Ekonomia i Środowisko - konferencja na Uniwersytecie Ekonomicznym

Dorota Kuźnik | Utworzono: 2016-06-24 13:16 | Zmodyfikowano: 2016-06-24 12:29
A|A|A

Konferencja ma na celu przedstawienie i próbę oceny wkładu ekonomii w rozwiązywanie problemów gospodarowania środowiskiem i jego zasobami oraz problemów rozwoju trwałego i zrównoważonego.

Przewiduje się pięć obszarów problemowych:

Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego;
Współczesna myśl ekonomiczna w kształtowaniu koncepcji rozwoju trwałego i gospodarowania środowiskiem;
Perspektywy i wyzwania ekonomii środowiska i zasobów naturalnych;
Problemy regulacji i korzystania ze środowiska i jego zasobów;
Postęp techniczny a ekonomia środowiska i zasobów naturalnych.

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor - polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii, Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , twórca wrocławskiej szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Nauczyciel akademicki. W latach 2005-2012 Rektor Akademii ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego we Wrocławiu/(od 2008 roku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od ponad 40 lat pozostaje silnie związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie rozpoczął studia, a następnie działalność naukowo-badawczą i organizacyjną, pracując kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego oraz pełniąc liczne funkcje organizacyjne. Od 1991 roku do chwili obecnej kieruje Instytutem Ekonomii, był również twórcą i kierownikiem katedry Ekonomii ekologicznej w latach 1996-2005. Przez dwie kolejne kadencje w latach 2005-2012 był wybierany na rektora swojej macierzystej Uczelni. Od 1996 roku zasiada w Senacie Uczelni. Obecnie w kadencji 2012-2016 sprawuje urząd prorektora do spraw współpracy z zagranicą.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Informujemy, ze wydarzenia zaplanowane w Sali Koncertowej Radia Wrocław do końca czerwca 2020 r. nie odbędą się. O zmianach terminów będziemy Państwa informować na bieżąco.
Reklama