Czym oddychają mieszkańcy Kamiennej Góry? Mamy wyniki!

Radosław Lesisz, Dolnośląski Alarm Smogowy; jk | Utworzono: 2017-03-09 17:30 | Zmodyfikowano: 2017-03-09 17:30
A|A|A

fot. archiwum radiowroclaw.pl

Tym razem się udało – sprzęt nie zawiódł i za drugim podejściem wykonaliśmy tygodniowe pomiary jakości powietrza w Kamiennej Górze. Pyłomierz umieściliśmy w tym samym miejscu co poprzednio - na balkonie ratusza. Pomiary wykonywane były w dniach 1–8 marca 2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza (linia pozioma to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3)

Przypomnijmy – dokładnie przed miesiącem byliśmy w Kamiennej Górze, ale wówczas nasz sprzęt działał tylko przez 6 pierwszych godzin. Oto ten wykres:

Już choćby z porównania tych dwóch wykresów widać, że po miesiącu sytuacja w Kamiennej znacznie się poprawiła – za sprawą pogody oczywiście. Lecz nawet teraz, na początku marca, powietrze nie jest czyste. To jasny sygnał, że sytuacja wymaga poważnej zmiany.

Polacy mają żelazne płuca
W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.

Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”

Średnie dobowe i wnioski
Ponieważ nasze pomiary w dniach 1.03.2017 i 8.03.2017 nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni.  Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają tak:

  • Średnie stężenie 2 marca: 38 µg/m3
  • Średnie stężenie 3 marca: 47 µg/m3
  • Średnie stężenie 4 marca: 61 µg/m3
  • Średnie stężenie 5 marca: 54 µg/m3
  • Średnie stężenie 6 marca: 70 µg/m3
  • Średnie stężenie 7 marca: 62 µg/m3

Wynika z tego, że przez 4 z 6 dni normy jakości powietrza były przekroczone. Tylko na początku badań załapaliśmy się na dobre warunki pogodowe, które spowodowały m.in., że podczas wcześniejszych pomiarów w Leśnej, nie zanotowaliśmy przekroczeń. Pomiary pokazują też korelację z wynikami stwierdzonymi na oficjalnej całorocznej stacji pomiarów jakości powietrza w Jeleniej Górze na ul. Ogińskiego – na której widać podobny trend.

Z wykresu widać, że wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach wieczornych. Wiąże się to z faktem rozpalania w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu oraz ustaniem naturalnej konwencji powietrza spowodowanej promieniami słonecznymi.

Uzyskane wyniki są próbką dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz; są uzależnione od panującej pogody; nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza w Kamiennej Górze przez cały rok. Badania nie sprawią także, iż poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

ZOBACZ KONIECZNIE: Trwa nasza akcja "Dolny Śląsk bez smogu"

Pozostałe dane

Maksymalne stężenie PM10 zarejestrowane zostało 2017-03-04 o godz. 19:28:24 wyniosło 418 µg/m3. Minimalne zaś wyniosło 26 µg/m3 w dniu 2017-03-02 o godz. 05:16:24.

Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 sekund, przez 6 dni i 21 godzin i 18 minut: od 2017-03-01, 12:26:24 do 2017-03-08, 09:44:24.  Średnia z całego pomiaru to 55 µg/m3.

 

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Partnerem akcji jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~radio SMOK
2017-03-10 09:13:36
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 5
krztusimy się PIS ! plis
Reklama