Zamieszanie po operacji w wałbrzyskim szpitalu. Jest stanowisko szpitala

Bartosz Szarafin, BT | Utworzono: 2021-11-15 17:33 | Zmodyfikowano: 2021-11-15 17:34
Zamieszanie po operacji w wałbrzyskim szpitalu. Jest stanowisko szpitala - zdjęcie ilustracyjne pixabay.com
zdjęcie ilustracyjne pixabay.com

Kontrolę w tej sprawie przeprowadzi w szpitalu Narodowy Fundusz Zdrowia, który sprawdzi zabezpieczenie oddziału w personel. A jak udało nam się dowiedzieć z biura prasowego wojewody - prośba o opinię i wyjaśnienie rzekomego incydentu trafiła już m.in do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Oświadczenie Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu w sprawie kłamliwych informacji dotyczących przebiegu operacji pacjentki

Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego incydentu na sali operacyjnej Szpitala Specjalistycznego im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Kłamstwem jest, jakoby lekarz odszedł od operowanej pacjentki, a zabieg dokończyła pielęgniarka-instrumentariuszka.

Informacje podane w piśmie skierowanym przez grupę osób do różnych podmiotów administracji publicznej oraz mediów są nieprawdziwe, oszczercze i godzące w Szpital Wojewódzki w Wałbrzychu oraz pracujący w nim personel medyczny. Zostały wymyślone oraz rozpowszechnione, aby uderzyć w wizerunek i podważyć zaufanie do Szpitala, personelu medycznego oraz dyrekcji placówki. Działanie to jest celową próbą destabilizacji funkcjonowania Szpitala.

Zabieg operacyjny pacjentki został przeprowadzony zgodnie z procedurami. Lekarz chirurg był obecny przy pacjentce od początku do zakończenia prowadzonej operacji. Dodać należy, że lekarz chirurg po zakończeniu operacji uczestniczył w przeniesieniu pacjentki ze stołu operacyjnego na wózek pooperacyjny. Fakt ten potwierdza również pielęgniarka-instrumentariuszka asystująca podczas całego zabiegu.

Zarówno lekarz chirurg, jak również asystująca przy zabiegu pielęgniarka-instrumentariuszka z zaangażowaniem oraz doświadczeniem i wiedzą medyczną przeprowadzili trudny zabieg operacyjny od początku do końca, wykonując czynności kierując się troską o zdrowie pacjentki.

Szpital wraz z personelem medycznym działa stabilnie, a zaangażowany w pracę personel medyczny każdego dnia niesie pomoc pacjentom, ratując ich życie i zdrowie.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele Oddziału Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, poruszeni nieprawdziwymi informacjami zawartymi w piśmie uderzającym w lekarzy i personel Szpitala oraz podważającym zaufanie pacjentów, skierowali do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wymierzonego w Szpital oszczerczego pisma.

Z poważaniem,
Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~***** ***2021-11-18 14:32:21 z adresu IP: (46.134.xxx.xxx)
Pracownicy szpitala wiedzą jak było, nikt im tej wiedzy nie zabierze. A było tak, że lekarz nie ukończył operacji.