P. Kukiz o jedynce z Opola: J. Kaczyński kiedyś sam zaproponował: Wiadomo jedynkę dostaniesz

Dariusz Wieczorkowski, GN | Utworzono: 2023-08-31 09:04 | Zmodyfikowano: 2023-08-31 09:05
P. Kukiz o jedynce z Opola: J. Kaczyński kiedyś sam zaproponował: Wiadomo jedynkę dostaniesz - fot. RW
fot. RW

Jakie nastroje po pana rozmowach z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim?

Od jakiegoś dłuższego czasu po każdej rozmowie z panem prezesem Kaczyńskim mam dobry nastrój. Podobnie było ostatnio, po tej ostatniej.

Na co się pan umówił się z panem prezesem, jeśli ponownie zasiądzie pan w ławach poselskich?

Panie redaktorze, przede wszystkim na to, o czym rozmawiamy już od kilku lat na antenie Radia Wrocław, czyli na proobywatelskie postulaty. Dla mnie najważniejszą kwestią, z tą, o którą walczę od 2000 roku, od czasu kandydowania pana świętej pamięci Olszewskiego na prezydenta. To są przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej z tej obecnej, partyjnej na ordynację mieszaną, z JOW.

Nasi słuchacze już na wyrywki mogą recytować te historie, o których pan opowiadał. Jak pan słusznie zauważył rozmawiamy o tym od wielu lat. Lata mijają, ale niestety nadal nic się nie zmienia. Sędziowie pokoju? Ogarniecie to w nowej kadencji?

Myślę, że w tej kadencji już to się uda. W poprzedniej kadencji była niestety ta przeszkoda w postaci tego, że podpisałem umowę jedynie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości i z PiS-em. W związku z tym Solidarna Polska, zresztą oni się powoływali często na to, że Kukiz nie z nimi podpisał umowę, tylko z prezesem Kaczyńskim. Tutaj tych sędziów pokoju przyblokowała. Ja niestety, powiem szczerze, że gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe, a ja byłem przekonany, że Polskie Stronnictwo Ludowe wywiąże się z umowy, jaką ze mną zawarło właśnie na sędziów pokoju i na referenda lokalne, i że do niczego mi Solidarna Polska nie będzie potrzebna. No niestety, człowiek się cały czas uczy.

Teraz będzie inaczej?

Teraz będzie inaczej. Tak, tak, dlatego że te postulaty proobywatelskie wejdą już jako składowa programu Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko porozumienia Kukiz-Kaczyński.

Paweł Kukiz jedynką w Opolu?

Nie uwierzy pan, panie redaktorze, ale ja nigdy nie prosiłem pana prezesa, czy jakby nie warunkowałem swojego startu miejscem na liście. Kiedyś przy jednej z rozmów prezes jakby sam zaproponował bardzo krótko: "no tak, wiadomo, jedynkę dostaniesz i tak dalej". Rozmawiamy tam dalej i tak dalej, i już więcej potem o tym nie rozmawialiśmy. No ale w nocy dostałem dzisiaj SMS, że chyba o godzinie 14. jest ogłoszenie tych liderów list i dostałem zaproszeniem. Ale może zostałem tylko zaproszenie jako atrakcja albo osoba prowadząca, nie wiem.

No ale mówię poważnie.

Ja też.

Będzie pan jedynką

Na to wygląda.

Cieszy się pan?

Panie redaktorze, przede wszystkim się cieszę, że są te postulaty, bo gdyby tych postulatów nie było, to nie byłoby ani jedynką, ani siódemką czy dwunastkę. Po prostu przyszedłem do tego Sejmu tylko i wyłącznie po to, by próbować zmienić te podstawy ustrojowe, wprowadzić postulaty obywatelskie, które naprowadzają Polskę na drogę państwa prawdziwie demokratycznego. Powtórzę to jak mantrę, że nie żyjemy od 45. roku w państwie demokratycznym, a od 89. żyjemy w państwie semidemokratycznym, w państwie o demokracji partyjnej, a nie o demokracji obywatelskiej.

(...)

Posłuchaj całej rozmowy:

Reklama

Komentarze (29)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~ZIUK2023-09-04 17:25:14 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Analizując wpisy niejakiego Wowki54 można zauważyć,że brnie on coraz bardziej w swój dysfunkcjonalny ogląd świata przypisując innym swój chorobowy zespół.To funkcja obronno-wypierająca,zarazem pełna powtórzeń i tzw. niuansowania.Psycholog określa ten stan jako:projekcja (od łac. proicere – "wyrzucać przed siebie") – mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć, poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię. Przykład: opiekun krzyczy na wychowanka. Sądzi, że wychowanek jest wyjątkowo agresywny. W rzeczywistości sam jest agresywny. Jak zwykle w przypadku mechanizmów obronnych; mamy tu dwa aspekty: uniknięcie frustracji (opiekun nie musi się czuć winny za niesłuszne skarcenie wychowanka - zob. dysonans poznawczy), zniekształcenie rzeczywistości (wychowanek cierpi i nie rozumie, czemu jest karcony). Projekcja często uzasadnia agresywne zachowania poprzez podbudowywanie wiary w agresywne nastawienie całego świata i konieczność samoobrony. Staje się to wówczas według S.Freuda źródłem zaburzeń paranoicznych.Projekcja według Holmesa: projekcja podobieństwa – projekcja cechy własnej, nieuświadomionej. Jest to odpowiednik Freudowskiej projekcji klasycznej. Polega na tym, że osoby, które posiadają pewne negatywne cechy (i nie są ich świadome), przypisują te cechy innym w większym stopniu niż osoby świadome tych cech. Projekcja atrybutywna – projekcja cechy własnej, świadomej. Polega na tym, że innym ludziom przypisuje się własne uświadomione cechy negatywne. Projekcja ta jest większa wtedy, gdy osoba, której przypisuje się cechy podobne do własnych jest lubiana i ceniona. Projekcja panglosowsko-kasandryjska – przypisywanie innym cechy nieposiadanej przez siebie przy braku świadomości własnej cechy prowadzącej do projekcji. Projekcja kasandryjska polega na tym, że podmiot posiada nieświadome pozytywne uczucia, ale spostrzega świat jako negatywny. Projekcja ta jest odwróceniem projekcji panglosowskiej. Projekcja komplementarna – projekcja cechy nieposiadanej przez siebie przy świadomości własnej cechy prowadzącej do projekcji, na przykład: osoba przestraszona postrzega innych jako groźnych lub osoba uległa spostrzega innych jako dominujących.Psychoanaliza rozróżnia dwa rodzaje projekcji: psychotyczną i niepsychotyczną. Pierwsza z nich polega na spostrzeganiu nieakceptowanych wewnętrznych impulsów oraz ich pochodnych i zachowywanie się jakby były zewnętrzne w stosunku do ja.Projekcja niepsychotyczna polega na przypisywaniu innym własnych, nieakceptowanych zachowań i impulsów. Pojęciem pokrewnym jest identyfikacja projekcyjna. W ujęciu terapii Gestalt, projekcja to czynienie otoczenia odpowiedzialnym za to, co powstaje w ja, przypisywanie otoczeniu tego, co dzieje się w jednostce - impulsów, pragnień, ocen. Człowiek, u którego mechanizm ten jest silnie rozwinięty ma tendencje do wypierania własnych impulsów i nieuznawania tych części siebie, z których impulsy te się rodzą. Zdominowanie osobowości przez ten mechanizm powoduje, że świat jest postrzegany jako pole, na którym zmagają się prywatne konflikty.
~ZIUK2023-09-04 14:27:43 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Analizując wpisy niejakiego Wowki 54 mamy do czynienia z narastającą agresją związaną z frustracją i poniekąd z tzw.zaleganiem afektu czyli nadmiarowym skupieniem się na osobie lub obiekcie swojej manii prześladowczej.Co na to psycholog: nie wszyscy zgadzają się z definicją agresji, przyjmowaną w psychologii społecznej. Niektórzy badacze rozumieją agresję jako wrodzony popęd, a nie zachowanie. Tak rozumiana jest agresja w teoriach psychologii głębi, np. w psychoanalizie i teoriach pochodnych, psychologii ewolucyjnej oraz po części w neuropsychologii. Według badaczy z tego nurtu agresja jest popędem wrodzonym, który działa podobnie jak popęd seksualny: wraz z upływem czasu dochodzi do kumulowania się napięcia popędowego, które co pewien czas musi zostać rozładowane w odpowiednim zachowaniu np.wpisie w sieci. Ludzie różnią się siłą popędu (czytaj: częstością aktów agresywnych) oraz dojrzałością mechanizmów, które przekładają siłę popędu (impuls popędowy) na zachowanie – czyli dojrzałością reakcji agresywnych. Badacze z tego nurtu skupiają się na opisaniu rozwoju agresji w ciągu życia oraz badaniu biologicznego podłoża agresji (np. wpływu hormonów, genów, neurotransmiterów i innych czynników biologicznych na zachowania agresywne). Jeszcze inne ujęcie proponuje teoria frustracji-agresji. Badacze ci są zdania, że przyczyną zachowań agresywnych są nieprzyjemne sytuacje i stany – frustracje. W myśl tej teorii zachowania agresywne są zwykle sprowokowane przez czynniki zewnętrzne, które wywołują u ludzi nieprzyjemne stany wewnętrzne takie jak gniew, lęk, ból, nuda, etc. Instynktowną reakcją na te nieprzyjemne stany staje się zachowanie agresywne. Badacze z tego nurtu opisywali przyczyny pojawiania się frustracji, czynniki nasilające frustrację oraz procesy poznawcze, od których zależy interpretowanie danej sytuacji jako frustrującej, w odróżnieniu od sytuacji wywołującej deprywację.
~wowka54r.2023-09-04 16:53:51 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Analizując teksty niejakiego Ziuka dochodzę do wniosku, że ten dobrze opłacany I Dio Ta nie ma nic do powiedzenia tak po prostu od siebie. Same jakieś qrva cytaty jakiegoś je bnię tego psychologa. Wylewania asfaltu na bagno ciąg dalszy. On ma vqrv a ja bekę.
~ZIUK2023-09-04 11:11:10 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Analizując wpis niejakiego Wowki54 psycholog stwierdził dalsze stosowanie mechanizmu wyparcia.Wiele mogłaby tu wyjaśnić klasyczna psychoanaliza,czy osoba ta swoją działalnością w sieci nie rekompensuje niedostatków w pewnych sferach swojego życia np.uczucia,erotyka itp.
~wowka54r.2023-09-04 12:57:12 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ziuk mam radę taką niech twój zas rany psycholog zajmie się twoim chlebodawcą Kukizem zwanym Śmatą nasączoną alkoholem. Starasz się robić z siebie intelektualne monstrum ale wychodzi jak asfalt na bagnie. I zapamiętaj raz na zawsze krytykowanie polityków to element demokracji i będę z tego korzystać do woli, po kokardki! Baran i jego psycholog równie barani nie są w stanie mnie zatrzymać.
~Pan K 2023-09-03 21:18:07 z adresu IP: (77.254.xxx.xxx)
Kupisz Kukisa za marne miliony . Gościu startując z 1 firmuje inflacje , drożyznę , zadłużenie kraju, zawłaszczanie wszystkich struktur państwa , i do tego cenzurę . Słabo panie K . W Losiowie wszyscy się wstydzą za K.
~Kama2023-09-03 07:15:55 z adresu IP: (87.207.xxx.xxx)
"Kukiz nie poszedł do polityki dla marnych pieniędzy, poszedł dla milionów od premiera" – skomentował to kiedyś lider Big Cyca na swoim profilu na Instagramie. W piątek 1 września Krzysztof Skiba znowu uderzył na Instagramie w byłego rock'n'rollowca. W kilku słowach napisał jego "biografię". "Historia Kukiza. Kiedyś śpiewał w Jarocinie, dziś prezesowi buty myje" — napisał Skiba.
~ZIUK2023-09-03 04:06:09 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Analizując dalej wpisy niejakiego Wowki54 psycholog orzekł,że mają one cechy manii prześladowczej – zaburzenia psychicznego (niekoniecznie sensu stricto) z grupy zaburzeń afektywnych charakteryzujące się występowaniem podwyższonego (względem eutymii) bądź drażliwego nastroju. Stany maniakalne zazwyczaj opisywane są przez pacjentów jako doświadczenia przyjemne; sprawiające, że czują się szczęśliwi. Pacjenci, których nastrój podczas manii jest drażliwy, nie opisują tego doświadczenia jako przyjemne, szybko się frustrują, a próba wpływu na ich zamiary powoduje u nich nasilenie gniewu bądź występowanie urojeń prześladowczych. W przypadku drażliwej odmiany manii nadmiar energii odczuwany przez pacjenta zwykle zużywany jest bezproduktywnie lub wręcz destruktywnie (np. spontaniczne i energiczne robienie „porządków” w domu, bez względu na porę dnia, przy czym wyrzucane są też potrzebne lub cenne rzeczy albo jak często to się zdarza w dobie internetu uporczywe umieszczanie w sieci treści dyskretujących osobę lub obiekt podlegający ciągłej projekcji związanej z manią prześladowczą ). Brak podania się psychoterapii i leczeniu farmakologicznemu może doprowadzić do stanów urojeniowych o zmiennej etologii.
~wowka54r.2023-09-03 08:52:18 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Ziuk idź ze swoim znajomym psychologiem do psychiatry. Być może coś tam się uda wyleczyć.
~ZIUK2023-09-02 01:44:38 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Ostatni wpis niejakiego @Wowki 54 bardzo celnie scharakteryzował znajomy psycholog: Wyparcie jest procesem nieświadomym polegającym na niedopuszczaniu do świadomości myśli, uczuć, wspomnień, impulsów, fantazji, pragnień itp., które przywołują bolesne skojarzenia lub w inny sposób zagrażają spójności osobowości danej jednostki (na przykład prowokują pytania o moralność, wywołują poczucie winy itp.).
~wowka54r.2023-09-02 21:18:24 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Masz rację najlepiej udać się do już nie psychologa a do psychiatry. Wysoka półka intelektualna uruchomiona w obronie zwykłego sqrvysyna. To już wiem gdzie jest część tej łapówki.
~ziuk2023-09-01 18:34:18 z adresu IP: (31.60.xxx.xxx)
Parę osób,ciągle tych samych tapla się w błotku na tym forum ku uciesze zapewne Szanownej Redakcji.Bluzgi,inwektywy,wulgaryzmy.I tak w kółko.Chamstwo,dno i pięć metrów mułu to poziom intelektualny praktycznie wszystkich tu się udzielających.Najwidoczniej są uzależnieni od tej formy spędzania wolnego czasu.Ich komentarze to jedynie mogą zainteresować młodych psychologów i psychiatrów szukających materiałów do prac doktorskich o aberracji umysłowej.Taplajcie się w swoim błotku dalej.
~wowka54r.2023-09-01 22:09:57 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Kukiz zwany dalej Śmatą nie zasługuje na wyważoną krytykę. To ktoś, kto oszukał wielu swoich wyborców, to organizm pasożytniczy! Właśnie dziś jest afera z fundacją Śmaty bo jej nie ma! Gdzie są pieniądze? Przypominam Śmata dostał 4,3 mln. zł. łapówki od premiera. Śmata gdzie jest ten hajs? A Ziuk to jakiś przydupas Śmaty i tyle w temacie.
~Błotko 2023-09-01 19:06:13 z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Po co to wypisywać tyle razy ?
~sinusplaaa2023-09-01 11:14:45 z adresu IP: (2a00:f41:3494:94f3:0:x:x:x)
Ten Kukiz to jednak szmaciarz... Szkoda słów na ciebie grajku...
~Wieslaw 2023-09-01 08:56:42 z adresu IP: (185.27.xxx.xxx)
Tylko Zjednoczona Prawica jest gwarantem rozwoju Polski I Polaków folksdojcze szwabskie psy tyle macie co sobie poszczekacie do Berlina szparagi zmywak podcierak czeka w październiku 15 pogonimy do Berlina oszusta rudego I jego bandę
~Andrzejek2023-09-01 10:14:39 z adresu IP: (91.231.xxx.xxx)
Wiechu coś ci się pomieszało, rudy nie jest Szwabem tylko Kaszubem.
~Pies2023-09-01 10:03:40 z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Tow. Wieslaw , psy stoją na stanowisku ze twój stan się pogarsza i twoja próba obsikania własnego ogona dowodzi ze koniec blisko . Pamiętaj ze kupy się po sobie zbiera nawet jak szczekasz po rusku
~Panie 2023-09-01 05:53:27 z adresu IP: (83.30.xxx.xxx)
Ka... dla mnie jesteś ka...
~Anka2023-08-31 22:36:35 z adresu IP: (37.248.xxx.xxx)
Możesz się Kukiz nie angażować. Zużyłeś się dokumentnie. Szkoda czasu, szkoda papieru, szkoda druku. Nie nadajesz się ani na posła, ani na grajka. Wiekszość ludzi przelacza stacje jesli w ogole ktos pusci utwor w ktorym spiewasz. Stales się pase. Jesteś po prostu wstydem i nieporozumieniem.
~jpis2023-08-31 17:56:42 z adresu IP: (188.147.xxx.xxx)
***** *** konfederussię i kukiza
~Bodzio12023-08-31 17:09:54 z adresu IP: (78.8.xxx.xxx)
Panie Kukiz lustro już nie może na Pana patrzeć.
~Mieszkaniec2023-08-31 15:29:13 z adresu IP: (93.105.xxx.xxx)
Ciekawe, co o tym sądzi ksiądz proboszcz z Łosiowa, gdzie Kukiz mieszka?
~TOM2023-08-31 10:44:14 z adresu IP: (83.29.xxx.xxx)
Pluję mu w ryj i mówię do niego szmato.
~Ostro 2023-09-01 05:54:01 z adresu IP: (83.30.xxx.xxx)
~odbiorNick2023-08-31 10:20:52 z adresu IP: (89.151.xxx.xxx)
Kiedyś - szmat czasu, dziś - czas szmat.
~wowka54r.2023-08-31 16:55:27 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Lepiej nie można było tego ująć!
~wowka54r.2023-08-31 10:06:45 z adresu IP: (5.173.xxx.xxx)
Panie Kukiz zwany Szmatą demokracja to będzie jak będzie prawo do aborcji, demokracja bezpośrednia ( referenda jak w Szwajcarii) i prawo do eutanazji. Reszta to pikuś.
~szmata2023-08-31 09:26:13 z adresu IP: (2a02:a319:a03f:6500:8de8:x:x:x)
Wdepnąłeś w mejzę, wytrzyj kukizem.