Centrum Geo-Hydro-Info oficjalnie otwarte (ZDJĘCIA)

| Utworzono: 2015-09-30 09:25 | Zmodyfikowano: 2015-09-30 09:26
Centrum Geo-Hydro-Info oficjalnie otwarte (ZDJĘCIA) - www.gih.up.wroc.pl
www.gih.up.wroc.pl

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął nowy rok akademicki i jednocześnie pochwalił się nowym budynkiem. Centrum Geo-Hydro-Info to naszpikowany wszelkimi nowinkami technologicznymi z dziedziny geodezji, hydrologii i informatyki 6-kondygnacyjny biurowiec. Na blisko 8 tysiącach metrów kwadratowych znajdują się laboratoria, pracownie projektowe czy informatyczne. Profesor Bernard Kątny, nie ukrywa, że jest się z czego cieszyć.

Budynek razem z wyposażeniem w najnowocześniejszy sprzęt badawczy kosztował 53 mln złotych. My byliśmy wewnątrz jeszcze przed otwarciem.

Celem projektu pt. Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest rozwój nowoczesnego ośrodka akademickiego, kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Realizacja projektu pozwoli na budowę budynku Centrum Geo-Info-Hydro na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów, który pozwoli na uzupełnienie obecnej oferty kształcenia, zaspokojenie potrzeb dydaktycznych na priorytetowych kierunkach przyrodniczych i technicznych, oraz stworzenie ośrodka naukowo-badawczego o międzynarodowym zasięgu. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy jakości i efektywności nauczania, jak również jest działaniem na rzecz zwiększenia liczby studentów na priorytetowych kierunkach, tj. geodezja, kartografia, architektura krajobrazu, gospodarka wodna i przestrzenna, na których już w roku 2015 będzie się kształciło 2054 studentów. Na podniesienie jakości kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pozwoli także wykorzystanie technologii informacyjnych. Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego w skali całego województwa i kraju a także przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej uczelni. Pozwoli także na promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie mobilności oraz tworzenia porównywalnych programów kształcenia. Projekt opiera się na realizacji inwestycji budowlanej oraz wyposażeniu sal, laboratoriów i pracowni technicznych w meble oraz specjalistyczny sprzęt.

Przedmiotem inwestycji byłarealizacja budynku 6-kondygnacyjnego, Centrum Geo-info-Hydro wraz z parkingami. Projektowany obiekt Centrum Geo-Info-Hydro zlokalizowany będzie w północnej części kompleksu budynków Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Centrum, łącznie z istniejącymi obiektami Uczelni przy pl. Grunwaldzkim, stworzy nowoczesny kompleks całkowicie zaspokajający potrzeby w zakresie kształcenia specjalistycznej kadry i prowadzenia prac naukowo–badawczych dla potrzeb południowo–zachodnich regionów Polski. Nowoczesne Centrum będzie głównym ośrodkiem integrującym studentów i naukowców z tych regionów w specjalnościach związanych z geodezją i kartografią, budownictwem, inżynierią środowiska, architekturą krajobrazu, gospodarką przestrzenną i inżynierią bezpieczeństwa. W wyniku realizacji inwestycji powstanie jeden naukowo-dydaktyczny obiekt, przystosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w szerokopasmową sieć komputerową współdziałającą ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi celem wdrożenia ICT do kształcenia studentów. W ramach przedmiotowej inwestycji Centrum Geo-Info-Hydro zostanie wytworzone powierzchni edukacyjnej 4575,8 m2 a powierzchnia towarzysząca będzie stanowiła 3208,7m2 . Nakłady przeznaczone na budowę i wyposażenie Centrum Geo-Info-Hydro przeznaczone zostaną w 81,79% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio na infrastrukturę edukacyjną - zatem ponad 75% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 18,21% przeznaczonych zostanie na infrastrukturę towarzyszącą, zatem koszt infrastruktury towarzyszącej nie przekracza 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Koncepcja Centrum przewiduje, że piwnice budynku przeznaczone będą na laboratoria wymagające ciężkiego sprzętu (geo i hydro) oraz parking dla samochodów osobowych. Przewiduje się również laboratorium geodezyjne, którego posadzka będzie na poziomie piwnic a strop na poziomie I piętra (dwie kondygnacje).

Laboratoria w Centrum Geo-Info-Hydro pozwolą zwiększyć potencjał badawczy poprzez rozszerzenie spektrum możliwości pomiarów i analiz chemiczno-fizycznych. Przykładem polepszenia poziomu badań dzięki infrastrukturze nowego Centrum są badania wymienione w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w obszarze badawczym „Środowisko i rolnictwo": doskonalenie istniejących oraz rozwój innowacyjnych technologii oczyszczania wód i ścieków (Centralne Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych), innowacyjne metody analizy i technologie ograniczenia emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych (Centralne Wydziałowe Laboratorium Badań Środowiskowych).Strategia rozwoju Uczelni i Wydziału stawia na udział w konsorcjach naukowych oraz tworzenie nowoczesnych laboratoriów naukowych mogących otrzymać certyfikat. W Centrum powstaną certyfikowane laboratoria z zakresu geotechniki oraz z zakresu oznaczeń parametrów biologicznych, chemicznych i fizycznych środowiska.

Wartość projektu: 53 303 240,50 zł
Koszty kwalifikowalne: 53 256 261,96

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PO Infrastruktura i Środowisko.


Reklama

Komentarze (1)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~refasek2015-09-30 15:29:57 z adresu IP: (87.105.xxx.xxx)
Skoro są labolatoria to może by otwarli tez laboRatoria