Strajk okupacyjny studentów ze zgodą rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

, PAP | Utworzono: 2018-06-12 11:41 | Zmodyfikowano: 2018-06-12 11:50
A|A|A

(fot. Radio Wrocław)

Strajk to efekt sprzeciwu wobec Ustawy 2.0. ministerstwa nauki. Dr Ryszard Balicki, rzecznik uczelni, tłumaczy czym kierował się rektor wydając zgodę na protest okupacyjny:

Po reformie większy wpływ na kształtowanie polityki uczelni zyska rektor, powstanie też nowy organ kontroli - rada uczelni złożona m.in. z osób spoza akademii i to budzi największe kontrowersje. Wicepremier Jarosław Gowin uspokaja.

Protestujący nie zamierzają przerywać strajku.

Jarosław Gowin, minister nauki, odpowiada na zarzuty i obawy protestujących:

Jarosław Gowin powiedział, że nie ma możliwości przesunięcia wdrożenia ustawy. O odłożenie tego o co najmniej rok zaapelowała "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego.

POSŁUCHAJ:

Gowin przypomniał, że resort nauki konsultował proponowane zmiany ze środowiskiem akademickim. - Teraz jest już czas decyzji, które zapadną prawdopodobnie w tym tygodniu w Sejmie - dodał minister nauki. W jego ocenie, skala protestów przeciwników reformy jest niewielka. Podkreślił, że zmiany wsparły "wszystkie państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz średnie uczelnie". - Zdecydowana większość środowiska akademickiego tą reformę popiera - zaznaczył wicepremier.

- Demokracja nie polega na tym, że pod wpływem protestu jakichś małych grupek, nagle ta wyraźna większość ma zrezygnować z dużej szansy, jaką dla polskich uczelni jest ta reforma - oświadczył minister.

Gowin przekonywał, że wbrew zarzutom protestujących, reforma poszerza autonomię uczelni. Jak zauważył, zgodnie z jej zapisami, "cały szereg spraw, które dziś są uregulowane na poziomie ustawy, zostanie przesuniętych do rozstrzygnięcia na poziomie statutu (uczelni)".

Dopytywany, czy jest spokojny o losy reformy w Sejmie, Gowin przypomniał, że "jednoznacznego poparcia" dla proponowanych zmian udzielił jej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał też, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiony "pewien pakiet zmian, uwzględniających w jeszcze większym stopniu wrażliwość i interesy tzw. uczelni regionalnych". Zastrzegł, że zasadnicze "zręby" reformy pozostaną niezmienione.

Resort nauki podczas drugiego czytania projektu Prawa o szkolnictwie wyższym w Sejmie, chce zaproponować do niego 50 poprawek - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister nauki Piotr Mueller. Jego zdaniem trzy najważniejsze dotyczą rad uczelni i trybu wyboru rektora.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma się też zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest ok. 80.

Postulaty Akademickiego Komitetu Protestacyjnego:

Żądamy:

- Demokratyzacji uczelni. Gwarantowanych w ustawie wyborów przedstawicieli społeczności akademickiej do wszystkich organów decyzyjnych i kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorskich,
- Autonomii uczelni. Pozbawienia rady uczelni prawa do przedstawiania kandydatów na rektora i ustalania strategii uczelni,
- Utrzymania struktury wydziałowej. Utrzymania istnienia struktury wydziałowej na poziomie ustawy,
- Uczelni bez polityków. Zaprzestania ataków na niezależność nauki i zabezpieczenia wolności badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi,
- Gwarancji transparentności. Zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji publicznej oraz transparentności decyzji finansowych i administracyjnych w obrębie uniwersytetu,
- Zwiększenia finansowania. Zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (w sumie min. do 2% PKB z budżetu państwa) w ciągu najbliższych lat,
- Zapewnienia godnych warunków socjalnych. Upowszechnienia i waloryzacji stypendiów socjalnych i naukowych na wszystkich szczeblach kształcenia oraz ulepszenia infrastruktury: akademików i Domów Pracownika Naukowego, tak by zniwelować socjalne bariery w dostępie do kształcenia i kariery akademickiej,
- Wzmocnienia praw pracowniczych. Zapewnienia godnych warunków pracy przez wprowadzenie zbiorowego układu pracy z możliwością podjęcia strajku całej branży względem postanowień ministerstwa oraz związków rektorów,
- Gwarancji publikowania w języku polskim. Twardych gwarancji dla możliwości prowadzenia i publikowania badań w języku polskim w humanistyce i naukach społecznych,
- Sprzeciwu wobec centralizacji. Zaprzestania uderzania w interesy regionów oraz wycofania się z przepisów ustawy umożliwiających degradację naukową i finansową uczelni regionalnych, a także otwarcia ścieżek kariery naukowej – tak, aby awans był dostępny nie tylko dla wielkomiejskich elit, ale dla wszystkich zdolnych badaczy i badaczek,
- Zmiany art. 124 p. 5. Żądamy, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne.

Element Serwisów Informacyjnych PAP
REKLAMA
Zdjęcia

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Andre
2018-06-12 19:43:57
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 6
Do roboty pajacu!!!
~ekon
2018-06-12 17:50:07
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 7
Strajk okupacyjny studentów w interesie wykładowców
~Paweł
2018-06-12 17:46:20
z adresu IP: (81.190.xxx.xxx)
Ocena: -5
PiS i "poszerzanie autonomii uczelni" - dobre sobie! W Polsce wola Jarusia stanowi prawo. Ale pewnego pięknego dnia jego rządy się skończą, podobnie jak jego bogobojnych kłamców i złodziei. Uniwersytety były, są i będą ostoją wolności. Brawo protestujący studenci!
~Wir.
2018-06-12 17:11:17
z adresu IP: (90.156.xxx.xxx)
Ocena: 8
Boją się pseudo naukowcy, że ciepłe posadzki sie skończą. Teraz nie trzeba publikować, prowadzić badania, itp. Ustawa wejdzie w życie I zacznie się parametryzacja. A wtedy 40 % nierobów do zwolnienia. Brawo Minister.
~Stosunki międzynarodowe
2018-06-12 15:06:11
z adresu IP: (178.235.xxx.xxx)
Ocena: 4
Co to wnosi to PKB Polski?
~rotor
2018-06-12 12:58:10
z adresu IP: (193.239.xxx.xxx)
Ocena: 5
Wprowadzić płatne studia ze stypendiowaniem z zakładów pracy. Dosyć dopłacania do darmozjadów z naszych podatków
Reklama