Nowoczesny kocioł parowy? Zapoznaj się z ofertą tej firmy!

Radio Wrocław | Utworzono: 2024-03-26 15:30
Dodaj do Wykop.pl
Nowoczesny kocioł parowy? Zapoznaj się z ofertą tej firmy! - Materiał Sponsora
Materiał Sponsora


Gdzie wykorzystywane są nowoczesne kotły parowe?

Nowoczesne kotły parowe są wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

  • piec parowy przemysłowy mający zastosowanie w elektrowniach, gdzie wytwarzana jest para wodna napędzająca turbinę wodną,
  • urządzenie cieplne stosowane w rafineriach ropy naftowej do ogrzewania i destylacji surowca,
  • przemysł chemiczny – do syntezy i reakcji związków chemicznych,
  • przemysł papierniczy – w celu osuszania papieru,
  • przemysł spożywczy – w celu sterylizacji żywości, pasteryzacji mleka oraz innych, pochodnych procesów,
  • ogrzewanie wielkopowierzchniowych pomieszczeń użyteczności publicznej, hal produkcyjnych oraz magazynowych.

Inne sektory wykorzystania pieców parowych to medycyna i służba zdrowia (sterylizacja narzędzi), przemysł wydobywczy (ogrzewanie i nawilżanie powietrza w kopalniach), odsalanie wody morskiej na potrzeby konsumenckie.


Jak wygląda nowoczesny kocioł parowy?

Nowoczesny kocioł parowy to obecnie sprawna i ekologiczna maszyna cieplna. Jej wygląd może się różnić w zależności od typu, mocy i producenta. Jednakże istnieje kilka wspólnych elementów, które można znaleźć w większości nowoczesnych kotłów parowych. Przede wszystkim wydajność wytwarzania pary wodnej waha się od 175 do 55.000 kg/h, która może być wykorzystana w wielu dziedzinach.

Piece parowe posiadają korpus stanowiący główną część kotła. Powinien być on wytrzymały na szoki termiczne, stąd często wykonuje się go ze stali walcowanej. Poniżej następuje ogrzewanie wody w specjalistycznym palenisku, dzięki czemu wytwarzana jest para wodna. Ciecz może być podgrzewana paliwem gazowym lub olejowym. Para wodna trafia do właściwych rur, gdzie następuje proces ogrzewania lub napędzania wybranych procesów.

W przypadku przemysłu spożywczego para jest czysta od niepożądanych związków chemicznych. W przemyśle chemicznym kotły parowe są powszechnie stosowane do ogrzewania reaktorów chemicznych i innych procesów. 


Wydajność energetyczna pieców parowych

Przedstawione informacje na temat pieców parowych powinny być uzupełniane na bieżąco o informacje zwrotne pochodzące z rynku sprzedaży. Inwestycja w zakup nowoczesnego urządzenia zwraca się po około 5 latach w przypadku kotłów parowych oferowanych przez BOSCH

Początkowy koszt inwestycji jest dość duży, jednak wskaźnik jej zwrotu ROI (return of investment) jednoznacznie wskazuje, że kolejne okresy dają czysty zysk.

Warto wspomnieć o koniecznych przeglądach i konserwacjach kotłów parowych wysokociśnieniowych. Urządzenia te będą służyły na długie lata w zakresie sprawności, wydajności oraz ekologii działania. Ważne są tutaj kluczowe cechy, które należy szczegółowo omówić z profesjonalnym producentem, jak na przykład uzyskiwania minimalnego i średniego ciśnienia, nadciśnienia roboczego oraz ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa

Reklama