Program MALUCH PLUS na Dolnym Śląsku

Gregor Niegowski, DUW | Utworzono: 2017-11-09 18:00 | Zmodyfikowano: 2017-11-09 18:00
A|A|A

fot. archiwum radiowroclaw.pl

O ok. 300 mln złotych więcej niż w roku 2017 otrzymają beneficjenci programu, z czego 200 mln złotych zostanie przekazane do gmin), w których nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 procent dzieci w rocznikach 1-2. Kwota dofinansowania będzie równa kwocie wnioskowanej w ofercie.

Od 2018 r. dodatkowo o wsparcie będą mogły ubiegać się także powiaty i województwa, zaś w grupie docelowej pojawią się dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

Termin składania ofert dla modułu 1 w Programie „Maluch +” 2018 to 24 listopada 2017 r, a dla pozostałych modułów (2-4) 17 listopada 2017 r. Szczegóły poniżej:

Program „Maluch +” 2018 realizowany będzie w 2018 r. w edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 w odróżnieniu od 2017 roku adresowany jest do jst - gmin, powiatów i województw, i przeznaczony na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach modułu wyróżnia się:

 • Moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
 • Moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
 1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,
 2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
 • Moduł 2 w odróżnieniu od 2017 roku przeznaczony jest tylko do gmin i polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez gminy w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów) i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc. W 2017 roku moduł skierowany był do uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów.
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W 2017 roku było to zarówno utworzenie nowych miejsc jak i zapewnienie ich funkcjonowania.


Realizacja programu MALUCH PLUS na Dolnym Śląsku:

W 2017 roku program realizowany był w 4 modułach, w których działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów są dofinansowywane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Łączna kwota dotacji przyjętych przez beneficjentów wyniosła 10.874.775 zł.

W efekcie w 2017 r.:

 • Moduł 1 realizuje 6 gmin tworzących 8 instytucji z 372 miejscami opieki, kwota dofinansowania wynosi 4.296.802 zł
 • Moduł 2 dla gmin realizują 22 gminy zapewniające funkcjonowanie 1302 miejsc opieki w 31 instytucjach, a wartość dofinansowania wynosi 2.133.398 zł.
 • Moduł 2 dla podmiotów niegminnych realizuje 42 beneficjentów (którzy podpisali 46 umów) zapewniających funkcjonowanie 1495 miejsc opieki w 58 instytucjach, wartość dotacji – 2.600.772 zł.
 • Moduł 3 realizuje 1 podmiot tworzący 15 miejsc opieki, kwota dotacji – 84.000 zł.
 • Moduł 4 realizuje 15 podmiotów tworzących w 16 instytucjach 425 nowych miejsc opieki, kwota dotacji – 1.759.803 zł.

Dzięki Programowi w 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego powstanie 812 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 2797 miejsc opieki utworzonych w poprzednich edycjach Programu jest w br. objętych pomocą państwa.

(źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

 

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Fala
2017-11-09 21:51:09
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 0
cenzura działa
~Komentarz został usunięty
2017-11-09 20:38:19
z adresu IP: (83.26.xxx.xxx)
Ocena: 1
Komentarz został usunięty
~Mortuus
2017-11-08 19:08:18
z adresu IP: (89.190.xxx.xxx)
Ocena: 1
A kiedy będzie program"Niepełnosparwny Pełnoletni Plus"?
Reklama