Kontrola w Muzeum Współczesnym Wrocław wykazała sporo nieprawidłowości

RW, GN | Utworzono: 2020-12-03 14:10
A|A|A

fot. RW

Księgi rachunkowe były prowadzone nierzetelnie, nie wszystkie zdarzenia były do nich wprowadzane. 

W 2011 roku muzeum przejęła w depozyt dzieła sztuki Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Odbyło się to bez wykazu tych dzieł i bez wskazania ich wartości i wartości ogółem.

Muzeum nie posiada ksiąg inwentarzowych dla zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i depozytów osób prywatnych.

Jak wykazała kontrola, inwentaryzacja przeprowadzona w 2019 r. przez osoby sprawujące nadzór nad magazynem dzieł sztuki nie objęła wszystkich zbiorów i została oparta na niekompletnych i niewiarygodnych danych. Wyniki inwentaryzacji nie zostały powiązane z księgami rachunkowymi Muzeum.

Urząd miasta informuje: Z uwagi na to, że niedopełnienie obowiązków służbowych przez Zastępcę Dyrektora - Głównego Księgowego Muzeum oraz Głównego Inwentaryzatora Muzeum spowodowało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej i działania na szkodę miasta Wrocławia organizator instytucji skierował zawiadomienie do prokuratury. Łączna wartość zbiorów zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 24.322.231 zł.

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa. Osoby, które według raportu są odpowiedzialne za te naruszenia złożyły już wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w MWW.

Magistrat informuje też: Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław zobowiązał się do uzupełnienia wszelkich braków w inwentarzu w terminie do 31 grudnia br. W tym terminie rozliczone zostaną wszelkie niezgodności dotyczące braków i nadwyżek obiektów. Poinformował również, że rozpoczął prace nad zbiorami archiwalnymi w celu ich opracowania i zaewidencjonowania. Muzeum zobowiązało się także do wykonania pełnej inwentaryzacji i powiązania jej wyników z księgami rachunkowymi.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama