Konferencja Naukowa III Kongresu Demograficznego

Radio Wrocław | Utworzono: 2022-09-15 11:05 | Zmodyfikowano: 2022-09-15 11:05
Konferencja Naukowa III Kongresu Demograficznego - fot. mat. prasowe
fot. mat. prasowe

Młodzi dorośli to kategoria osób, która jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (socjologii, pedagogiki, demografii, ekonomii, polityki) i praktyki. Najczęściej osoby te wyodrębnia się w kontekście tzw. przejścia bądź tranzycji do dorosłości, w badaniach dotyczących edukacji, rynku pracy lub zmian wzorców tworzenia rodziny. Analizie poddawane są np. uwarunkowania kończenia edukacji, poszukiwania i podjęcia pierwszej pracy, rozpoczynania kariery zawodowej, zawarcia związku partnerskiego, urodzenia pierwszego dziecka czy opuszczenia domu rodzinnego. Stosując kryterium wieku za młodych dorosłych zwykle uznaje się osoby w wieku 15-34 lata, w tym kohorty wiekowe (np. 15-19, 20-24, 25-29, 30-34), co pozwala na ukazanie zróżnicowania sytuacji młodych Polaków w kontekście osiągania przez nich dorosłości w rozumieniu pełnienia podstawowych ról społecznych: zawodowej, prokreacyjnej i rodzinnej (jak np. w badaniach prof. Joanny Grotowskiej-Leder i prof. Ireny E. Kotowskiej).

Celem tytułowej konferencji jest ukazanie rozmaitych analiz dotyczących najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania młodych Polek i Polaków oraz ich przechodzenia do dorosłości. Podjęta zostanie też próba sformułowania wyzwań dla polityki młodzieżowej oraz innych polityk państwa – demograficznej, rynku pracy, rodzinnej – wobec młodych dorosłych osób w Polsce.

Część wystąpień będzie odnosiła się do samego Dolnego Śląska. Na podstawie najnowszych wyników badań statystycznych (GUS), w tym Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, a także innych analiz naukowych, przedstawiona zostanie ogólna sytuacja demograficzna naszego regionu, demograficzne i społeczne aspekty funkcjonowania uchodźców na Dolnym Śląsku, poziom zatrudnienia i wynagradzania osób młodych na danym obszarze oraz uwarunkowania exodusu młodzieży maturalnej z obszarów peryferyjnych do centrów regionalnych województwa dolnośląskiego.

Pozostałe prezentacje będą dotyczyły nieco innych perspektyw i obszarów, stanowiących osnowę do dyskusji nad uwarunkowaniami tranzycji do dorosłości w Polsce, a także na tle wybranych tendencji w Europie, w tym – odrębnie – w Ukrainie. Głosy te będą odnosiły się do przemian zachowań dotyczących rodziny, w tym głównie prokreacji, wyzwań systemu edukacji wyższej wobec kryzysu migracyjnego czy młodzieży z niepełnosprawnościami oraz najnowszych badań dotyczących funkcjonowania młodych dorosłych na rynku pracy.

Oprócz merytorycznych celów konferencji założeniem tego spotkania jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami rozmaitych środowisk i instytucji ze świata nauki i praktyki. Stąd też w organizacji konferencji ściśle współpracują takie podmioty, jak: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Termin: 19 września 2022 r., godz. 9.30-15.00

Miejsce konferencji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Sala 1222, Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław
Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym.

Program i link do konferencji TUTAJ

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.