Turniej Łgarzy w Bogatyni

Iwona Diakowska, BT | Utworzono: 2017-12-09 19:50 | Zmodyfikowano: 2017-12-09 19:50
A|A|A

Znany jest termin Finału 35. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych.

Zmagania finalistów odbędą się jak zwykle w Bogatyni – mieście z energią, na ziemi dolnośląskiej– w sobotę 12 maja 2018r.Producentem imprezy tradycyjnie jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na:
• autorskie, niepublikowane wcześniej teksty satyryczne,
• sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych,
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności.

Zgłoszenia do konkursu na tekst satyryczny, zgodnie z obowiązującym regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.turniej.com.pl, należy przesyłać do Radiowej „Trójki” do dnia 13 kwietnia 2018 r na adres: Polskie Radio S.A. Program III,
ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa
• pierwsza nagroda – finansowa w wysokości 3.000 złotych, tytuł Księcia Łgarzy” oraz statuetkę
„Złotego Kosy”,

Zgłoszenia (do głównego konkursu) na krótką prezentację sceniczną należy przesłać (w formie multimedialnej, wraz z Kartą uczestnictwa ) do dnia 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym pod adres:
Polskie Radio Program III,
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
• pierwsza nagroda – finansowa w wysokości 5.000 złotych, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetkę Kozła,

Trzeci z naszych konkursów to Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności. Pojedynek ma charakter przeglądu najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym i odbędzie się w czasie Koncertu Finałowego. Konkurs nie odbywa się na podstawie zgłoszeń, lecz indywidualnie zapraszani są do niego soliści bądź grupy kabaretowe - wyróżniający się podczas krajowych przeglądów satyrycznych. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator Turnieju na podstawie rekomendacji Rady Artystycznej. Nagroda finansowa w wysokości 5000 złotych oraz statuetka „Szczupłego Andrzeja” trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl. Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń konkursowych.

 

 

 

REKLAMA
Reklama