Dolnośląska SLD chce utworzenia Komisji Pojednania Narodowego

Gregor Niegowski, na podst. mat. prasowego | Utworzono: 2018-04-14 15:16 | Zmodyfikowano: 2018-04-14 15:40
A|A|A

fot. mat. prasowe

Konwencja Dolnośląska SLD zwróciła się z apelem do Rady Krajowej SLD, aby ta zwróciła się do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, o powołanie Komisji Pojednania Narodowego. W jej skład powinni wejść wybitni naukowcy, historycy, analitycy, byli i obecni politycy różnych opcji, byli prezydenci i premierzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, działacze gospodarczy i przedstawiciele różnych środowisk twórczych, stowarzyszeń i organizacji samorządowych, którzy w ramach tej komisji dążyć będą do wypracowania obiektywnego stanowiska opisującego rzeczywistość Polski przedwojennej, wojennej, powojennej i najnowszej.

Według polityków SLD taki zespół może zbudować pomosty ponad podziałami, wskazać drogę do budowy jedności i tożsamości Narodu Polskiego.

„Tylko na tolerancji i na zgodzie narodowej możemy budować przyszłość Rzeczypospolitej. Całe to dzieło odnowy, odrodzenia i pojednania można zapoczątkować w stulecie odzyskania niepodległości naszego Państwa, do czego wzywamy w imię dobra naszej Ojczyzny” – czytamy w komunikacie SLD.

Całe stanowisko SLD publikujemy poniżej:

Stanowisko Konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dolnego Śląska
dotyczące utworzenia Komisji Pojednania Narodowego
w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości Polski

Polska jest dobrem całego Narodu Polskiego, Polaków żyjących i mieszkających w kraju, jak i milionów rozsianych po całym świecie. Historia powstania i dziejów Polski jest okraszona chwalebnymi i niechlubnymi wydarzeniami, które raz wznosiły nasz Naród i Państwo na wyżyny dokonań społecznych, militarnych i gospodarczych, a w innych czasach doprowadziły do rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku.

Odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku było wielkim i chwalebnym czynem Narodu Polskiego. Wraz z walką o utrzymanie odzyskanej niepodległości, budowano państwo obywatelskie i narodową tożsamość. Często od podstaw budowano i tworzono nowe gałęzie przemysłu. Scalano w jeden organizm państwo przez ponad 100 lat rozdarte przez trzech zaborców. Zarazem nie można zapomnieć, że międzywojenna Polska nie była krajem w pełni demokratycznym, a po zamachu majowym demokracja była systematycznie łamana.

W 1939 roku dzielny, ale źle uzbrojony polski żołnierz, w walce z niemieckim najeźdźcą, bronił naszej wolności kraju, nawet po ucieczce dowództwa za granicę. Zajęcie naszych terenów przez Niemcy i ZSRR starło z mapy młode państwo polskie. Na terenach okupowanych prze hitlerowców, Polacy dzielnie stawali do walki z Niemcami w oddziałach partyzanckich, a także w polskich armiach uformowanych na wschodzie i zachodzie Europy.

Niestety powojenny kształt i ustrój naszego państwa, uzgodniony został przez zwycięzców tej wojny i bez naszej woli. Wówczas o Polsce nie decydowała siła wewnętrzna polskiego narodu, ale wola mocarstw, które decydowały o kształcie powojennej Europy i nie stworzyły one warunków na uzyskanie pełnej niezawisłości Polski.

Polska Ludowa była Państwem wielu sprzeczności i ułomności, ale nie można, a nawet nie wolno przekreślać czterdziestu pięciu lat tego okresu. Nie wolno z historii naszego kraju wymazać dorobku społecznego i gospodarczego PRL-u, a tym bardziej nie wolno podważyć ciągłości Państwa Polskiego!

To był okres wielkiej odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, awansu edukacyjnego milionów ludzi, rozwoju kultury i nauki. Po raz pierwszy miliony bezrolnych chłopów otrzymały własną ziemię, której przez wieki nie mieli.

Stając w obronie prawdy historycznej, opisującej czasy i dorobek społeczny i gospodarczy Polski Ludowej, Dolnośląska Konwencja SLD jednocześnie potępia zbrodnie i represje tamtego okresu oraz przyznaje, że Ta Polska miała ograniczoną suwerenność, co jednak nie wykluczało wtedy i nie wyklucza w dzisiejszej ocenie tamtego okresu, Rzeczpospolitej jako Państwa realnego, uznanego przez inne Państwa i międzynarodowe organizacje, m.in. ONZ, na arenie politycznej Europy i Świata.

Mimo ograniczonej suwerenności, podniesiono kraj ze zniszczeń wojennych. Odbudowo Warszawę, Wrocław, Gdańsk czy Kołobrzeg. Od podstaw zbudowano polską energetykę, przemysł stoczniowy, motoryzacyjny, maszynowy i elektroniczny. Zbudowano wielu hut i kopalń oraz zbiorników wodnych. Mimo potknięć był to okres wielkiego awansu cywilizacyjnego i gospodarczego naszego kraju.

Przekreślenie lub wykluczenie tego dorobku jest upokorzeniem kilku pokoleń Polaków budujących swój kraj i utożsamiających się z nim. Dlatego hasło „nie ma stulecia bez czterdziestopięciolecia" jest jak najbardziej adekwatne w historycznym określeniu ciągłości Państwa Polskiego. Pominięcie i dezawuowanie tego okresu jest wielką niesprawiedliwością, dyktowaną cyniczną grą polityczną.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest właściwym momentem do budowania pojednania narodowego, do wzajemnego wybaczenia sobie krzywd i do obiektywnej oceny historii najnowszych dziejów Polski i Narodu Polskiego. Partyjne i grupowe interesy powinny być w tym procesie pojednania odłożone na bok. W dzisiejszej, skłóconej politycznie Polsce, będzie to trudne, ale próbować musimy, abyśmy nie musieli się wstydzić przed przyszłymi pokoleniami i aby nie postrzegano Polaków jako narodu nie umiejącego żyć zgodnie w czasie pokoju.

Dlatego Konwencja Dolnośląska SLD zwraca się z apelem do Rady Krajowej SLD, aby ta zwróciła się do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, o powołanie Komisji Pojednania Narodowego. W skład, jej powinni wejść wybitni naukowcy, historycy, analitycy, byli i obecni politycy różnych opcji, byli prezydenci i premierzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, działacze gospodarczy i przedstawiciele różnych środowisk twórczych, stowarzyszeń i organizacji samorządowych, którzy w ramach tej komisji dążyć będą do wypracowania obiektywnego stanowiska opisującego rzeczywistość Polski przedwojennej, wojennej, powojennej i najnowszej. Ten zespół zbuduje pomosty ponad podziałami, wskaże drogę do budowy jedności i tożsamości Narodu Polskiego. Tylko na tolerancji i na zgodzie narodowej możemy budować przyszłość Rzeczypospolitej. Całe to dzieło odnowy, odrodzenia i pojednania można zapoczątkować w stulecie odzyskania niepodległości naszego Państwa, do czego wzywamy w imię dobra naszej Ojczyzny.

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Xxx
2018-04-15 16:53:02
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 4
Co za bezczelność!!! Rozliczcie się ze zbrodni komunistycznych!!!!!
~Historyk
2018-04-14 21:54:59
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: 2
W życiu bym nie wszedł do jakiejkolwiek komisji z politykami. To mistrzowie w manipulowaniu historią. A najgorsi są historycy będący aktywnymi politykami. Taki np. Robert Pieńkowski, szef klubu radnych miejskich PiS we Wrocławiu. Tak wypranego mózgu nie spotkałem zbyt wiele razy w życiu...
Reklama