Korzyści i ulgi podatkowe dla klienta, który odkłada środki na IKE/IKZE

Radio Wrocław | Utworzono: 2023-11-27 15:26
Dodaj do Wykop.pl
Korzyści i ulgi podatkowe dla klienta, który odkłada środki na IKE/IKZE - Materiał Sponsora / www.freepik.com
Materiał Sponsora / www.freepik.com


Jeżeli uważasz, że twoja emerytura z ZUS będzie za niska, to już dziś pomyśl o inwestowaniu pieniędzy w programach emerytalnych takich jak IKE i IKZE. Nie tylko zyskasz prywatną emeryturę, lecz także możesz skorzystać z korzyści i ulg podatkowych.


IKE – z jakich korzyści podatkowych możesz skorzystać?

Masz konto IKE? To rozsądne posunięcie, a środki zgromadzone na IKE na pewno przydadzą ci się emeryturze. Co więcej, po spełnieniu kilku kryteriów możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który wynosi 19%. Warunki, które musisz spełnić, to:

  • wypłacenie środków po ukończeniu 60. roku życia lub po ukończeniu 55 lat, jeśli nabyłeś uprawnienia emerytalne;

  • dokonywanie wpłat na konto IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, a jednocześnie ponad połowa wpłaconych środków musi trafić na IKE nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Więcej o IKE z funduszami inwestycyjnymi i korzyściach podatkowych przeczytasz pod adresem: https://www.gstfi.pl/emerytura/ike.

Pamiętaj, że jeżeli nie spełnisz ww. kryteriów, to wtedy musisz odprowadzić podatek od zysków kapitałowych. Może tak się stać, gdy np. wypłacisz środki przed ukończeniem 60. roku życia.


IKZE – jaką ulgę podatkową przewidziano?

W przypadku IKZE ulgę podatkową poczujesz praktycznie od razu. Wynika to z tego, że wpłaty na to konto dokonane w danym roku kalendarzowym możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym. Pamiętaj, że z ulgi mogą skorzystać te osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego lub ryczałtu. Wysokość kwoty, którą możesz zaoszczędzić dzięki uldze podatkowej, zależy od:

  • łącznej kwoty, którą wpłaciłeś na IKZE w danym roku,
  • stawki opodatkowania,
  • wysokości dochodów.

Roczne limity wpłat na IKZE to 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 roku limit wpłat wynosi 8322 zł, a w przypadku osób samozatrudnionych 12 483 zł.

Przykład: jeżeli wpłacasz kwotę maksymalną na swoje konto IKZE i jest ona opodatkowana kwotą 32% od pierwszego miesiąca uzyskiwania przychodów, możesz obniżyć podatek o 2663 zł lub 3994 zł, jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną.

W momencie wypłaty zgromadzonych środków po 65. roku życia i pod warunkiem że wpłaty były dokonywane przez co najmniej 5 lat kalendarzowych, zostanie pobrany tylko zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Nalicza się go od całości wypłacanego kapitału. Nie zapłacisz natomiast podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku gdy złożysz dyspozycję zwrotu i wypłacisz całą kwotę przed 65. rokiem życia, to musisz samodzielnie odprowadzić podatek dochodowy.

Inwestowanie środków w programy, w ramach III filaru jest dobrym pomysłem, ponieważ dzięki temu Twoja emerytura może być wyższa. Dodatkowe zalety gromadzenia pieniędzy na IKE i IKZE to m.in.:

  • ulgi podatkowe w przypadku IKZE,
  • korzyści podatkowe w przypadku IKE,
  • możliwość dziedziczenia środków z jednego i drugiego konta emerytalnego przez osoby, które wskażesz lub ustawowych spadkobierców.

Decydując się na założenie konta IKE lub IKZE, masz możliwość wyboru wśród różnych form inwestowania, jak np. fundusze inwestycyjne.