Nowy Uniwersytet we Wrocławiu! Dolnośląska Szkoła Wyższa zyskuje status uniwersytetu!

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-10-23 10:47 | Zmodyfikowano: 2023-10-23 10:48
Dodaj do Wykop.pl
Nowy Uniwersytet we Wrocławiu! Dolnośląska Szkoła Wyższa zyskuje status uniwersytetu! - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu a nowym uniwersytetem na mapie miasta

W świecie akademickim raczej rzadko dochodzi do takich przetasowań – zmiana statusu uczelni to poważny krok, poprzedzony zazwyczaj ewaluacją jakości działań naukowych. W kwietniu br. mieliśmy do czynienia z taką sytuacją po raz pierwszy od dłuższego czasu. Dolnośląska Szkoła Wyższa (która przystąpiła do wspomnianej ewaluacji razem z Wyższymi Szkołami Bankowymi w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW) zanotowała bardzo dobre wyniki i dzięki temu – decyzją Ministra Edukacji i Nauki – przekształciła się w Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu.

Skąd jednak motywacja do zmiany statusu uczelni? Złożyło się na to kilka czynników; po pierwsze, nazwa Uniwersytet Dolnośląski DSW lepiej oddaje charakter oferty programowej uczelni. Kandydaci na studia mogą zapisać się m.in. na takie kierunki jak administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja publiczna czy finanse i rachunkowość, jak i na dietetykę, kosmetologię lub studia inżynierskie (na kierunkach informatyka, logistyka, geodezja i kartografia). Ponadto w ofercie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu znajdują się zarówno studia I i II stopnia, jak i studia jednolite magisterskie (na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna i psychologia) czy studia podyplomowe. Dodatkowo uniwersytet umożliwia zdobycie tytułu naukowego doktora. Warto też dodać, że Uniwersytet Dolnośląski DSW ma w swojej ofercie kierunki unikatowe w skali kraju, jak choćby kierunek media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne.

To doskonale pokazuje, jak uniwersalna jest oferta Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Szeroki profil kształcenia był jednak tylko jednym z powodów zmiany statusu uczelni. To także potwierdzenie wysokiego poziomu naukowego uczelni – ewaluacja jej działalności naukowej przyniosła świetne wyniki.


Student na pierwszym miejscu

Co to wszystko oznacza dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW oraz osób, które już się w nim uczą? Przede wszystkim warto podkreślić, że Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu jest uczelnią stawiającą studentów na pierwszym miejscu; dla władz uczelni najistotniejsze jest to, by wyjść ich oczekiwaniom naprzeciw, stale poszerzając ofertę studiów i wprowadzając nowe, innowacyjne rozwiązania.

To też jeden z powodów praktycznego nauczania na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu. Studenci coraz częściej oczekują, że podczas nauki w szkole wyższej zdobędą nie tylko wiedzę typowo akademicką, ale też, że zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy. Władze Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego programy studiów są układane we współpracy z pracodawcami, przedstawicielami różnych branż i Radą Biznesu – właśnie w celu ich dostosowania do wymagań rynku pracy i aktualnych trendów. Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli licznymi partnerami biznesowymi, ułatwia również studentom podjęcie praktyk czy staży.


Łączenie nauki z pracą i rozwojem

Z perspektywy kandydatów na studia niezwykle istotne jest również to, że Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stwarza przyjazne środowisko, które sprzyja łączeniu nauki na studiach z pracą zawodową i rozwojem osobistym – co wcale nie zawsze jest aż tak oczywiste. Co więcej, dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Dzięki temu nawet osoby studiujące dziennie nie powinny mieć problemu z podjęciem pracy choćby na część etatu – i zdobywaniu doświadczenia zawodowego już od pierwszych lat studiów.

Warto też dodać, że Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu jest elastyczny nie tylko jeśli chodzi o grafiki zajęć, ale też – sposoby finansowania studiów. To studenci decydują, jak i kiedy chcą płacić za studia; to szczególnie istotna informacja dla osób, których sytuacja finansowa często się zmienia i jest uzależniona od wielu czynników.

Fakt, że Dolnośląska Szkoła Wyższa zyskała status uniwersytetu nie powinien jednak dziwić nikogo, kto śledził działalność tej uczelni i jej podejście do przekazywania studentom wiedzy i stwarzania im środowiska przyjaznego do nauki. Nowy status oficjalnie to potwierdza.

Reklama