Rozpoczęły się wakacyjne remonty we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Gregor Niegowski, wroclaw.pl | Utworzono: 2020-07-13 12:38
A|A|A

zdjęcie ilustracyjne: archiwum Radia Wrocław

Placówki oświatowe przeznaczą ten czas m.in. na wymianę sanitariatów, dachów, systemów grzewczych, instalacji elektrycznych, stolarki oraz malowane są ściany i podłogi.

Na remonty i inwestycje w obiektach oświatowych gmina wyda w tym roku 92 mln zł
Największe i najbardziej kosztowne to m.in. budowa żłobka na ul. Sygnałowej za ponad 16 mln zł, budowa przedszkola wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na ul. Dębickiego za ponad 9 milionów czy rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Osobowickiej za ponad 21 mln zł.


Remonty i inwestycje w obiektach oświatowych

Zadania realizowane i kończące się w okresie przerwy wakacyjnej:

 • SP 44 przy ul. Wilanowskiej wykonanie przebudowy placu przedwejściowego, koszt realizacji: 1 230 000 zł
 • SP 66, ul. Dembowskiego, przebudowa budynku w zakresie dostosowania ppoż. i dokończenia wymiany instalacji elektrycznej, koszt: 857 412,26 zł
 • SP 4 ul., Powstańców Śląskich, przebudowa i remont budynku – dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, koszt: 3 121 000 zł
 • SP 95, ul. Starogajowa, remont i przebudowa dachu, przebudowa i remont strefy wejściowej do budynku, koszt: 1 290 885 zł
 • SP 15 (ZSP 9), ul. Solskiego, pokrycie dachów płaskich, spełniające kryterium nierozprzestrzeniania ognia wraz z ociepleniem dachów, koszt: 243 786 zł
 • SP 80, ul. Polna, remont sali gimnastycznej, koszt: 107 563,50 zł
 • SP 44, ul. Wilanowska, remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby szkolnego gabinetu stomatologicznego, koszt: 49 850 zł
 • SP 46, ul. Ścinawska, remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby szkolnego gabinetu stomatologicznego, koszt: 44 350 zł
 • SP 51, ul. Krępicka, remont schodów/zejścia do świetlicy, koszt realizacji: 61 500 zł
 • SP 9, ul. Nyska, remont ogrodzenia, koszt: 109 470 zł
 • SP 96, ul. Krakowska, remont sali gimnastycznej, koszt: 119 310 zł
 • ZSP 14, ul. Częstochowska, remont części ogrodzenia, koszt: 195 570 zł
 • ZSP 10, ul. Rumiankowa, częściowa wymiana ogrodzenia, koszt: 40 836 zł
 • P 104, ul. Niedźwiedzia, remont sal zajęć dla dzieci w budynku B i dostosowanie budynku B do przepisów ppoż oraz przebudowa zewnętrznych stref wejściowych i dojść do budynku A i B, koszt: 1 172 000,58 zł
 • P 13, ul. Noskowskiego, remont tarasu przy sali grupy I, koszt: 63 345 zł
 • P 106, ul. Sycowska, remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodników, koszt: 230 776,51 zł
 • SOSW,10, ul. Parkowa, budowa windy, przebudowa i remont bloku żywienia, wymiany instalacji elektrycznych, termomodernizacja elewacji i dachów, koszt: 1 348 000 zł
 • ZSTiE, ul. Haukego-Bosaka, wykonanie instalacji hydrantowej, koszt: 392 001 zł
 • LO XV, ul. Wojrowicka, remont sanitariatów w segmencie B - II piętro, koszt: 148 830 zł
 • ZS 8, ul. Reja, wymiana zaworów grzejnikowych, koszt: 55 050 zł
 • LO IV, ul. Świstackiego, wymiana zaworów grzejnikowych, koszt: 21.356 zł

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

 • SP 99, ul. Głubczycka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 14 998 000 zł
 • SP 21 (ZSP-5), ul. Osobowicka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 21 939 800,81 zł
 • SP 6, ul. Gorlicka, przebudowa i remont szkoły na potrzeby wydzielenia bloku żywienia w formie cateringu, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów budynku, dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń piwnic, koszt: 1 919 594,21 zł
 • SP 77, ul. św. Jerzego, przebudowa i remont bloku sportowego (dużej i średniej sali gimnastycznej) zaplecza sportowego, koszt: 1 582 026,00 zł
 • SP 50, ul. Czeska, dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, koszt: 2 795 000 zł
 • SP 37, ul. Sarbinowska, remont i przebudowa posadzki korytarza parteru oraz schodów zewnętrznych, ściany strefy wejściowej, koszt: 233 085 zł
 • ZSP 13, pl. Muzealny, termomodernizacja budynku, koszt: 2 373 900 zł
 • ZSP 10, Rumiankowa, remont zalanych pomieszczeń, koszt: 257 070 zł
 • ZS 21, ul. Ignuta, przebudowa i remont sanitariatów, koszt: 1 078 116,26 zł
 • P 146, ul. Haukego Bosaka, remont łazienek, koszt: 135 300 zł
 • Budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu w ramach ZS-P nr 14, koszt: 9 149 249 zł
 • SOSW-11, ul. Kamienna, renowacja podłóg, zapewnienie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, koszt: 159 408 zł
 • LO XIII, ul. Hauke Bosaka, budowa bloku sportowego z salą do szermierki, koszt: 20 427 450 zł
 • LO X, ul. Piesza, przebudowa i remont – wymiana nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych, przebudowa i remont węzłów sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, koszt: 1 197 276 38 zł.

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

 • SP 99, ul. Głubczycka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 14 998 000 zł
 • SP 21 (ZSP-5), ul. Osobowicka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 21 939 800,81 zł
 • SP 6, ul. Gorlicka, przebudowa i remont szkoły na potrzeby wydzielenia bloku żywienia w formie cateringu, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów budynku, dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń piwnic, koszt: 1 919 594,21 zł
 • SP 77, ul. św. Jerzego, przebudowa i remont bloku sportowego (dużej i średniej sali gimnastycznej) zaplecza sportowego, koszt: 1 582 026,00 zł
 • SP 50, ul. Czeska, dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, koszt: 2 795 000 zł
 • SP 37, ul. Sarbinowska, remont i przebudowa posadzki korytarza parteru oraz schodów zewnętrznych, ściany strefy wejściowej, koszt: 233 085 zł
 • ZSP 13, pl. Muzealny, termomodernizacja budynku, koszt: 2 373 900 zł
 • ZSP 10, Rumiankowa remont zalanych pomieszczeń, koszt: 257 070 zł
 • ZS 21, ul. Ignuta, przebudowa i remont sanitariatów, koszt: 1 078 116,26 zł
 • P 146, ul. Haukego Bosaka, remont łazienek, koszt: 135 300 zł
 • Budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu w ramach ZS-P nr 14, koszt: 9 149 249 zł
 • SOSW-11, ul. Kamienna, renowacja podłóg, zapewnienie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, koszt: 159 408 zł
 • LO XIII, ul. Hauke Bosaka, budowa bloku sportowego z salą do szermierki, koszt: 20 427 450 zł
 • LO X, ul. Piesza, przebudowa i remont – wymiana nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych, przebudowa i remont węzłów sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, koszt: 1 197 276,38 zł

Wrocławski Budżet Obywatelski

Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia:

Szlakiem herbów Wrocławia – renowacja zabytkowych herbów na Wrocławskich elewacjach (CKU ul. Swobodna, P109 ul. Nowowiejska, ZS18 ul. Młodych Techników), koszt realizacji: 113 000 zł.

Zarząd Inwestycji Miejskich:

Zarząd Inwestycji Miejskich planuje uruchomienie następujących zadań, których realizacja zakończy się lub będzie trwała w okresie wakacyjnym.

Zadania w trakcie zawierania umów z wykonawcami

 • ZSP 17, ul. Wieczysta, przebudowa boiska ze sztucznej nawierzchni. Termin realizacji: 6 mies. Koszt realizacji: 435 999,99 zł
 • ZSP 18, ul. Poznańska, wymiana folii basenowej w niecce na płytki ceramiczne wraz z remontem posadzki plaży i natrysków. Termin realizacji: 14.08.2020 r. Koszt realizacji: 362 850 zł.

Zadania w trakcie postępowania – złożono oferty w postępowaniach, w trakcie weryfikacji spełnienia warunków udziału:

 • ZSP 13 (P30), pl. Muzealny, remont tarasów i schodów przedszkola. Termin realizacji: 2 mies.
 • ZSP 17, ul. Wieczysta, remont zadaszenia nad aulą wraz z remontem sali wielofunkcyjnej. Termin realizacji: 3 mies.
 • Rozbudowa SOSW 10, ul. Parkowa. Termin realizacji: 24 mies.
 • ZS 3, ul. Szkocka, renowacja nawierzchni boiska. Termin realizacji: do 31.08.2020 r.

Zadania w trakcie postępowania:

 • SP 28, ul. Grecka, wymiana nawierzchni boiska. Termin realizacji: 3 mies.
 • SP 14, ul. Zachodnia, wymiana luksferów w klatkach schodowych na ściany osłonowe, wydzielenie ppoż. dwóch klatek schodowych. Termin realizacji: 6 mies.

Zadania w trakcie przygotowania postępowania

 • SP 68, ul. Szczęśliwa, wymiana ogrodzenia. Termin realizacji: 2 mies.
 • ZPO 2, ul. Głogowska, remont pomieszczeń po zalaniu. Termin realizacji: 2 mies.
 • Remont i przebudowa budynku C LO II, ul. Parkowa, w celu dostosowania budynku do warunków p.poż. Termin realizacji: 29.06-25.08.2020 r.

Zaplanowane remonty – kwoty przyznane w roku 2020

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Poznańska 26. Wymiana 96 szt. lamp oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach na II piętrze szkoły – 23 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Jastrzębia 26. Remont biblioteki wraz z czytelnią (wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, demontaż paneli i montaż podłogi typu tarket) – 34 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Jastrzębia 26. Remont pokoju nauczycielskiego (wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, demontaż paneli i montaż podłogi typu tarket) – 19 800 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej w złym stanie technicznym – brak remontu od czasu powstania szkoły.
 • Gruntowanie ścian i sufitów, położenie gładzi, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i lamp, wymiana wykładziny, wymiana umywalek i sanitariatów – 86 275 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Remont podłogi w sali gimnastycznej: cyklinowanie, lakierowanie wymiana listew, malowanie linii boisk, wywiezienie i utylizacja odpadów – koszt 72 570 zł.
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Ścinawska 21. Malowanie korytarza na II p. – koszt 41 144 zł.
 • Liceum Ogólnokształcące nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2a. Malowanie ścian w salach dydaktycznych - zniszczona powłoka malarska, ubytki w ścianie – koszt 21 500.
 • Liceum Ogólnokształcące nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2a. Cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych – zgodnie z zaleceniami przeglądu technicznego wykonanego przez ZIM – koszt 55 000 zł.
 • Przedszkole nr 149, ul. Obornicka 21. Kapitalny remont dwóch łazienek w salach dziecięcych w tym samym pionie (grupa IV parter, grupa V piętro) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi – koszt 153 000 zł.
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Borowska 105. Remont dachu budynku głównego wraz z wymianą rynien dachowych ze względu na jego bardzo zły stan techniczny – koszt 499 534 zł.
 • Zespół Szkół nr 3, ul. Szkocka 64. Remont ścian i sufitów: naprawa ubytków i spękań, gruntowanie i malowanie, remont podłóg: zerwanie starych płytek PCV, montaż nowej wykładziny typu Tarkett – koszt 80 504 zł.
 • Zespół Szkół nr 8, ul. Mikołaja Reja 3. Wymiana drzwi wewnętrznych – kontynuacja – koszt 68 462 zł.
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~dubel
2020-07-13 19:17:13
z adresu IP: (31.11.xxx.xxx)
Ocena: 2
Zadania realizowane w okresie przerwy wakacyjnej z późniejszym terminem zakończenia: SP 99, ul. Głubczycka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 14 998 000 zł SP 21 (ZSP-5), ul. Osobowicka, rozbudowa szkoły podstawowej, koszt: 21 939 800,81 zł SP 6, ul. Gorlicka, przebudowa i remont szkoły na potrzeby wydzielenia bloku żywienia w formie cateringu, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów budynku, dostosowanie obiektu szkolnego do wymogów przeciwpożarowych, remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń piwnic, koszt: 1 919 594,21 zł SP 77, ul. św. Jerzego, przebudowa i remont bloku sportowego (dużej i średniej sali gimnastycznej) zaplecza sportowego, koszt: 1 582 026,00 zł SP 50, ul. Czeska, dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, koszt: 2 795 000 zł SP 37, ul. Sarbinowska, remont i przebudowa posadzki korytarza parteru oraz schodów zewnętrznych, ściany strefy wejściowej, koszt: 233 085 zł ZSP 13, pl. Muzealny, termomodernizacja budynku, koszt: 2 373 900 zł ZSP 10, Rumiankowa, remont zalanych pomieszczeń, koszt: 257 070 zł ZS 21, ul. Ignuta, przebudowa i remont sanitariatów, koszt: 1 078 116,26 zł P 146, ul. Haukego Bosaka, remont łazienek, koszt: 135 300 zł Budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu w ramach ZS-P nr 14, koszt: 9 149 249 zł SOSW-11, ul. Kamienna, renowacja podłóg, zapewnienie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, koszt: 159 408 zł LO XIII, ul. Hauke Bosaka, budowa bloku sportowego z salą do szermierki, koszt: 20 427 450 zł LO X, ul. Piesza, przebudowa i remont – wymiana nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych, przebudowa i remont węzłów sanitarnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, koszt: 1 197 276 38 zł.
Reklama