23 17:14:58
z adresu IP: (89.70.xxx.xxx)
Ocena: 0
Poznałem tego Pana szacunek ! :) Mam nadzieję, że uda się zrobić coś z kulturą studentów UWr. powodzenia!
~dzol
2016-03-23 13:58:21
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 0
Wielkich zmian nie będzie...
Reklama