Sejmik wybiera nową flagę Dolnego Śląska. Zobacz transmisję!

(łm) | Utworzono: 2008-09-29 11:48 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12
Sejmik wybiera nową flagę Dolnego Śląska. Zobacz transmisję! -
Sejmik wybiera nową flagę Dolnego Śląska. Zobacz transmisję! - 0

Obok tekstu widać projekt flagi, który dostał więcej głosów (15,39 proc.) w internetowej ankiecie Urzędu Marszałkowskiego. Druga z propozycji jest pod tekstem - poparło ją 4,86 proc. ankietowanych. Jednak aż 77,54 proc. głosów uzyskała odpowiedź, że "żadna [z dwóch flag] mi się nie podoba" (Dane z poniedziałku, z godz. 11.40).

Szczegóły - na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Dzisiaj sejmik ma również przyjąć uchwałę w sprawie połączenia dwóch wrocławskich szpitali: kolejowego oraz im. Marciniaka. Zaplanowana jest też dyskusja o rozdziale unijnych dotacji przez zarząd województwa dolnośląskiego.

Opozycja na pewno zapyta marszałka o jego zastępcę Piotra Borysa. Media ujawniły ostatnio, że urząd przyznał pieniądze stowarzyszeniu z Lubina, w którym pracuje żona wicemarszałka. Jak na razie dotację wstrzymano. Urzędnicy zapowiedzieli kontrolę sposobu przyznania funduszy. O losie Piotra Borysa będzie też dyskutował klub PO w sejmiku.

Zobacz transmisję:

A oto pełny porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Sejmiku

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego i Marszałka

3. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2008 roku

4. Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej o zaopiniowanie wzorów chorągwi i flagi Województwa Dolnośląskiego

5. Uchwała w sprawie uczczenia 65. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP

6. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Stasiaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

7. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

8. Drugie czytanie uchwały w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego

9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

12. Pierwsze czytanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/163/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Legnicy s.p.z.o.z.

13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu w 2008 roku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

14. Uchwała w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej dla Powiatu Milickiego na sfinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w ramach realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

15. Uchwała w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej dla Gminy Wrocław na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2008 roku

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2009 roku

17. Drugie czytanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/395/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w województwie dolnośląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2010

19. Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny”

20. Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Instytut Automatyki Systemów Energetycznych”

21. Drugie czytanie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/539/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich w miejscowości Głogów

23. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej części ulicy Wrocławskiej w Świdnicy położonej na działce nr 19/2 AM-4

24. Drugie czytanie uchwały w sprawie apelu do Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zabezpieczenie środków w budżecie państwa na rok 2009 na dodatkowe zadania z dziedziny infrastruktury kolejowej

25. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/415/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich

26. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Podgórzyn realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie drogi wojewódzkiej

27. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich

28. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Polkowice realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie drogi wojewódzkiej

29. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/372/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dani 25 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica zadań w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich nr 382 i 379 na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Świdnica

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Kudowie Zdroju przy ul. Kościuszki na rzecz Gminy Kudowa Zdrój

31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Milickiego nieruchomości, położonych w Krośnicach, użytkowanych przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach będący w likwidacji

32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Bogusławskiego 14 na rzecz Teatru Muzycznego CAPITOL

33. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa

34. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008

35. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/286/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2008

36. Uchwała w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez KGHM Polska Miedź S.A. stosunku pracy z radnym Krzysztofem Ślufcikiem

37. Interpelacje i zapytania.

38. Wolne wnioski i oświadczenia.

Reklama

Komentarze (2)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Wiki2008-09-29 16:08:01 z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Jakiś koszmar. Jak flaga zakładu pogrzebowego. Ale spoko-pewno projektant najwyżej 30 tysięcy skasuje.
~elo2008-09-29 12:44:06 z adresu IP: (62.141.xxx.xxx)
nie ma drugiej flagi:((((