Koniec sporu. Przedszkole na wrocławskim Księżu Małym powstanie

Dorota Kuźnik/PP | Utworzono: 2018-03-09 13:30 | Zmodyfikowano: 2018-03-09 13:30
A|A|A

fot. Freeimages

- Daliśmy zielone światło dla tej inwestycji, ponieważ wiemy, że to ważna kwestia dla wielu mieszkańców - mówi Bogdan Koprek, przewodniczący rady. Dodaje, że zmiana decyzji jest możliwa jedynie wtedy, jeśli ktoś z rady nadzorczej nagle zmieniłby zdanie, a nic na to nie wskazuje:

Ponieważ decyzje i negocjowanie umowy zostało przedłużone, inwestycja będzie powstawała etapami. Od września placówka na Księżu Małym otworzy oddział dla połowy docelowej grupy dzieci, czyli dla ok. 75 osób. Z informacji cieszą się rodzice, choć część z nich nadal nie wierzy, że do podpisania umowy faktycznie dojdzie:

Pomysł stworzenia w tym miejscu przedszkola wzbudził sporo kontrowersji wśród części mieszkańców, którzy woleliby inną inwestycję. Jedni chcą tam ośrodka rehabilitacyjnego, inni sklepu. Problem jednak polegał na tym, że nikt zainteresowany otwarciem takich biznesów się tam nie znalazł. Jednocześnie wiemy, że przedszkole jest inwestycją bardzo ważną dla rodziców, ponieważ tych na naszym osiedlu przybywa - mówi prezes spółdzielni Andrzej Pyziołek:

Wynajęcie dotychczas pustego budynku utrudniało to, że najpierw trzeba było przeprowadzić tam gruntowny remont. Jego koszty oszacowano na ok. 1,5-2 milionów złotych, które za zwolnienie z czynszu zdecydował się pokryć właściciel przedszkola.

O sprawie rozmawialiśmy także w popołudniowym programie Radia Wrocław:

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~zaniepokojony
2018-03-13 21:43:19
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 2
Panie prn, myślę, że to delikatnie mówiąc niestosowne takie publikacje na publicznym radiu - cały Wrocław może się właśnie dowiedzieć jaką RN na Spółdzielnia Księże, cały Wrocław może sobie przeczytać o sprawach dotyczących członków Spółdzielni, jakieś gabloty, jakieś tłumaczenia o negocjacjach, wstyd na cały Wrocław. Publiczne pranie brudów z wykorzystanie radia. Wstyd
~prn
2018-03-13 16:41:58
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -2
ODPOWIADAM NA PUBLICZNIE POSTAWIONE PYTANIE "Co się dzieje ?" 1. "Przewodniczący Rady Nadzorczej powiesił nam na drzwiach kilka dni temu zapewnienie, że jest za przedszkolem, ale ... głosuje przeciw." ODPOWIEDŹ : Po pierwsze Przewodniczący powiesił dwa komunikaty i to nie na drzwiach, jak piszą adwersarze lecz jedno na szybie pomieszczenia Sp-ni przy ul. Opolskiej oraz drugie na tablicy ogłoszeń przy aptece. Oba zniknęły bardzo szybko. 2. " ... jest za przedszkolem ..." - "ale... głosuje przeciw." ODPOWIEDŹ w tej materii jest prosta. Jestem za powstaniem przedszkola lub innej placówki, bo jest to z różnych powodów, zwłaszcza społecznych inicjatywa cenna, a i potrzeby w tym zakresie niemałe. Jestem przeciwny umowie ze Spółką z Poznania, bowiem uważam, że jest dla Spółdzielni niekorzystna i głosowałem przeciw, ale w tę kwestię wyjaśniałem już wcześniej. Uchwały RN zapadają większością głosów i są uchwałami Rady Nadzorczej, a nie przewodniczącego Rady. Najlepiej zatem głosować zgodnie z własnym przekonaniem, nawet jeżeli jest to głos odosobniony. Optymalne jest głosowanie nad uchwałami bez nacisku i presji kogokolwiek, zwłaszcza na sali obrad. 3. Uchwały dotyczące podpisania umowy przez Zarząd zostały przez RN podjęte: - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na negocjacje warunków umowy najmu lokalu użytkowego (Tarnogórska 1) - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała dotycząca zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz SMKM - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane bez przeprowadzenia przetargu - przyjęta w głosowaniu RN, - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu lokalu przy ul. Tarnogórskiej 1 - przyjęta w głosowaniu RN. 4. Pismo skierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu w grudniu 2017 r., miało zabezpieczać członków Spółdzielni przed zawarciem umowy niekorzystnej i kontrolowanej tylko przez Zarząd i inwestora, dlatego RN zastrzegła sobie możliwość udziału swoich przedstawicieli na każdym etapie prowadzonych negocjacji (Zarząd o negocjacjach poinformował RN - raz /słownie: jeden/), a ostateczny kształt umowy do podpisania przez strony, po akceptacji kancelarii prawnej oraz gł. księgowego, miał być zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. 5. W dniu 5 marca br. członkowie RN spotkali się z Panem Dyrektorem Jakubowskim, który zapewniał 1 marca, że możemy jeszcze rozmawiać na temat warunków umowy. W dniu 5 marca, na pytanie przewodniczącego, czy możemy rozmawiać o pieniądzach, stwierdził, że nasze propozycje wywracają całą umowę do góry nogami oraz, że był czas na rozmowy dotyczące warunków finansowych, a teraz już o tym nie ma mowy. Ale jak mówi porzekadło, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, Pan Prezes renegocjował umowę ze Spółką (w okresie 5-8 marca) i uzyskał kolejne dla Spółdzielni korzyści, polegające na partycypowaniu przez Spółkę w kosztach (w jakim zakresie nie wiadomo) przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich przeglądach wentylacyjnych, usuwaniu śniegu z dachu w okresie zimowym (a jak śniegu będzie tyle, ile w tym roku?). W konkluzji stwierdza, iż Zarząd nie widzi przeciwwskazań do zmiany umowy, "..." Zarząd wyjaśnił w swoim piśmie do Rady Nadzorczej z dnia 8 marca, że ustalenia w zakresie zmiany umów zostały przekazane prawnikom obu stron i po otrzymaniu wypracowanych przez obie kancelarie umów, Zarząd przekaże RN dokumenty niezwłocznie mając na uwadze, (...), że wszystkie dokumenty muszą być sfinalizowane nie później niż do końca marca 2018 r. Odnośnie sformułowania Pana Prezesa, że w wyniku przeprowadzonych przez Radę, na jej wyraźne żądanie, negocjacji Fundacja wstrzymała podpisanie umów wyjaśniam, że nie były to żadne negocjacje, a li tylko krótka rozmowa i pytanie na temat ustępstw w zakresie finansowym ze strony Spółki. Po odpowiedzi Pana Dyrektora, Rada już wiedziała, że żadnych negocjacji nie będzie, bowiem wszystko jest już ustalone, a spotkanie w zasadzie miało charakter marketingowy. 6. W piśmie z 8 marca br., Zarząd wyjaśnia, że chęć podjęcia uchwał zatwierdzających konkretne umowy jest wyłączną inicjatywą Rady Nadzorczej z czym trudno się nie zgodzić, ale też w tym samym piśmie dodaje, że wnosił o wyrażenie zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu, bo do tego był zobowiązany zgodnie ze Statutem i co uzyskał w przyjętej Uchwale RN (vide: pkt. 3). Warto zadać sobie zatem pytanie: co się stało, że Rada nie zajęła się uchwałą w sprawie zatwierdzenia ostatecznej wersji umowy ze Spółką Infrastruktura Oświaty. Odpowiedź brzmi: nie ma ostatecznej wersji umowy do podpisania. Ponieważ, wokół tego tematu, zrobiła się wielka wrzawa, Rada Nadzorcza nie będzie się dalej w tej sprawie wypowiadać. Ze strony Rady podjęte zostały wszystkie uchwały (uchwały może sprawdzić każdy członek Spółdzielni) umożliwiające Zarządowi podpisanie umowy zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 41 Statutu Spółdzielni i w związku z tym, to Zarząd ponosi odpowiedzialność za warunki tej umowy, chociaż jak widać bardzo chciałby się jednak podzielić odpowiedzialnością. 7. Cztery uchwały wymienione jw. w pkt.3, przyjęte w głosowaniu RN, dają wolną rękę na zawarcie przez Zarząd umowy z Infrastrukturą Oświaty Sp. z o.o. Z pisma inwestora wynika, że wspólnie z Zarządem dąży do sfinalizowania umowy, która przez 10 lat daje inwestorowi doskonałe warunki najmu, jedne z najlepszych w mieście. 8. Zarząd, kolejny już nie pierwszy raz działa wybiórczo w odniesieniu do wniosków i zaleceń RN. Jedne zlecenia respektuje, inne natomiast ignoruje, jak chociażby powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o "sztandarowej" inwestycji Spółdzielni ”Przebudowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną” przy ul. Tarnogórskiej 1, gdzie złamano wszelkie zasady prawa budowlanego, a którą tak skrzętnie Zarząd i poprzednia Rada chcą schować głęboko w niebyt albo też przykryć kolejną inwestycją. Co się dzieje ? 9. Rada Nadzorcza w ramach swoich statutowych kompetencji nadzoru i kontroli, podejmując działania zgodne z prawem, dochowała należytej staranności, w poczuciu odpowiedzialności za majątek wszystkich członków Spółdzielni i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 10. Jeżeli wszystko układało się pomyślnie od początku rozmów z potencjalnym kontrahentem w grudniu 2017 r., to może warto wiedzieć i zapytać, co skłoniło Pana Prezesa do udziału (chyba, że to tylko plotka, nie mogłem sprawdzić u źródła) w konkursie na prezesa zarządu jednej z wrocławskich spółdzielni, w którym aplikować prawdopodobnie można było do 5 stycznia br. Czy już wtedy Pan Prezes zakładał, że Komisja kontroli RN odkryje jednak zawaloną totalnie inwestycję i może lepiej stąd czmychnąć, bo komisja jest zbyt dociekliwa ? 11. Czy prawdą jest, że Zarząd traktuje gabloty Spółdzielni jako swoją własność, nie dopuszczając innych organów Spółdzielni, w tym Rady Nadzorczej do korzystania z nich, wg własnego uznania - "bo nie". PRAWDA Co się zatem dzieje ? Nie wszystko da się wytłumaczyć racjonalnie. Zabrałem głos ponieważ, ktoś mądrze powiedział, że prawda sama się nie obroni i trzeba jej pomóc. Czy prawda nas wyzwoli ? Tak, jeżeli na to pozwolimy i pomożemy jej rozwinąć skrzydła. ZACHĘCAM WSZYSTKICH DO AKTYWNOŚCI, STAWIANIA PYTAŃ I SZUKANIA ODPOWIEDZI. CZASEM WYSTARCZY, JAK SIĘ ZDAJE POŁĄCZYĆ FAKTY A ODPOWIEDZI POJAWIAJĄ SIĘ SAME prn
~Obserwator
2018-03-11 00:18:15
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 3
Nie mogę wyjść ze zdumienia, jak można tak okłamywać ludzi. Piszący tu obrońcy działań RN zamilkli, nabrali wody w usta. Dajcie ludziom normalnie żyć i mieszkać na tym osiedlu.
~Spółdzielca
2018-03-10 19:53:54
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 5
Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien natychmiast przeprosić za wprowadzenie wszystkich na osiedlu w błąd i odejść z rady nadzorczej. Taka osoba nie może nas mieszkańców reprezentować. Ja sobie tego nie życzę!
~heheszki
2018-03-09 15:11:36
z adresu IP: (176.221.xxx.xxx)
Ocena: 7
No niestety Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNOWU kłamie. Wczoraj nie została podjęta żadna uchwała w temacie przedszkola. Poniżej zamieszczam Oświadczenie skopiowane ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DEMENTUJĄCE INFORMACJE UPUBLICZNIANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SMKM Drodzy Mieszkańcy, w związku z opublikowaniem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na stronie FB Księża Małego komunikatu o podjęciu przez Radę Nadzorczą „wszystkich uchwał” niezbędnych do podpisania przez Zarząd w imieniu Spółdzielni umów z Infrastrukturą Oświaty dot. inwestycji przedszkole, Zarząd jest zmuszony zdementować te nieprawdziwe informacje. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w grudniu 2017 r. zastrzegała sobie prawo do podjęcia uchwały zatwierdzającej umowy z Inwestorem. Do dnia dzisiejszego taka uchwała nie została przez Radę Nadzorczą podjęta i przekazana Zarządowi co też było przyczyną wstrzymania przez Inwestora dalszych rozmów ze Spółdzielnią, o czym Rada została w dniu wczorajszym tj. 8 marca 2018 r. powiadomiona przez Zarząd oraz Inwestora. Zarząd zwraca uwagę, że w dniu 8 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w porządku obrad którego Rada Nadzorcza miała „podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pomiędzy SMKM a Spółką Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. z Poznania”. Mimo tego Zarząd takiej uchwały od Rady Nadzorczej nie otrzymał, tym samym nadal nie może podpisać umów z Inwestorem. Dotychczasowe działania Rady Nadzorczej już doprowadziły do opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji i przesunięciu daty jej zakończenia o rok i nadal jesteśmy jako Spółdzielnia przed podpisaniem umów, które z powodu braków formalnych leżących po stronie Rady Nadzorczej nadal nie mogą być podpisane. Tym samym Zarząd żąda natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nieprawdziwych informacji wprowadzających mieszkańców w błąd. Zarząd SM „Księże Małe”
Reklama