Obniżka czy podwyżka? PGNiG przeprasza i uspokaja adresatów swojego pisma

Andrzej Andrzejewski, GN | Utworzono: 2018-01-11 10:16 | Zmodyfikowano: 2018-01-11 10:19
A|A|A

zdjęcie ilustracyjne: Ervins Strauhmanis/flickr.com (Creative Commons)

W związku z wejściem w życie taryfy nr 5 PGNiG ceny gazu uległy obniżeniu - pismo tej treści, od największego w Polsce dostawcy gazu tylko na Dolnym Śląsku trafiło przynajmniej do kilkunastu tysięcy gospodarstw. Nasi Słuchacze przestrzegają przed pochopną radością, bo w tym samym liście prezesi koncernu dowodzą, że nie jest to i ich ostatnie słowo...

- W jednym akapicie mi piszą o obniżeniu ceny gazu ziemnego, a parę linijek niżej widzę, że jednak nastąpiła podwyżka cen gazu dla odbiorców. W związku z tym ja nie wiem w końcu czy będę płaciła więcej, czy mniej. Jak mam sobie to wyliczyć? Na jakich zasadach? - pyta nasza Słuchaczka.

Przesyłkę przedstawiliśmy ekspertom z zakresu ekonomii. Uznali, że - bazując na rozsyłanych klientom danych - nie da się wyliczyć ceny metra sześciennego gazu. Natomiast w opinii dolnośląskich rzeczników praw konsumenta gaz niestety będzie w tym roku droższy.

- Będzie drożej. I to pismo o tym miało konsumentów poinformować. Będę miała pewnie kolejki przed drzwiami. Nie zalecam dzwonić na infolinie na podane tu numery telefonu. Szkoda czasu i pieniędzy. Ja już przetestowałam - mówi Wiesława Sulima, Rzeczniczka Praw Konsumentów w Lubinie, która poświęciła wiele godzin na wyjaśnienie tej kwestii.

Po naszej publikacji zareagował przedstawiciel Departament Komunikacji W PGNiG OD:

Oto odpowiedź:

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na przesłane pytania informujemy:

Czy po wejściu w życie regulacji, o której Państwo informujecie, cena gazu wzrośnie, obniży się, czy może nie ulegnie zmianie?

Pismo, o które Pan pyta zostało wysłane do tych Klientów, którzy rozliczają się z płatności za gaz raz w roku. Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi taka korespondencja powinna być wysłana w ciągu kolejnego okresu rozliczeniowego - co spółka PGNiG Obrót Detaliczny - uczyniła w terminie. Okres rozliczeniowy dla Klientów otrzymujących jedną fakturę w roku przypada na koniec każdego roku, a fizycznie Klienci otrzymują rozliczenia w pierwszych 2 tygodniach stycznia danego roku.

 W tym czasie, a więc w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezes URE dokonał zarówno zatwierdzenia nowej Taryfy gazowej jak i zmiany tejże Taryfy w kolejnym okresie jej obowiązywania:

 Pierwszy akapit pisma informuje o dwóch wydarzeniach:

  • . Zatwierdzeniu 04.01.2017 Taryfy nr 5 naszej Spółki przez Prezesa URE
  • . Zatwierdzeniu decyzją Prezesa URE z 17.03.2017 zmiany Taryfy nr 5

 Dwa kolejne akapity pisma wyjaśniają istotę decyzji taryfowych Prezesa URE - najpierw obniżenie ceny gazu ziemnego (w okresie od 4 stycznia do 31 marca 2017 r.), a następnie podwyżkę ceny paliwa gazowego na kolejny okres, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Dodatkowo zostaliśmy zobligowani do poinformowania Klientów, że zmieniła się wysokość bonifikat należnych odbiorcom w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rzeczywistość opisana w przedmiotowym piśmie dotyczy okresu rozliczeniowego za ubiegły rok. Od 1 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował kolejny, nowy wniosek taryfowy złożony przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Oznacza to, że dla blisko 6,5 mln gospodarstw domowych rachunki za gaz nie wzrosną w okresie obowiązywania nowej taryfy, a więc od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku. To kolejna dobra wiadomość dla gospodarstw domowych - ponieważ w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. ceny gazu wraz z abonamentem spadły średnio o 3,8% po uwzględnieniu opłat za dystrybucję. Oznacza to, iż korzystający z gazu do przygotowania posiłków i podgrzewania wody zaoszczędzili w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. średnio około 50 zł, a odbiorcy ogrzewający domy jednorodzinne około 164 zł. Co więcej, w ostatnich trzech latach ceny gazu wysokometanowego oferowanego gospodarstwom domowym przez PGNiG spadły o ponad jedną piątą.

Czy korespondencja, którą kierujecie Państwo do klientów, nie może być bardziej zrozumiała?

Treść wielu naszych pism wynika z aktów prawnych lub decyzji administracyjnych, w których używa się specyficznego i trudnego języka. Nie zawsze da się przełożyć go w prosty sposób na język potoczny, który będzie zrozumiały dla wszystkich Klientów. Pismo, o które Pan pyta, rzeczywiście może być trudne do zinterpretowania. Dziękujemy za zwrócenie uwagi i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości wysyłane przez nas pisma nie budziły wątpliwości Klientów.

Jak ustalić cenę metra sześciennego gazu?

Jeśli chodzi o cenę metra sześciennego gazu, to taka cena nie jest ustalana, gdyż od 01.08.2014 r. klient jest obciążany za zawartość energetyczną pobieranego gazu, a nie za jego objętość wyrażaną w metrach sześciennych. Wynika to wprost z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych Gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w rozporządzeniu tym pojawił się obowiązek bilansowania paliw gazowych w jednostkach energii w systemach przesyłowych.

Kwestie te były szczegółowo komunikowane klientom w momencie wprowadzania opisanych zmian. Informacja na ten temat jest nadal publikowana na stronie internetowej naszej Spółki http://www.pgnig.pl/dla-domu/poradnik/nowa-jednostka-rozliczeniowa i https://www.psgaz.pl/zmiana-jednostek-rozliczeniowych. Faktury za gaz zawierają wartość współczynnika konwersji umożliwiającego przeliczenie metrów sześciennych wskazywanych przez gazomierz na wartość energii w kWh, za którą obciążany jest klient. Dane wartości energetycznej w poszczególnych lokalizacjach podawane są na stronach internetowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Załączamy aktualny cennik

Z poważaniem / Best Regards,

Rafał Pazura

Kierownik Działu PR i CSR

Departament Komunikacji

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Bessy
2019-01-07 14:20:59
z adresu IP: (46.238.xxx.xxx)
Ocena: 0
Pozdrawiam w Nowym Roku. Pytam kiedy w Bydgoszczy otrzymamy Faktury za gaz z odczytu 10 12.2018- niedługo minie miesiąc?
~Ciepła zmiana
2018-01-18 11:14:49
z adresu IP: (188.146.xxx.xxx)
Ocena: 0
Oczywiście że jest droższy czuje to w rachunkach ponieważ rozliczam się co miesiąc, gospodarstwa domowe nie zatruwające powietrza dymem z komina natomiast ogrzewające mieszkania gazem powinni otrzymywać sezonowe zniżki w zużyciu.Gaz drożeje również z powodu nadmiernego a czasami nieuzasadnionego sponsoringu za który bez naszej zgody musimy płacić.
~Klient
2018-01-11 18:01:41
z adresu IP: (89.79.xxx.xxx)
Ocena: 0
Czyli bez zmian i podwyżek w nowym roku. I to najważniejsze. Dobrze ze firma zapenwnia wyciągnięcie wniosków. Ja tam sie cieszę ze mam gaz, kuzynka opala dom olejem opałowym i płacze tak wzrosły jego ceny w ostatnich 2 latach.
Reklama