Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego - rewolucja czy ewolucja w systemie?

GN | Utworzono: 2022-09-20 10:52 | Zmodyfikowano: 2022-09-20 10:52
A|A|A

fot. mat. prasowe

Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na trwający w Polsce proces zmian w systemie zdrowia psychicznego, uczenie się od siebie nawzajem oraz szukanie odpowiedzi na wiele pytań, w tym na pytanie stanowiące tytuł konferencji.

Konferencja rozpocznie się od przedstawienia perspektywy europejskiej, gdyż na długo przed ogłoszeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowano Europejskie wytyczne przejścia od opieki świadczonej w instytucjach do usług dostępnych w lokalnej społeczności. Proces ten nazwano deinstytucjonalizacją, a w jego propagowanie zaangażowała się m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Szczególne doświadczenie pracy w różnych krajach w projektach WHO przedstawi dr Ledia Lazeri. Wśród krajów, które jako pierwsze podjęły nie lada wyzwania zreformowania swojego systemu były Włochy - opowie o tym dr Roberto Mezzina. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej duże osiągnięcia mają w tym zakresie Czesi - naszym gościem będzie dr Jan Pfeiffer.

Następnie zostaną przedstawione działania podjęte w Polsce w zakresie zmian w systemie ochrony zdrowia, czyli przedstawienie perspektywy polskiej. Od 2018 roku trwa przygotowanie do systemowej reformy poprzez pilotaż centrów zdrowia psychicznego (dalej: CZP). Jedni mówią: “To jest rewolucja! Wymaga w krótkim czasie zmiany myślenia i zmiany działania wielu osób. Istnieje sporo ryzyk, boimy się zbyt radykalnych zmian”. Natomiast inni mówią: “Cały proces odbywa się poprzez ewolucję systemu. Wymaga czasu, wdrażania nowych standardów organizacyjnych, oceny każdego etapu, wyciągania wniosków, wprowadzania korekt i …dalszego działania”. Wobec tej dyskusji sięgniemy po informacje do samego źródła - naszym prelegentem będzie dr n. med. Anna Depukat – kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Poznamy też wyniki pierwszego badania efektywności CZP - przedstawi je uznany w Polsce i w świecie lekarz psychiatra i epidemiolog, prof dr. hab. Andrzej Kiejna. Ponadto, poznamy dotychczasowe doświadczenia pracy w środowisku dwóch CZP (Wieliczka i Nowy Targ) - naszymi prelegentami będą eksperci z obu centrów: Beata Walter, Mariusz Panek, Ewa Piątkowska i Ewa Makieła.

Trzecia perspektywa to perspektywa szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, który z własnej inicjatywy zaangażował się w utworzenie CZP dla jednej dzielnicy miasta. Jak tego dokonano? Jakie są pierwsze rezultaty? Jak zaangażować inne szpitale psychiatryczne w przejście w kierunku pracy środowiskowej? - na te pytania odpowie Michał Stachów, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast bardziej szczegółowo pracę środowiskową CZP Wrocław Psie Pole przedstawi jego kierownik - Oliwia Kozak. I jeszcze jedno zagadnienie: integracja usług zdrowotnych i społecznych. Dużo się mówi na ten temat, a wrocławskie CZP po prostu zaprosiło do współpracy partnera z sektora społecznego - Fundację Opieka i Troska. O tej współpracy i o dorobku fundacji działającej od 15 lat opowie jej dyrektor - Anna Kraucz - Miękus.

Na koniec zostaną udzielne odpowiedzi na pytania nurtujące dziś wiele osób: Co jest ważne, aby odnieść sukces? Jak zrealizować cele postawione przed Pilotażem przez Ministra Zdrowia? Jak do 2027 roku pokryć całą Polskę centrami zdrowia psychicznego, aby każdy Polak miał dostęp do usług zaprojektowanych na miarę XXI wieku?

W tej części prelegentami będą:

  • v-ce kanclerz DSW we Wrocławiu, uczelni kształcącej kadry dla CZP - Magdalenę Nowak
  • asystenta zdrowienia - Krzysztofa Henczka
  • facylitatora procesu zmian i rozwoju - Reginę Bisikiewicz
  • przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce - Olgę Khan.

Szczegółowe informacje i zapisy na konferencję https://konferencjadczp.pl

Udział jest bezpłatny i zapewnione tłumaczenie symultaniczne, materiały i poczęstunek.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama