Wrocław: Będą nowe linie tramwajowe! Miasto ogłasza plany

Przemek Gałecki | Utworzono: 2016-09-19 10:33 | Zmodyfikowano: 2016-09-19 10:33
A|A|A

Miasto zamierza do 2022 roku wybudować tramwaj na Swojczyce i Ołtaszyn oraz przedłużyć zaprojektowaną już linię na Nowy Dwór - od ulicy Rogowskiej do pętli kolejowej. Ale to nie koniec bo Rafał Dutkiewicz przedstawił dziś plany budowy aż 60-70 kilometrów torowisk - m.in. na Psie Pole, Jagodno, Muchobor Wielki czy Maślice, ale także wzdłuż ulicy Borowskiej.

Rafał Dutkiewicz przedstawił dziś całą sieć nowych torowisk, które powinny powstać w ciągu 20-30 lat - kilkadziesiąt kilometrów. M.in. tramwaj na Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, czy Bartoszowice. Pieniądze mają pochodzi z unijnych dotacji, ale także z miejskiej kasy:

W planach jest także bardzo ścisła integracja linii tramwajowych z także obiecywaną koleją aglomeracyjną. Nowe linie mają być budowane z unijnych dotacji, w tempie 3-4 kilometrów rocznie.

Wrocławski Program Tramwajowy (WPT) - główne tezy

CEL WPT:

 • Poprawa dostępności do sieci transportu szynowego
 • Sieć tramwajowa będzie intensywniej rozbudowywana, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim, systemem Park and Ride
 • Priorytetem będzie wysoki standard ruchu

Podstawowe efekty WPT:

 • Krótki czas podróży "od drzwi do drzwi" (uwzględniający dojścia, oczekiwanie, jazdę)
 • Modyfikacja "zachowań komunikacyjnych" (mobilności)
 • Większy udział podróży transportem publicznym

5 kluczowych elementów WPT do realizacji powyższych celów:

 1. Rozbudowa sieci tramwajowej
 2. Nowy tabor oraz obiekty zaplecza (w tym zajezdnia)
 3. Promocja podróżowania tramwajami
 4. Wprowadzenie stałego układu linii
 5. Integracja z koleją aglomeracyjną

Przebieg tras dla zadań o odleglejszym horyzoncie czasowym realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

Założenia rozbudowy sieci:
Dotarcie do osiedli obecnie bez obsługi tramwajami (w pierwszej kolejności do dużych generatorów ruchu, dalej na inne osiedla, do węzłów kolei aglomeracyjnej, parkingów Park and Ride); nowe korytarze tramwajowe w centrum, przebudowy węzłów dla zwiększenia niezawodności oraz sprawności ruchu.

WPT określa około 60-70 km nowych tras (około 40 zadań inwestycyjnych), do realizacji w tempie 3-4 km rocznie. Zatem całość programu do zrealizowania w horyzoncie około 20 (30) lat. Na najbliższą perspektywę czasową (finansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji "tramwajowych", realizację w horyzoncie 5 lat (do 2022) około 15 km nowych tras.

Zadania wprowadzane do Planu Transportowego (do realizacji do roku 2022):

3 zadania "dotychczasowe":

• Centrum - Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej),
• Długa - Popowicka,
• Hubska (od Glinianej do Dyrekcyjnej),

3 zadania "nowe":

• Nowy Dwór (Rogowską do pętli przy stacji kolejowej),
• Swojczyce (od Sępolna),
• Ołtaszyn (od Parku Południowego),

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci.

Stosownie do przyrostu pracy przewozowej w trakcji tramwajowej (wynikającej z rozbudowy sieci) realizowane będzie zwiększenie liczebności taboru, co oznacza także jego unowocześnienie; przewiduje się budowę co najmniej jednej nowej zajezdni.

Najważniejsze (pilne) zadania przewidywane do realizacji po roku 2022
(bez decydowania o ich kolejności):

Zadania „liniowe”:

• Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice;

Zadania „obszarowe”:

• „Centrum” oraz „Integracja z siecią kolejową”;

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci.

Przed rokiem 2022 będą rozpoczęte prace studialne dotyczące ww. zadań (m.in. wybór wariantów).

Kierunki tras oraz warianty przebiegu będą konsultowane z mieszkańcami Wrocławia.

„Centrum” - oznacza działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa w ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej.

„Integracja z siecią kolejową” – oznacza budowę krótkich odcinków tras, koordynację lokalizacji nowych przystanków kolejowe oraz integrację węzłów, nowe przystanki mogą powstać w miejscach dotychczas nie rozważanych albo w nieujętych w specyfikowanych wyżej zadaniach.

WPT wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) z aglomeracyjną (kolej) sugerując lokalizacje przystanków (zmiana dotychczasowych, nowe miejsca); kolej aglomeracyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, chociaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komunikacji miejskiej; przystanki przesiadkowe zostaną uwzględnione w Studium, przewiduje się więcej przystanków niż dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglomeracyjnej z WPT; zakłada się modyfikację planów reaktywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki.

Zespół Transportu Szynowego będzie koordynował zadania związane z realizacją WPT oraz prowadził działania promujące transport publiczny, przy wsparciu ekspertów, oraz z udziałem mieszkańców miasta (konsultacje społeczne).

Pozostałe elementy WPT wymagają dopracowania szczegółów i będą sukcesywnie ogłaszane na kolejnych konferencjach.

Aneks: tabela z listą 40 zadań rozbudowy sieci przewidywanych w ramach WPT

Grupa 1. - zadania wpisywane do Planu Transportowego z horyzontem realizacji do roku 2022:

Centrum - Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej), Długa - Popowicka, Hubska (od Glinianej do Dyrekcyjnej), Nowy Dwór (Rogowską do pętli przy stacji kolejowej), Swojczyce (od Sępolna), Ołtaszyn (od Parku Południowego).

Grupa 2. - najpilniejsze zadania do realizacji po roku 2022:

Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice.

Grupa 3. - pozostałe zadania:

Tramwajowa, Szpital Wojewódzki, Powstańców – Ślężna, Grabiszyn, Paderewskiego, Podwale, Szewska, Bezpieczna, Kamieńskiego, Kamienna, Zakrzów, Balonowa, Bystrzycka, Oporów – Klecina, Grota Roweckiego, Zaporoska, Gajowiska, Szpitalna, Poznańska, Grodzka, Księże Wielkie, Poznańska, Słowackiego, Świeradowska, Stacyjna.

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~krz
2016-12-09 14:01:57
z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Ocena: 0
A kiedy powstanie linia na Klecinę? Bo od 38 lat linia 17 nie dojeżdża do Kleciny, tylko kończy trasę na tymczasowej pętli poza jej granicami, gdyż nie zdołano zbudować mostu przez Ślęzę. Miasto nie zamierza tego stanu zmieniać przez najbliższych kilkanaście(dziesiąt) lat, skoro podczas remontu ul. Przyjaźni nie przewidziano budowy drugiego toru. Tylko w takim razie dlaczego miasto wydaje zgody na budowę tam nowych osiedli, skoro nie da się do nich dojechać? Niemcy najpierw budowali sieć ulic i linie tramwajowe w szczerym polu, do tego wodociągi, kanalizację i wszystkie potrzebne instalacje, po czym dopiero wtedy można było zaczynać zabudowywać wyznaczone kwartały. A teraz wszystko robi się na odwrót - najpierw budują osiedla, potem ulice, następnie rozkopują ulicę by wybudować kanalizację. Po kilku latach mieszkańcy wychodzą na ulicę, bo mają dość korków i uspokaja ich się, że już w perspektywie 20 lat doczekają się tramwaju. Tylko że tramwaj i tak będzie ich osiedla omijał szerokim łukiem, bo nie da się go już nigdzie wcisnąć.
~Jarek
2016-09-19 14:55:14
z adresu IP: (83.27.xxx.xxx)
Ocena: 1
A co z Praczami Odrzańskimi?
~Marcin
2016-09-19 14:54:43
z adresu IP: (83.27.xxx.xxx)
Ocena: 0
Kiedy tramwaj na Maslice?????
~Komentator
2016-09-19 12:42:05
z adresu IP: (192.157.xxx.xxx)
Ocena: 0
Do 2022, czyli może do 2040.
~Krzysztof34
2016-09-19 11:56:45
z adresu IP: (83.30.xxx.xxx)
Ocena: 1
Zbyt odległy termin realizacji! Władze muszą przyśpieszyć realizację inwestycji. Budowa tramwaju na Jagodno, Nowy Dwór czy Psie Pole to priorytet!
~Łukasz
2016-09-19 11:51:10
z adresu IP: (79.110.xxx.xxx)
Ocena: 2
Świetna wiadomość, rozbudowa ruchu tramwajowego, powinna byc priorytetem we Wrocławiu, bo inaczej niedługo całkowicie się zakorkujemy.
~Pegaz
2016-09-19 11:40:49
z adresu IP: (77.114.xxx.xxx)
Ocena: 2
Trwa jakaś rywalizacja między Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim na przedstawienie najbardziej odległego terminu na zrealizowanie inwestycji? Niebawem dowiemy się, że planowane jest, że za 100 lat będziemy mieli kilka obwodnic i metro we Wrocławiu.
Informujemy, ze wydarzenia zaplanowane w Sali Koncertowej Radia Wrocław do końca czerwca 2020 r. nie odbędą się. O zmianach terminów będziemy Państwa informować na bieżąco.
Reklama