Polsko-niemieckie spotkanie w ramach projektu „Nie dla narkotyków"

z informacji prasowych, mh | Utworzono: 2017-11-03 15:21
A|A|A

Jego głównym celem było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu oraz wyznaczenie kolejnych zadań optymalizujących transgraniczną współpracę policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim" jest projektem flagowym Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia na lata 2016-2018.

Partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dyrekcja Policji w Görlitz. Spotkanie grupy roboczej miało na celu podsumowanie dotychczasowych kilkunastu miesięcy intensywnych działań dolnośląskich, lubuskich i niemieckich policjantów w ramach projektu, który ma na celu:
- poznanie specyfiki problemu przestępczości narkotykowej na pograniczu oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów roboczych pomiędzy funkcjonariuszami/pracownikami, które będą wykorzystywane w codziennej służbie,
- zwiększenie poziomu współpracy instytucji w zakresie zwalczania i prewencji dotyczącej przestępczości związanej z narkotykami i środkami odurzającymi na pograniczu,
- podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się zwalczaniem przestępczości tzw. narkotykowej,
- szybką i efektywną wymianę informacji pomiędzy partnerami, a także innymi instytucjami oraz wypracowanie kompatybilnych względem siebie rozwiązań odnośnie problematyki narkotykowej,
- zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku oraz ograniczenie przestępczości i zjawiska narkomanii wśród nieletnich,
- promowanie społecznej negacji zachowań niezgodnych z prawem oraz powiadamianie właściwych organów.

Dotychczasowa współpraca jednostek uczestniczących w projekcie pozwoliła na zorganizowanie licznych spotkań, seminariów oraz hospitacji. Uczestniczyli w nich zarówno funkcjonariusze wydziału kryminalnego jak i prewencji a ich celem było usprawnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama