To już 10 lat zmian! – okrągły jubileusz działalności Kłodzkiej Wstęgi Sudetów – Lokalnej Grupy Działania

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-06-08 13:48 | Zmodyfikowano: 2015-06-08 13:49
A|A|A

Głównym celem działalności Kłodzkiej Wstęgi Sudetów - LGD jest pomoc w rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich,pozostających w obrębie gmin stanowiących jednocześnie jej obszar działania: Kłodzko (gmina wiejska), Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Radków, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie. LGD realizowała swoje cele w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, w której założono trzy główne przedsięwzięcia: „Turystyczna wieś’; „Czysta i przyjazna przestrzeń” oraz „Po wiejsku znaczy wspólnie”.

Zróżnicowane działania Kłodzkiej Wstęgi Sudetów stworzyły niepowtarzalną szansę dla mieszkańców zainteresowanych realizacją projektów, którym Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD udzielała wsparcia poprzez prowadzenie bezpłatnego doradztwa i szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych. W tym czasie przeprowadzono ponad 40 szkoleń i udzielono około 2000 porad. Fundusze były pozyskiwane zarówno na rzecz społecznych inicjatyw, zakładania drobnych przedsiębiorstw, jak i podniesienia standardów gospodarstw agroturystycznych.

Głównym źródłem finansowania LGD, w tym okresie programowania była Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Łącznie w latach 2007 – 2013 LGD Kłodzka Wstęga Sudetów pozyskała na rozwój  swojego obszaru działania ponad 12 mln zł. W ciągu 5 lat złożono w sumie 551 wniosków o dofinansowanie w ramach
4 działań: ,,Odnowa i rozwój wsi”, ,,Małe Projekty”, ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów z obszaru gmin należących do LGD. Najwięcej wniosków, bo aż 411 złożyli beneficjenci na działanie „Małe Projekty”. Operacje realizowane z tego zakresu były bardzo zróżnicowane; imprezy na wsiach, warsztaty animacyjne, wyposażenie świetlic wiejskich, utworzenie ścieżek dydaktycznych, budowa małej architektury, inwestycje w ekologię na wsiach, tworzenie nowych atrakcji turystycznych oraz innowacyjne narzędzia promocji. Jednostki samorządowe i parafie korzystały z działania „Odnowa i rozwój wsi” realizując inwestycje na wsiach. Były one głównie związane z remontami świetlic wiejskich, filii bibliotek, ale także budową oświetlenia oraz zagospodarowywaniem placów wiejskich. Parafie natomiast realizowały projekty związane z remontami zabytkowych kościołów.

Z dofinansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” korzystali rolnicy,  modernizując i wyposażając obiekty agroturystyczne. W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wspierane były głównie aktywności z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw z bardzo różnych branż.

Kłodzka Wstęga Sudetów – LGD zaangażował się także bardzo mocno we wsparcie dla producentów lokalnej żywności, poprzez realizację projektu współpracy pn. „Dolnośląskie Smaki” (www.dolnoslaskie-smaki.pl), tym samym pomaga lokalnym gospodarstwom ekologicznym w promocji ich produktów i szukaniu nowych rynków zbytu.

To z pewnością nie koniec zmian. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 stwarza szereg nowych możliwości, które z pewnością Kłodzka Wstęga Sudetów będzie starała się dobrze wykorzystać  -  jak zapowiada prezes Lokalnej Grupy Działania – Sylwia Mielczarek:

 - Tak, przed nami następny okres programowania i chcielibyśmy zapewnić naszym mieszkańcom - beneficjentom, najlepsze warunki do wykorzystania środków z UE. W perspektywie finansowej jest możliwość pozyskania kolejnych 12 mln na obszary wiejskie w naszym regionie. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w planowanie, wskazywanie potrzeb oraz proponowanie pomysłów. Naszą intencją jest, by założone w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju cele były w pełni dostosowane do priorytetów mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów. Zależy nam także aby  mieszkańcy w pełni uczestniczyli w tworzeniu naszej strategii. Tylko w takim przypadku będzie ona spełniała  potrzeby i oczekiwania mieszkańców.  Przyczyni  się tym samym do rozwoju naszego obszaru. Zapraszam na platformę konsultacyjną: www.konsultacje.kws-lgd.pl  

Więcej informacji również na stronie Kłodzkiej Wstęgi Sudetów – LGD: www.kws.org.pl

 

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
Reklama