Dla kogo miejsce w przedszkolu?

Maja Majewska, Martyna Czerwińska | Utworzono: 2014-05-14 18:52 | Zmodyfikowano: 2014-05-15 08:33
A|A|A

fot. Pece/Wikimedia Commons

Szczęściarze, którzy na listach się znaleźli mają tydzień na złożenie oświadczenia woli, że dziecko będzie chodzić. Ci, którzy się nie dostali, na wolne miejsca polować mogą do końca wakacji. "Nie dostaliśmy się do ani jednego przedszkola, chociaż mieliśmy maksymalną liczbę punktów. Co teraz?" - podobnych wpisów pojawiło się dzisiaj wiele na forach rodzicielskich i portalach społecznościowych.

Urzędnicy uspokajają i tłumaczą - to nie koniec rekrutacji. Jak mówi Anna Bytońska z wrocławskiego magistratu, miejsca będą się zwalniać i tym, którym nie udało się teraz, być może powiedzie się za kilka tygodni.

Po pierwsze dlatego, że część z rodziców, która się dostała zrezygnuje, po drugie dlatego, że wciąż nie wiadomo ile dokładnie 6-latków pójdzie do pierwszej klasy. A to bezpośrednio przekłada się na liczbę miejsc.

Urzędnicy przypominają też, że w tym roku zmieniły się zasady i rekrutacje prowadzą same przedszkola - więc wszelkie skargi i odwołania można składać do dyrektorów placówek, a nie jak do tej pory - do magistratu.

Jakie były kryteria i terminy? Zobaczcie poniżej:

Kryteria podstawowe (najważniejsze)
Wielodzietność 200 pkt
Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja (doc.)

Kryteria dodatkowe
Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej 10 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca pracy rodziców lub rodzica 5 pkt
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli (TERMINY)

Terminy

Zadania

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych (ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

16-29.04.2014 r.
(29.04.2014 r. do godz.14.00)

Wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek

16-29.04.2014 r.
w godz. 8.00-16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

14.05.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji
(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14–16.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

21.05.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej  w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:

  • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
  • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama