Wszystko, co warto wiedzieć na temat rozwodu

Radio Wrocław | Utworzono: 2024-01-29 11:38 | Zmodyfikowano: 2024-01-29 11:54
Dodaj do Wykop.pl
Wszystko, co warto wiedzieć na temat rozwodu - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora

 

W jaki sposób uzyskać orzeczenie rozwodu?

Podstawą do rozpoczęcia całego procesu jest podjęcie decyzji o zerwaniu związku małżeńskiego. Warto dokładnie przemyśleć tego rodzaju decyzję, gdyż sam rozwód związany jest z nieodwracalnymi efektami. Stanowi przy tym bardzo dużą zmianę w życiu.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego w odpowiednim sądzie okręgowym. Jak twierdzi adwokat Iwo Klisz z Wrocławia sam pozew różni się w zależności od sytuacji konkretnego małżeństwa i powinien uwzględniać wszystkie najważniejsze kwestie. Im dokładniej sporządzony pozew, tym większe szanse na szybkie i pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. W internecie można znaleźć wiele przykładowych wzorów pozwów. Niektóre z nich są przygotowane przez doświadczonych adwokatów rozwodowych.

Planując rozwód należy nie tylko sporządzić odpowiednie dokumenty, ale także  przygotować się mentalnie na sprawę w sądzie. Warto przemyśleć dostępne opcje w zakresie podziału majątku, czy przekazaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Wszystkie te kwestie mają olbrzymie znaczenie dla powodzenia całego procesu. Dopiero po ustaleniu wszystkich kwestii sąd orzeka rozwód zgodnie z zasadami współżycia społecznego i pozwala obu stronom rozpocząć nowe życie.


Jak podejść do kwestii władzy rodzicielskiej?

Sprawy rozwodowe w przypadku posiadania małoletnich dzieci budzą szczególnie duże emocje. Znacząco wydłużają postępowanie rozwodowe i generują jeszcze większe emocje. Wielu rodziców walczy o to, aby móc opiekować się dziećmi.

Obecnie istnieją dwie drogi wyznaczenia opieki nad pociechami. Pierwsza to wspólne ustalenia małżonków. Jeżeli pozwala na to sytuacja, można wcześniej ustalić miejsce, gdzie pozostaną małoletni i sposób, zakres i częstotliwość kontaktu drugiej strony. Zawarcie porozumienia i przedstawienie ustaleń w sądzie znacząco przyspiesza postępowanie. W zdecydowanej większości przypadków sąd przychyli się do ustaleń małżonków. W przypadku braku ustalonej wersji to sąd zajmuje się kwestią udzielenia opieki. Bierze pod uwagę dochody, warunki mieszkaniowe, relacje z dziećmi i inne istotne czynniki, które pozwalają wyznaczyć, który z rodziców będzie miał prawo do opieki. Musimy pamiętać, że jeśli przygotujemy odpowiednią dokumentację, zwiększymy sobie szanse na otrzymanie prawa do opieki nad dziećmi.

Jak wskazuje adwokat Iwo Klisz z Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu w niektórych przypadkach, gdy jedna ze stron wykazuje się rażącymi zaniedbaniami lub uzależnieniami, możliwe jest nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej. W takim przypadku dziecko trafia pod wyłączną opiekę drugiego z rodziców.


Jak wywalczyć alimenty w sprawach rozwodowych?

W postępowaniu rozwodowym, gdy w związku są dzieci, niezbędne jest także ustalenie alimentów. Stanowią comiesięczną kwotę, która ma na celu zaspokoić podstawowe potrzeby najmłodszych i ma na celu pomóc w zapewnieniu odpowiednich warunków do życia. Jeżeli strony rozwodu nie dokonały wcześniejszych ustaleń w tym zakresie, to sąd wyznacza wysokość alimentów. Jednocześnie bierze pod uwagę dochody drugiego z małżonków i wcześniejszy standard życia. Celem jest to, aby pociechy nawet po rozwodzie miały zapewnioną możliwość funkcjonowania na zbliżonym poziomie.

Jak zauważa adwokat Iwo Klisz z Wrocławia: "Wiele osób w Polsce otrzymuje alimenty w zaniżonej wysokości. Po pierwsze, kluczową przyczyną jest nieprawidłowe ustalenie dochodów osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Często zdarza się, że ta osoba ukrywa swoje rzeczywiste dochody lub pracuje "na czarno", co utrudnia ustalenie jej rzeczywistego zarobku. Dodatkowo, czasami dochody są zaniżane przez różnego rodzaju triki księgowe lub nieformalne umowy o obniżone wynagrodzenie. Drugim powodem może być nieadekwatne ustalenie potrzeb dziecka. Sądy, ustalając wysokość alimentów, biorą pod uwagę nie tylko dochody płatnika, ale także rzeczywiste i uzasadnione potrzeby dziecka. Czasami te potrzeby mogą być niedoceniane lub niepełnie zrozumiane przez sąd.

Kolejnym czynnikiem jest zmiana sytuacji życiowej, zarówno płatnika, jak i dziecka. Alimenty, raz ustalone, nie zawsze odzwierciedlają zmiany w życiu, takie jak nowe zobowiązania finansowe płatnika lub zmiany w potrzebach dziecka. Często zaniżone alimenty są wynikiem braku wiedzy lub niezrozumienia prawa przez osoby uprawnione do alimentów. Brak świadomości o możliwości żądania wyższych alimentów lub obawę przed konfliktem z drugą stroną może prowadzić do akceptacji niższych kwot"


Podział majątku przy rozwodzie

W przypadku sprawy rozwodowej ważny jest także podział majątku wspólnego. To jedna z tych kwestii, która zaraz po opiece nad dziećmi budzi największe emocje. Gdy dochodzi do podziału majątku wspólnego, bardzo ciężko może być, dojść do porozumienia, z którego każda strona będzie usatysfakcjonowana. Dlatego też ważne jest właściwe przygotowanie do całego procesu. Pierwszym krokiem jest spisanie posiadanego majątku. Mogą to być nieruchomości, oszczędności w gotówce, auta, inwestycje, firmy i wszystkie przedmioty, które mają większą wartość. Następnie w sprawie rozwodowej konieczne jest ustalenie, w jaki sposób dokonany zostanie podział. Znaczenie ma tutaj zarówno wkład w zdobycie majątku, jak i ewentualne orzeczenie o rozwodzie z winy drugiego małżonka.

W przypadku rozwodu, gdy w grę wchodzi wysoki majątek, sprawa staje się bardzo skomplikowana. Jak zauważa nasz rozmówca - "tego typu sprawy o podział majątku po rozwodzie to jedne z najbardziej stresogennych i dłużących się postępowań sądowych, jakie prowadzimy w mojej Kancelarii we Wrocławiu"


Sprawa o rozwód we Wrocławiu?

Uzyskanie rozwodu w wielu przypadkach może być bardzo skomplikowane i wymagać wielu działań. Nawet rozwody za porozumieniem stron mogą na pewnym etapie rodzić spory o władzę rodzicielską czy kwestie podziału majątku.

Proces składania pozwu o rozwód w sądzie okręgowym we Wrocławiu, wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, w tym samego pozwu oraz załączników, takich jak odpisy aktu małżeństwa czy, w niektórych przypadkach, dokumenty dotyczące majątku wspólnego czy dzieci. W pozwie należy wskazać przyczyny ubiegania się o rozwód, a także zająć stanowisko w kwestiach dotyczących dzieci, takich jak władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dzieci oraz alimenty. Należy pamiętać, że sąd okręgowy bada nie tylko kwestię rozwiązania małżeństwa, ale również zajmuje się rozstrzyganiem spraw związanych z podziałem majątku wspólnego, ustaleniem władzy rodzicielskiej i alimentów. W związku z tym, proces rozwodowy może być czasochłonny i wymagać wielu rozpraw oraz dokładnej analizy przedstawionych dowodów i argumentów.


Materiał zewnętrzny:

Adwokat Iwo Klisz Kancelaria adwokacka  we Wrocławiu
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław
telefon: 71 740 50 00

Reklama