Największa bezpłatna konferencja gospodarcza w Zamku Książ

z informacji prasowych | Utworzono: 2017-09-08 11:21 | Zmodyfikowano: 2017-09-08 11:21
A|A|A

Gośćmi specjalnymi Dolnośląskiego Forum Gospodarczego będą profesor Robert Gwiazdowski – prawnik, komentator gospodarczy, doradca wielu polskich i zagranicznych firm, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha oraz Grzegorz Baczewski – specjalista w tematyce rynku pracy i kwestii społecznych, Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz i członek Rady Dialogu Społecznego.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze to wydarzenie na najwyższym merytorycznym poziomie. W Zamku Książ w Wałbrzychu spotkają się podmioty gospodarcze, samorządy i instytucje otoczenia biznesu, aby omówić sytuację sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w regionie, a także możliwości rozwoju jego potencjału. Wydarzenie będzie miało charakter otwartego spotkania. Będzie szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów ze środowiskiem biznesowym, a także okazją na dialog przedsiębiorców i władz lokalnych. Ponadto na terenie Zamku Książ odbędzie się prezentacja najnowszych modeli Porsche.

W programie spotkania znajdą się panele informacyjne związane z potencjałem gospodarczym Dolnego Śląska, możliwościami wsparcia dla firmy, warunkami pomocy publicznej, zmianami w ochronie danych osobowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi porozumień inwestycyjnych, zasadami skutecznej sukcesji, instrumentami zwrotnymi dla sektora MŚP, dialogiem społecznym, rolą regionów w Unii Europejskiej, umowami urbanistycznymi i umowami infrastrukturalnymi. Ponadto do wyboru ciekawy blok warsztatowy dotyczący: bezpiecznej sukcesji, kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zmian w Ochronie Danych Osobowych a także zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych.

Patronat Honorowy nad dolnośląskim forum Gospodarczym objęli m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Prezydent Miasta Świdnicy, Prezydent Miasta Jelenia Góra, Dolnośląska Izba Gospodarcza. Patronem Gospodarczym wydarzenia został Business Centre Club: Loża Dolnośląska.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze
Piątek, 15 września 2017, w godz. 8:30 – 16:30
Wałbrzych, Zamek Książ

BEZPŁATNA REJESTRACJA: http://naszbiznes24.pl/dolnoslaskie-forum-gospodarcze/

8:00 – 8:30 - Rejestracja uczestników oraz prezentacja stoisk wystawców
8:30 – 16:30 - Prezentacja Porsche Macan – Porsche Centrum Wrocław Auto LELLEK Group
8:30 - Oficjalne otwarcie Dolnośląskiego Forum Gospodarczego
9:00 – 10:00 - Partnerstwo publiczno-prywatne. Szansa, czy fikcja? – Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adama Smitha
10:00 – 10:30 - Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska: plany rozwoju województwa, nowe wyzwania stojące przed województwem dolnośląskim – Zbigniew Dynak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
10:30 – 11:00 - Instrumenty dłużne, kapitałowe i mieszane dla dolnośląskiego sektora MŚP – Marek Ignor, Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
11:00 – 12:00 - Dlaczego dialog społeczny jest wartością, którą należy pielęgnować i co dla przedsiębiorców wynika z prowadzonego dialogu społecznego? – Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan
Strony i najważniejsze mechanizmy dialogu społecznego
Realne korzyści dla pracodawców z prowadzonego poprzez Radę Dialogu Społecznego i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego dialogu społecznego – doświadczenia ostatniego roku
Jak przedsiębiorcy mogą włączyć się w budowanie i rozwijanie dialogu społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym?

12:00 – 13:00 - Umowa urbanistyczna i umowa infrastrukturalna w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego - szansa czy zagrożenie dla porozumień inwestorów z partnerami publicznymi – Krzysztof Kwaśniewicz, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris
Aktualne regulacje prawne dotyczące porozumień inwestycyjnych
Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego - wprowadzenie
Umowa urbanistyczna : plan miejscowy dla inwestycji prywatnej w zamian za finansowanie lub realizację inwestycji publicznej
Inwestycja główna (prywatna) i inwestycje powiązane (publiczne)
Umowa urbanistyczna a możliwość realizacji inwestycji prywatnej bez obowiązującego planu miejscowego
Umowa infrastrukturalna oraz pojęcie nieruchomości w obszarze ulepszenia i nowa opłata infrastrukturalna

- Pomoc publiczna - zasady ubiegania się przez inwestorów realizujących nowe inwestycje – Anna Gosławska, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris
Pojęcie pomocy publicznej
Przykłady występowania wsparcia publicznego na inwestycje
Czym jest nowa inwestycja w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
Wniosek o udzielenie pomocy i moment jego złożenia
Od czego uzależniona jest wysokość wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

13:00 – 14:00 - LUNCH
14:00 – 16:00 - BLOK WARSZTATOWY

WARSZTAT A
SUKCESJA - JAK ZROBIĆ TO DOBRZE
Sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji istotnie zmniejsza obszary niepewności. Redukuje stres i napięcia powodujące konflikty obniżające efektywność i spójność organizacji. Eksperci wyjaśnią jak wykonać to zadanie osiągając bezpieczeństwo, spokój i większą sprawność działania.

1. Bezpieczna Sukcesja kluczem długoterminowego rozwoju. Jak istotnie zredukować obszary niepewności w trakcie i po przekazaniu firmy – Cezary Rutka, Prezes Zarządu Alnair Sp. z o.o.
2. Sukcesja jakiej potrzebuję: zmiana formy prawnej, zmiana umowy spółki czy ułożenie świadomego planu dziedziczenia? Aspekty prawne – radca prawny Justyna Kujawa, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy
3. Spłata wspólnika, spadkobiercy. Zachowek. Finansowe aspekty sukcesji – Mirosław Rogiewicz, Prezes Zarządu Protecta Sp. z o.o.

WARSZTAT B
PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU KONTROLI
1. Przedsiębiorca  a  organy  Krajowej  Administracji Skarbowej – Barbara Basista, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Rola i zadania organów KAS w województwie dolnośląskim (aspekt obsługowy i kontrolny)
Nowe uprawnienia kontrolne organów, uprawnienia i obowiązki kontrolowanego
Obszary współpracy i najczęstsze płaszczyzny sporów

2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Stanisław Kaczmarek, Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oddział Wałbrzych
3. Zmiany w ochronie danych osobowych – dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska, Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska

WARSZTAT C
JAK ROZWINĄĆ FIRMĘ
1. Pociągi pełne Kultury – mecenat jako jedno z działań CSR – Koleje Dolnośląskie S.A.

2. STARTUP - jakich nie błędów nie popełnić?
Social Media jako źródło darmowej promocji
Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka

WARSZTAT D
FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW
1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 25 lat dla rozwoju Dolnego Śląska – Remigiusz Lewicki, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Działalność instytucji
Aktualnie realizowane programy

2. Komercjalizacja innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych w ramach regionalnych bonów na innowacje i funduszy inwestycyjnych – Karolina Rudy, Koordynator Sieci Aniołów Biznesu Interior HUB
Komercjalizacja technologii
Fundusze inwestycyjne
Inkubatory przedsiębiorczości
Start-upy
Rozwój ekspansywnych MŚP
Bony na innowacje
Business model canvas
Coaching

16:00 – 16:30 - Podsumowanie Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama