140 tysięcy gości to za mało? Bez pieniędzy na Dolnośląski Festiwal Nauki

| Utworzono: 2016-07-22 07:40 | Zmodyfikowano: 2016-07-22 07:35
140 tysięcy gości to za mało? Bez pieniędzy na Dolnośląski Festiwal Nauki - mat. organizatora
mat. organizatora

Kwota jakiej brakuje jest niebagatelna - pół miliona złotych, czyli ponad połowa budżetu imprezy. Ministerstwo nauki w mailu do naszej redakcji tłumaczy, że wniosek został źle przygotowany, a koszty festiwalu opisane nieprecyzyjnie.

Adam Jezierski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego z zarzutami ministerstwa absolutnie się nie zgadza i podkreśla, że to już 19-sta edycja festiwalu i nigdy nie było problemów z uzyskaniem dotacji.

Ponadto prorektor zapewnia, że impreza i tak się odbędzie:

Planowanych jest pół tysiąca bezpłatnych warsztatów, wykładów i spotkań z na terenie całego regionu. Organizatorzy odwołali się od decyzji ministerstwa. Wniosek ma zostać rozpatrzony w ciągu kilku dni.

Odpowiedź ministerstwa:

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej zespół opiniodawczy ds. działalności upowszechniającej naukę nie rekomendował Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do otrzymania dotacji. W opinii zespołu, nioskodawca zbyt ogólnie ujął budżet planowanego zadania oraz niedokładnie opisał strukturę kosztów.Bez podania podstawy wyliczenia wymienionych w kosztorysie kwot, nie jest możliwe odniesienie się do zasadności finansowania festiwalu. Wniosek nie zawiera wyjaśnienia na jakiej podstawie wyceniono koszty poszczególnych pozycji przedstawionych w tabeli kosztorysu ujętej w poz. „Wyszczególnienie wraz z uzasadnieniem poszczególnych planowanych innych kosztów”. Nie przedstawiono również sposobu kalkulacji kosztów (ceny jednostkowe, liczba wykonawców, wyodrębnione koszty danego rodzaju usług, wyodrębnione koszty materiałów, itp.). W ocenie zespołu opiniodawców, podana przez wnioskodawcę informacja, że koszty były szacowane w oparciu o poprzednie edycje festiwalu, nie jest miarodajna.

Reklama
Zdjęcia
140 tysięcy gości to za mało? Bez pieniędzy na Dolnośląski Festiwal Nauki - 4
140 tysięcy gości to za mało? Bez pieniędzy na Dolnośląski Festiwal Nauki - 5
140 tysięcy gości to za mało? Bez pieniędzy na Dolnośląski Festiwal Nauki - 6

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.