Tutaj sprawdzają jakość dróg!

| Utworzono: 2014-02-07 13:25 | Zmodyfikowano: 2014-05-08 21:42
A|A|A

fot. Radosław Spiak

To jedno z najbardziej wyspecjalizowanych "polowych biur" wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Jedno z największych laboratoriów drogowych tej instytucji w Polsce. Łączna powierzchnia to ponad 20 000 metrów kwadratowych. Działa przy węźle obwodnicy Wrocław Zachód (Mokronos Dolny).

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (KLIKNIJ)

Na każdym etapie inwestycji (w czasie budowy, przebudowy czy remontu) sprawdza się tutaj, czy zgodność z obowiązującymi normami - a mówiąc językiem kierowców - czy droga zbyt szybko nie zamieni się w ser szwajcarski.

Począwszy od najdrobniejszych pyłów, piasków, kruszyw, cementów, asfaltów przez betony, mieszanki mineralno-asfaltowe kończąc na gotowym produkcie - drodze i jej właściwościach. Tylko w 2012 r. laboratoria drogowe GDDKiA pobrały i zbadały prawie 69 tysięcy próbek (68.892). Szczegółowe dane publikuje wrocławski oddział GDDKiA.

W ramach Laboratorium działać będą następujące pracownie specjalistyczne:

Betonów i materiałów wiążących
Laboratorium Drogowe WT wyposażone jest w nowoczesne maszyny wytrzymałościowe o nacisku 3000 kN do badań wytrzymałości betonu , urządzenia do badania wodoszczelności betonu, aparaty do oznaczania zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej oraz automatyczne komory do badania mrozoodporności betonu. Dysponuje samochodami laboratoryjnymi z podstawowym sprzętem do badania właściwości mieszanki betonowej i pobierania próbek betonu na budowie co umożliwia prowadzenie systematycznej kontroli wbudowywanej mieszanki betonowej na budowach prowadzonych przez GDDKiA oddział Wrocław jak również badania stwardniałego betonu wykonywane w siedzibie WT LD w Mokronosie Dolnym.Nawierzchni asfaltowych
Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych zajmuje się oceną przydatności mieszanek mineralno-asfaltowych zarówno przed wbudowaniem jak i już ułożonej nawierzchni. Oceniana jest jakość mieszanek przed dopuszczeniem ich do wbudowania wykonując m.in. badania składu, sprawdzając odporność na działanie mrozu, odporność na koleinowanie. Ocenie poddawana jest również jakości wykonanych warstw nawierzchni badających grubość czy prawidłowe zagęszczenie.

Gruntów i geotechniki
Zespołu Gruntów i Geotechniki zajmuje się badaniem podłoża budowli ziemnej, nasypów drogowych, warstw konstrukcyjnych wykonywanych w związku z budową, przebudową oraz utrzymaniem dróg krajowych i autostrad.Kruszyw
W pracowni Kruszyw sprawdzane są materiały kruszywowe, których używa się do budowy drogi. Są one dobierane w zależności od warunków, w jakich powstaje droga oraz jakie pojazdy mają się po niej poruszać. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi uzyskać akceptację GDDKiA. Musi być spełniona odpowiednia struktura i wytrzymałość na różne oddziaływania fizyczne i warunki atmosferyczne

Diagnostyki nawierzchni
Głównym zadaniem zespołu jest wykonywanie pomiarów w ramach systemu DSN (Diagnostyka Stanu Nawierzchni; wcześniej SOSN – System Oceny Stanu Nawierzchni). Pomiary są wykonywane na całej sieci dróg krajowych i autostrad na terenie Oddziału we Wrocławiu oraz częściowo dla Oddziałów w Zielonej Górze, Opolu oraz Katowicach. W zakres wchodzą badania: równości podłużnej i kolein, współczynnika tarcia nawierzchni, ugięć nawierzchni. Dane przekazywane są do Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami, który wykonuje kompleksową ocenę dróg dla całego kraju. Ponadto wykonywane są badania odbiorcze powykonawcze nowych odcinków dróg w ww. zakresie oraz inne np. badania oznakowania poziomego (widzialność w dzień i w nocy, barwa), równości poprzecznej, znaków pionowych, badania georadarem.• Pow. działki : ca 25 000 m2.
• Pow. działki przeznaczona pod zabudowę LD: ca 20 000 m2.
• Orientacyjna pow. garaży – 500 m2.
• Orientacyjna pow. pomieszczeń magazynowych (wiata + magazyn próbek) 250 m2.
• Orientacyjna pow. części technologicznej (5 pracowni po ok. 300 m2) – 1 500 m2•Orientacyjna pow. pomieszczeń biurowych – 400 m2.
• Orientacyjna pow. pomieszczeń socjalnych – 100 m2.
• Orientacyjna pow. ciągów komunikacyjnych (korytarz + rampa rozładunkowa) – 600 m2.
• Pow. zabudowy: ca 3 200 m2.
• zbiornik p.poż.
• sala konferencyjna o pow. ca 50 m2
• Portiernia: pow. ok. 20 m2

Koszt budowy nowej siedziby WTLD to:
Etap I: 6 200 000,00 zł brutto
Etap II: 6 700 000,00 zł brutto
Razem: 12 900 000,00 zł brutto

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama