LODOŁAMACZE 2012

Radio Wrocław | Utworzono: 2012-09-12 10:06 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
LODOŁAMACZE 2012  -

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest VII edycja.

Patronat Honorowy Konkursu

Patronat Honorowy nad konkursem Lodołamacze 2012 objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.

Ambasador Konkursu

Ogólnopolskim Ambasadorem konkursu został Pan Zbigniew Zamachowski. Ambasadorem w etapie Dolnośląsko-Opolskim jest Renata Mauer Różańska.

Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:
- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
- integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
- promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
- zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Adresaci Konkursu

Inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Etapy Konkursu

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: Regionalnego i Centralnego. W pierwszym etapie niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłoniły finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2012.

Kategorie konkursowe

- Zakład Pracy Chronionej - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej
- Otwarty Rynek Pracy - przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy
- Pracodawca Nieprzedsiębiorca - niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej

Kategorie dodatkowe

- Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu
- Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

Więcej informacji o Konkursie na stronie: www.lodolamacze.info.pl

Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.