Społeczna opiekunka cmentarza żydowskiego w Wińsku laureatką Nagrody POLIN 2019

PAP, jk | Utworzono: 2019-12-04 08:55
A|A|A

FOT. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Zwyciężczyni otrzymała statuetkę – rzeźbę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Od 2015 roku Nagroda POLIN jest przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów.

Spośród otrzymywanych przez muzeum aplikacji, kapituła konkursu, której przewodniczy Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum, każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

Laureatka nagrody Natalia Bartczak zaczęła się zajmować cmentarzem żydowskim w Wińsku jako 13-latka. Podczas studiów archeologicznych w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obroniła pracę magisterską pt. "Cmentarz żydowski w Wińsku, pow. Wołów”. Praca ta stała się podstawą dla gminy Wińsko do aplikowania o środki unijne na rewitalizację cmentarza.

Natalia Bartczak była też konsultantką tłumacza książki Rity Steinhardt–Botwinick, co przyczyniło się do wydania publikacji pt. "Wińsko 1933-1946” w języku polskim, powstania filmu „Maleństwo na górce” i wystawy plenerowej starych fotografii o niemiecko-żydowsko-polskiej historii Wińska. Obecnie Natalia Bartczak bierze udział w zdjęciach do niemiecko-amerykańskiej produkcji filmowej „Auf wiedersehen in Winzig” jako bohaterka i konsultantka.

Przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymał Adam Musiał z Krakowa. To nauczyciel, edukator o Zagładzie, a także przewodnik i tłumacz książek oraz publikacji poświęconych tematyce Zagłady i historii Żydów.

Drugie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Winiarska z Białowieży (woj. podlaskie). To animatorka kultury, która od czterech lat bada dzieje społeczności żydowskiej w Białowieży, prowadzi kwerendy w archiwach, wywiady z mieszkańcami, odnajduje potomków białowieskich Żydów na całym świecie. Stworzyła pierwszy pełny opis miejscowej społeczności żydowskiej, który opublikowała w formie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży.

Nagrodę Specjalną, przyznaną przez p.o. dyrektora Muzeum POLIN, otrzymała instytucja pozarządowa - Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Ośrodek działa od 20 lat i zachowuje pamięć o wielokulturowej przeszłości Oświęcimia.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie Nagroda POLIN 2019 zostali wyłonieni spośród 80 zgłoszeń z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu Kapituła konkursu wybrała 7 finalistów. Obok nagrodzonych i wyróżnionych – Natalii Bartczak, Katarzyny Winiarskiej i Adama Musiała, byli to: Dorota Budzińska wraz z Jolantą Konstańczuk, Katarzyna Markusz, Krystyna Szter oraz Mirosław Tryczyk. Nominowani otrzymali nagrody w wysokości 5 tys. złotych.

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Grzegorz
2019-12-04 12:54:43
z adresu IP: (37.30.xxx.xxx)
Ocena: 3
Szkoda że tak jak kultywuje się pamieć o polskich Żydach, nie pamięta się o Ormianach, Tatarach, Germanach, a Rusinów i Litwinów wspomina się głównie w kontekście konfliktów etnicznych.
Reklama