Smog w Sokołowsku? Sprawdziliśmy tam jakość powietrza

Joanna Jaros, GN | Utworzono: 2020-03-06 12:53 | Zmodyfikowano: 2020-03-06 12:57
A|A|A

fot. RW

W tym tygodniu sprawdzamy jak oddycha się w Leśnej. Mieszkańcy już teraz mówią, że źle:

Jak jest za naprawdę, przekonamy się za tydzień. 

 

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Marcin
2020-03-10 10:26:02
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 0
Ze strony prezentującej wyniki z Sokołowska on-line: "Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. (poz. 1032) dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 to średniodobowe stężenie 50µg/m³. Dopuszcza się 35 dni w roku gdzie poziom ten może być przekroczony. Dla pyłu PM2,5 dopuszczalny średnioroczny poziom to 25µg/m³. Aby stwierdzić czy mamy przekroczone normy musimy zatem monitorować stężenia przez cały rok. Dopiero po rocznych pomiarach możemy stwierdzić czy mamy przekroczone normy, nie zaś po obserwowanych wartościach chwilowych, które mogą być zaburzone różnymi czynnikami. Zastosowana metodyka pomiaru pozwala na uzyskanie informacji jakościowej dla celów informacyjnych. W Polsce unormowaną jest metoda wagowa wg. PN EN 12341:2014 07."
~Marcin
2020-03-10 10:12:04
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 1
Profesjonalne pomiary od paru miesięcy pressbutton . pl / meteo / views / table / #sokolowsko Punkt trochę oddalony od dna głównej doliny (Doliny Sokołowca) i centrum miejscowości
~Marcin
2020-03-10 10:06:01
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: -1
Dolnośląski Alarm Smogowy napisał o tym nie ma słowa u Was: "Należy jednocześnie pamiętać, że wyniki z pomiarów: są wielce uzależnione od panującej wówczas pogody (np. wiatr, deszcz, śnieg oczyszcza oczyszczają powietrze z pyłów) oraz od lokalizacji urządzenia; są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz; nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować profesjonalny sprzęt na stałe; nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza."
~Marcin
2020-03-10 09:54:45
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 0
Badanie przez tydzień w jednym punkcie, a wnioski tak jakby badania trwały co najmniej rok i w wielu punktach miejscowości. Sokołowsko ma duże zróżnicowanie terenowe i klimatyczne. Druga sprawa badanie w punkcie o dużej koncentracji starych instalacji grzewczych. 500 mterów dalej wyniki byłyby zupełnie inne
Reklama