Marszałek przedstawia pakiet antykryzysowy

| Utworzono: 2009-02-20 09:52 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
A|A|A

"Aktualna sytuacja gospodarcza na Dolnym Śląsku daleka jest od kryzysu, recesji czy nawet stagnacji. Rozprzestrzeniający się jednak na świecie kryzys finansowy i będący jego następstwem kryzys gospodarczy przekładać się mogą w bliższej i dalszej przyszłości na sytuację gospodarczą w naszym regionie" - czytamy w regionalnym projekcie "Pakietu antykryzysowego".

Cały pakiet znajdziesz tu.

Co zrobić by skutki ogólnoświatowego kryzysu dotknęły nas w jak najmniejszym stopniu?

Marszałek Marek Łapiński przesłał już radnym sejmiku "Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska".

Projekt dokumentu, obejmuje działania, które zarząd i samorząd podjęły lub zamierzają podjąć w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą.

13 lutego marszałek zapoznał już z projektem przewodniczących klubów radnych PiS, PSL i PO (przedstawiciel klubu radnych OPS nie przybył na spotkanie - informuje biuro prasowe UMWD).

Marszałek liczy, że radni zapoznają się z tym dokumentem i przedstawią swoje opinie oraz propozycje do "Pakietu". Zresztą marszałek liczy nie tylko na radnych. W ramach działań antykryzysowych Marek Łapiński zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz mieszkańców Dolnego Śląska z prośbą o opinie i propozycje do przedstawionych zamierzeń i działań. W tym celu uruchomione zostało internetowe Biuro Interwencji, które służyć ma również zgłaszaniu władzom województwa problemów oraz sugestii użytecznych w tworzeniu rozwiązań przeciwdziałających zjawiskom kryzysowym w gospodarce i w życiu społecznym.

Najważniejszym elementem działań samorządu województwa, które mają pozwolić na złagodzenie skutków kryzysu jest polityka inwestycyjna (jej założenia zostały ustalone poprzez uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i budżetu województwa).

Istotnym elementem programu jest m.in. skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

Ale to polityka inwestycyjna ma wywołać "istotne ożywienie na rynku pracy", a ilość miejsc pracy uzależniona jest od charakteru oraz skali inwestycji. - "Inwestycje w zakupy taboru kolejowego czy infrastrukturę teleinformatyczną stworzą relatywnie mniej miejsc pracy, niż inwestycje polegające na realizowaniu robót budowlano- montażowych. Jednak dokapitalizowanie inwestycyjne tych branż wzmocni istniejący rynek pracy i przyczyni się pośrednio do utrzymania miejsc pracy" - czytamy w Pakiecie.

Szacowana wartość pakietu antykryzysowego Samorządu Województwa Dolnośląskiego w roku 2009 wyniesie 619,1 mln zł, a realizacja tego pakietu, wsparcie udzielone z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wydatkowanie środków publicznych na realizację inwestycji z programów operacyjnych ma pozwolić na stworzenie bądź utrzymanie ponad 25 tys. miejsc pracy na Dolnym Śląsku.

___________________________________________________

"Pakiet antykryzysowy" opiera się o pięć głównych filarów działań samorządu, które pozwolą przeciwdziałać skutkom kryzysu lub łagodzić jego skutki.

* Pierwszym filarem jest stabilna polityka budżetowa, która jest rezultatem założeń przyjętych przez zarząd w zeszłym roku, po pierwszych sygnałach dotyczących światowego kryzysu. Trzy najważniejsze założenia tej polityki to realne oszacowanie tegorocznych wpływów do budżetu, szczególnie z tytułu podatku CIT, prorozwojowa struktura wydatków budżetowych, wśród których prawie połowę stanowią wydatki majątkowe oraz rezerwa kryzysowa w wysokości ok. 135 mln, która pozwoli na utrzymanie poziomu wydatków w razie drastycznego spadku wpływów do budżetu.

* Drugim filarem są plany samorządu, które zakładają przede wszystkim pobudzenie lokalnej gospodarki przez zwiększenie inwestycji publicznych, na które przeznaczono w tegorocznym budżecie województwa rekordową kwotę prawie 650 mln zł.

* Trzeci filar to ochrona rynku pracy, na którą w ramach pakietu zostanie wydane ok. 180 mln zł, przede wszystkim poprzez przekazanie Powiatowym Urzędom Pracy z Funduszu Pracy środków na działania służące poprawie zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych oraz zabezpieczenie środków Funduszu Pracy na projekty w ramach ewentualnych programów antykryzysowych, dotyczących na przykład wsparcia osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

* Czwarty filar obejmuje przyspieszenie wykorzystania środków europejskich, które powinny być istotnym elementem finansowania inwestycji na rynku w trakcie pogarszenia się sytuacji gospodarczej. W ramach tego filaru oprócz ułatwienia i przyspieszenia oddawania środków do dyspozycji beneficjentów rozpoczęte zostały także działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków oraz zwiększenie wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

* Piątym filarem działań samorządu województwa jest wparcie inicjatyw prorozwojowych oraz wypracowanie mechanizmów skutecznej wymiany informacji i reagowania na skutki kryzysu. W ramach tego filaru zawiera się również udzielanie wsparcia dla biedniejszych gmin z naszego regionu ze środków utworzonego przez sejmik w zeszłym roku Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

__________________________________________________

Projekt "Pakietu antykryzysowego" został wyłożony do konsultacji społecznych na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Po konsultacjach zostanie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego 24 lutego i skierowany do odpowiednich Komisji sejmikowych, a następnie na sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 26 lutego.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~LaLaLa
2009-02-20 12:50:44
z adresu IP: (194.213.xxx.xxx)
Ocena: 0
1. czy Marsz. ma wadze gubernatora - nie. 2. czy na Dolnym jest kryzys -jest wystarczy przejrzeć statystyki, za styczeń będą jeszcze niestety gorsze. już w grudniu bezrobocie na Dolnym osiągnęło dwucyfrowy wynik i ma tendencję wzrostową. 3.Marsz. ma nie swoje pieniądze i de facto nie wie ile ich będzie miał jutro i po jutrze. Może udawać że wie. 4. dobry jest plan walki - na zasadzie lepszy rydz niż nic. 5. realna władza jest nie tu a w Stolicy. 6. Tam są decyzje i pieniądze i stanowienie prawa. 7.Inwestycje publiczne przy takim PZP (prawie zamówień publicznych) to widać na przykładzie stadionu i AOWu jak ruszyły z kopyta. 8. ochrona rynku pracy - to pokazał Poseł Chleboski -Złotosusty, cwani goście przenieśli się z Oławy na lepsze do Świdnicy. brak przepływu informacji czy parcie na szkło, by być pierwszym z newsem. A nie było jakiś ostatnio problemów w DUWP, skończyły się już? 9 przyśpieszenie wykorzystania środków - tak to będzie gwóźdź do trumny tej koalicji, takiego przyśpieszenia to nawet nieudolny PiS et consortes nie miał. 10. demagogia. 11. nic nie ma o realnym planie usprawnienia aparatu biurokratycznego, były jakieś zapowiedzi rok temu i... i cicho. 12. uproszczeni procedur? - czy urzędnik powinien łapać oszustów czy policja i prokurator? 13. mimo wszystko życzę powodzenia. ps jak nie ma i nie będzie kryzysu to po co Pakiet antyKryzysowy.
Reklama