Albo susza, albo powódź, czyli problemy z wodą na Dolnym Śląsku [POSŁUCHAJ]

Piotr Słowiński, GN | Utworzono: 2022-07-08 21:00 | Zmodyfikowano: 2022-07-08 21:00
Albo susza, albo powódź, czyli problemy z wodą na Dolnym Śląsku [POSŁUCHAJ] - fot. RW
fot. RW

Gmina Leśna wdraża projekt - "Między suszą a powodzią". Obie sytuacje mocno dotykają tego górskiego miasteczka i jego okolic. Gmina jest zarówno zalewana przez powodzie jak i dotykana przez dotkliwe susze. Samorząd i Fundacja Sendzimira z firmą doradcza z Norwegii wdraża program, który ma nie tylko poprawić sytuację, ale też przygotować miasto do zmian klimatu, czyli wyższych temperatur i częstszych zjawisk o dużej gwałtowności, jak burze czy oberwania chmury. Samorząd zdobył na ten cel ponad 650 tysięcy euro z funduszy EOG od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Czy to w ogóle możliwe by nie było suszy i powodzi? Gośćmi programu są burmistrz Leśnej Szymon Surmacz, Katarzyna Chudzińska - wolontariuszka, mieszkanka Miłoszowa. I przez telefon Ewa Janowska koordynatorka z fundacji Sendzimira.

Posłuchaj:

Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~mira2022-07-08 22:09:42 z adresu IP: (83.20.xxx.xxx)
będą prowadzone konsultacje społeczne w Kotlinie Kłodzkiej. Spotkania przede wszystkim będą dotyczyły działań przeciwpowodziowych i związanych z nimi planów oraz inwestycyjnych. Proponowane inwestycje dotyczą Nysy Kłodzkiej i jej dopływów. Ziemia Kłodzka jest rejonem szczególnie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, dlatego Wody Polskie opracowują kilkuetapową strategię przeciwpowodziową. Jej głównym celem jest ochrona życia i mienia mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną przestawione rozwiązania obejmujące modernizację budowli hydrotechnicznych oraz budowę nowych. Inwestycje są przewidziane na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ewentualna powódź wyrządziłaby największe straty. Na terenie Kotliny Kłodzkiej obecnie są budowane 4 poldery, czyli suche zbiorniki, które w razie wezbrania przyjmują falę powodziową, nie dopuszczając do zalania okolicznych miejscowości. Celem działań Wód Polskich jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców całego regionu. Trzeba pamiętać, że Kotlina Kłodzka w sposób szczególny ucierpiała wskutek katastrofalnej powodzi w 1997 roku, wówczas zniszczeniu uległo wiele miejscowości, a około dwudziestu osób straciło życie. W najbliższej przyszłości Wody Polskie chcą nie tylko zapewnić Ziemi Kłodzkiej skuteczną ochronę przed powodzią, ale planują też działania zapobiegające suszy. W kolejnych etapach prac mają powstać projekty wielofunkcyjne, których zadaniem jest minimalizowanie skutków obu tych skrajnych zjawisk.