Znaki towarowe: Jak je zarejestrować i ile to kosztuje? (PORADNIK)

Martyna Czerwińska | Utworzono: 2016-06-14 16:48 | Zmodyfikowano: 2016-06-14 16:48
A|A|A

Spędzasz dnie i noce na wymyśleniu trafnej nazwy swojej pierwszej firmy, później pracujesz ciężko na jej markę, aż nagle... odkrywasz zaskoczony, że Twoja konkurencja nazwała dokładnie tak samo swój interes. Aby taki scenariusz się nie sprawdził wystarczy zarejestrować znak towarowy, co często przy zakładaniu firmy pomijamy. Jeśli chcemy wejść z produktem czy usługą na zagraniczny rynek warto dodać kilkaset euro i zrobić to także na terenie Unii Europejskiej - mówiła dziś w Poradniku Prawnym rzecznik patentowa mecenas Ewa Gryc Zerych:

Polsce zgłoszenie kosztuje 550 zł w Unii Europejskiej od 850 euro do 1050 euro. Ochronę odnawia się co 10 lat .

Posłuchaj całej rozmowy:

Cz. 1

Cz. 2

Cz. 3

Przeczytaj też poradnik przygotowany przez naszego gościa, mecenas Ewę Gryc Zerych:

 • Co to jest znak towarowy i jaką postać może przyjąć?
   
  Znak to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego. Znak może mieć postać słowną, graficzną (logotyp), przestrzenną np. kształt butelki, dźwiękowy, zapachowy. Znak może pokrywać się z firmą przedsiębiorcy albo identyfikować poszczególny towar/usługę. Od niedawna można rejestrować w znakach nazwy miejscowości lub wyraz Polska. Dawniej wymagana była zgoda odpowiednich organów. Można mieć dowolną ilość zarejestrowanych znaków.
   
 • Kto może zgłosić znak do ochrony?
   
  Znak może zgłosić każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej, spółki ,osoba fizyczna, stowarzyszenie. Można zgłosić znak samodzielnie lub przez pełnomocnika rzecznika bądź radcę prawnego.
   
 • Gdzie dokonuje się zgłoszenia?
   
  Znak można zgłosić w polskim Urzędzie Patentowym i ochrona obejmuje tylko terytorium Polski. Można w EUIPO unijny znak towarowy i ochrona jest na całej UE, w tym Polska, oraz w dowolnym kraju w procedurze międzynarodowej poprzez międzynarodowy urząd do spraw własności intelektualnej WIPO, wówczas ochrona przysługuje w danych państwie ( Rosja, Norwegia, Chiny)
   
 • Ile kosztuje zgłoszenie znaku?
   
  W Polsce zgłoszenie kosztuje 550 zł dla 3 klas towarowych. Po udzieleniu decyzji przyznającej prawo ochronne Urząd pobiera 400 zł za 1 klasę towarową za 10 letni okres ochronny oraz 90 zł za świadectwo. Ochronę odnawia się co 10 lat. W EUIPO zgłoszenie znaku przy 1 klasie 850 euro; przy 2 klasach 900 euro, przy 3 klasach 1050 euro. Nie ma opłaty za pierwszy 10 letni okres ochronny. W procedurze międzynarodowej opłaty są pobierane w CHF i wyliczane indywidualnie dla wskazanego państwa.
   
 • Co trzeba zrobić, aby uzyskać rejestrację znaku?
   
  Trzeba wypełnić podanie, przygotować wykaz towarów i usług t.j. wykaz wskazujący jakie towary czy usługi będą oznaczane znakiem towarowym, przygotować opis znaku i dokonać opłaty. Należy pamiętać aby zgłoszenie ujawniało znak w postaci jak najbardziej uniwersalny, bowiem w takiej postaci w jakiej jest znak zgłoszony powinien być używany. Od kwietnia 2016 wskutek nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r polski Urząd Patentowy znacznie przyspieszył procedurę rejestracji, bowiem nie bada już czy istnieją wcześniejsze znaki bądź zgłoszenia identyczne do rejestrowanego znaku. Można uzyskać rejestrację już  w kilka miesięcy, podczas gdy kiedy procedura ta trwała nawet do 1,5 roku.
   
 • Co daje taka rejestracja znaku w UP?
   
  Przede wszystkim wyłączne prawo do używania tego oznaczenia na terytorium na którym została dokonana rejestracja. Wiele firm podszywa się pod wcześniej wypromowane marki, to się nazywa pasożytnicze naśladownictwo. Posiadając decyzję o rejestracji znaku można polubownie bądź sądownie zakazać konkurencji takich praktyk. Oczywiście nie możemy zakazać nikomu używania nazw miejscowości lub słowa Polska, jeżeli ich użyjemy. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym, a zatem wiele firm uwzględnia jego wartość przy wycenie majątku przedsiębiorstwa.
   
 • Kiedy UP odmówi rejestracji znaku?

Najczęściej w przypadku bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku, czyli np.:

 1. Znaków rodzajowych – ktoś próbuje zastrzec markę „ masło” dla masła.
 2. Oznaczeń, które weszły do języka potocznego np. ( poszukam ciekawe przykłady)
 3. Określające skład produktu,
 4. Zawierający symbole religijne, barwy, godło, hymn lub flagę, godło, herb lub nazwę obcego państwa;
 5. Znaki bezpieczeństwa, znaki jakości
 6. Stanowi kształt towaru wynikający z jego natury
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama