Uniwersytet Wrocławski: Kalendarz immatykulacji dla studentów I roku

z materiałów prasowych | Utworzono: 2016-08-29 14:36
A|A|A

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
29 września, godz. 16.00, Oratorium Marianum,

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Politologii (aula A, B, C), ul. Koszarowa 3, 29 września, godz. 10.00

Wydział Filologiczny
28 września, Oratorium Marianum,

I tura:
godz. 9.00–10.00
filologia angielska, filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka, filologia germańska, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

II tura, godz. 12.15–13.15
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia rosyjska, filologia czeska, filologia serbska i chorwacka, ukrainistyka z anglistyką, studia środkowo-wschodnioeuropejskie, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia – specjalność dalekowschodnia

III tura:
godz. 13.30–14.30
niderlandystyka, filologia polska, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, filologia – specjalność judaistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe

Wydział Nauk Biologicznych oraz Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
27 września, 13.30–15.00, Oratorium Marianum

Wydział Chemii
29 września, godz. 10.00, audytorum Wydziału Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14.

Wydział Fizyki i Astronomii
28 września, godz. 15.00–16.30, Oratorium Marianum

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
27 września

godz. 8.30–10.30 – studenci studiów stacjonarnych I stopnia administracji i ekonomii – sala 3 D na WPAE ul. Uniwersytecka 7-10, bud. D
godz. 11.00–12.30 – studenci studiów stacjonarnych prawa, BBA, LL.M – Oratorium Marianum

Wydział Biotechnologii
29 września, godz. 11.00–13.30, Oratorium Marianum

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
29 września, Oratorium Marianum

godz. 8.15 – pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika - edykacja wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia
godz. 9.15 – archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie, historia, historia sztuki, kukturoznawstwo, muzykologia, militarioznawstwo,

Wydział Matematyki i Informatyki
29 września, godz. 14.00 s.25 Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama