Stypendium dla "Sprawnego ucznia"

Radio Wrocław | Utworzono: 2011-07-28 14:35 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2011-2012 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska. Stypendia w kwocie 1.000 zł na jednego niepełnosprawnego ucznia na rok szkolny, będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Jednorazowe stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:

- posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- pobierającym naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, w tym ośrodki szkolno-wychowawcze na terenie Dolnego Śląska,
- zamieszkującym na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy wiejskiej lub na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej oraz miast w tych gminach do 10 tys. mieszkańców,
- pochodzącym z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro do dnia 9 września 2011 r. do godz. 16.00.

DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU. W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: nazwa i adres osoby składającej z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia „Sprawny uczeń”.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama